Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4330/V

Business name: 
Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 03/11/1994 until: 05/03/2012)
Registered seat: 
Vstupný areál VSŽ
Košice - mestská časť Šaca 040 01
  (from: 03/11/1994 until: 05/03/2012)
Identification number (IČO): 
31 686 583
  (from: 03/11/1994)
Date of entry: 
03/11/1994
  (from: 03/11/1994)
Legal ground(s) for dissolution: 
Súd povoľuje výmaz na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č.k. 4K/106/1999-75 zo dňa 2.4.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.5.2007, ktorým bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice po splnení rozvrhového uznesenia a na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č.k. 29CbR/131/2007-57 zo dňa 4.11.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.12.2011, ktorým súd rozhodol o nenariadení likvidácie spoločnosti Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice z dôvodu neexistencie majetku spoločnosti (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka).
  (from: 05/04/2012)
Date of deletion: 
05/04/2012
  (from: 05/04/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/04/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/11/1994)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/06/1998 until: 05/03/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č.k. 4K/106/1999-75 zo dňa 2.4.2007, a na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č.k. 29CbR/131/2007-57 zo dňa 4.11.2011.
  (from: 05/04/2012)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person