Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  654/S

Business name: 
HONT AGRO, a.s.
  (from: 12/29/2000 until: 04/11/2005)
Registered seat: 
Hontianske Nemce 962 65
  (from: 12/29/2000 until: 04/11/2005)
Identification number (IČO): 
36 045 772
  (from: 12/29/2000)
Date of entry: 
12/29/2000
  (from: 12/29/2000)
Date of deletion: 
04/12/2005
  (from: 04/12/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/12/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/29/2000)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 12/29/2000 until: 04/11/2005)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a zvieratami
  (from: 12/29/2000 until: 04/11/2005)
maloobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a zvieratami
  (from: 12/29/2000 until: 04/11/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 12/29/2000 until: 04/11/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 12/29/2000 until: 04/11/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/29/2000 until: 04/11/2005)
Vladimír Babiak - člen
551
Hontianske Nemce
From: 02/14/2002
  (from: 08/15/2002 until: 05/06/2004)
Vladimír Babiak - člen
551
Hontianske Nemce
From: 02/14/2002 Until: 03/25/2004
  (from: 05/07/2004 until: 05/06/2004)
Ján Forgáč - člen
Kráľovce 84
Kráľovce - Krnišov
From: 12/11/2002
  (from: 05/22/2003 until: 05/06/2004)
Ján Forgáč - člen
Kráľovce 84
Kráľovce - Krnišov
From: 12/11/2002 Until: 03/25/2004
  (from: 05/07/2004 until: 05/06/2004)
Ing. Karol Fronc - člen
291
Hontianske Nemce
From: 02/14/2002 Until: 12/11/2002
  (from: 08/15/2002 until: 05/21/2003)
Ing. Zdenko Mazúr - predseda
47
Senohrad
  (from: 12/29/2000 until: 08/14/2002)
Ing. Zdenko Mazúr - predseda
47
Senohrad
From: 12/29/2000 Until: 12/11/2002
  (from: 08/15/2002 until: 05/21/2003)
Ing. Tibor Nemček - člen
433
Hontianske Nemce
Until: 02/14/2002
  (from: 12/29/2000 until: 08/14/2002)
Jozef Zdechovan - člen
412
Hontianske Nemce
Until: 02/14/2002
  (from: 12/29/2000 until: 08/14/2002)
Ing. Daniel Melich - predseda
91
Terany
From: 12/11/2002
  (from: 05/22/2003 until: 04/11/2005)
Ing. Pavel Sudra - člen
116
Devičie 962 65
From: 03/25/2004
  (from: 05/07/2004 until: 04/11/2005)
Ing. Mário Roziak - člen
223
Sebechleby 962 66
From: 03/25/2004
  (from: 05/07/2004 until: 04/11/2005)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu pripojí svoj podpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva.
  (from: 12/29/2000 until: 04/11/2005)
Capital: 
6 000 000 Sk Paid up: 6 000 000 Sk
  (from: 08/15/2002 until: 04/11/2005)
6 000 000 Sk
  (from: 12/29/2000 until: 08/14/2002)
Shares: 
Number of shares: 6000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/29/2000 until: 04/11/2005)
Supervisory board: 
Ing. Ján Lupták - predseda
Krnišov 132
Kráľovce - Krnišov
  (from: 12/29/2000 until: 08/14/2002)
Ing. Stanislav Mikuláši - člen
198
Hontianske Nemce
  (from: 12/29/2000 until: 08/14/2002)
Ing. Miroslav Prístavka - člen
B.Tablicka 31/92
Hontianske Moravce
From: 03/21/2002
  (from: 08/15/2002 until: 05/06/2004)
Ing. Miroslav Prístavka - člen
B.Tablicka 31/92
Hontianske Moravce
From: 03/21/2002 Until: 03/25/2004
  (from: 05/07/2004 until: 05/06/2004)
Jozef Šprinka - člen
112
Hontianske Nemce
Until: 03/21/2002
  (from: 12/29/2000 until: 08/14/2002)
Ing. Ján Lupták - predseda
Krnišov 132
Kráľovce - Krnišov
From: 12/29/2000
  (from: 08/15/2002 until: 04/11/2005)
Ing. Stanislav Mikuláši - člen
198
Hontianske Nemce
From: 12/29/2000
  (from: 08/15/2002 until: 04/11/2005)
Ing. Zdenko Mazúr - člen
47
Senohrad
From: 03/25/2004
  (from: 05/07/2004 until: 04/11/2005)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená 6.12.2000 v zmysle ustanovenia § 172 a nasl. Obchod. zák. NZ 245/2000, rozhodnutím zakladateľa, schválením stanov a zvolením orgánov spoločnosti.
  (from: 12/29/2000 until: 04/11/2005)
. Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 3.5.2001 bola schválená zmena stanov a úplné znenie stanov spoločnosti.
  (from: 09/24/2001 until: 04/11/2005)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 11.12.2002 v NZ 490/2002 napísanej JUDr. Ľubomírom Spodniakom, Krupina, Čsl. armády 597, ako aj úplné znenie stanov.
  (from: 05/22/2003 until: 04/11/2005)
Legal successor: 
Poľnonákup HONT, a.s. ,
  (from: 04/12/2005)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person