Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4330/V

Business name: 
Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 03/11/1994 until: 05/03/2012)
Registered seat: 
Vstupný areál VSŽ
Košice - mestská časť Šaca 040 01
  (from: 03/11/1994 until: 05/03/2012)
Identification number (IČO): 
31 686 583
  (from: 03/11/1994)
Date of entry: 
03/11/1994
  (from: 03/11/1994)
Legal ground(s) for dissolution: 
Súd povoľuje výmaz na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č.k. 4K/106/1999-75 zo dňa 2.4.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.5.2007, ktorým bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice po splnení rozvrhového uznesenia a na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č.k. 29CbR/131/2007-57 zo dňa 4.11.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.12.2011, ktorým súd rozhodol o nenariadení likvidácie spoločnosti Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice z dôvodu neexistencie majetku spoločnosti (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka).
  (from: 05/04/2012)
Date of deletion: 
05/04/2012
  (from: 05/04/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/04/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/11/1994)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/11/1994 until: 05/03/2012)
Partners: 
EUROPROGRES, a. s. IČO: 31 372 309
Panenská 24
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/08/1996 until: 10/05/1998)
EUROPROGRES, a. s. IČO: 31 372 309
Panenská 24
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/15/1996 until: 11/07/1996)
JUDr. Vladimír Balánik
Kollárova 41
Prešov
Slovak Republic
  (from: 03/11/1994 until: 05/14/1996)
Ing. Peter Hrinko
Moldavská 7
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/11/1994 until: 05/14/1996)
Ing. Ferdinand Petrák
Stropkovská 57
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/11/1994 until: 05/14/1996)
Ing. Alexander Rezeš
Kremnická 43
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/08/1996 until: 10/05/1998)
Ing. Alexander Rezeš
Kremnická 43
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/11/1994 until: 05/14/1996)
RNDr. Ján Smerek , CSc.
Rosná 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/08/1996 until: 10/05/1998)
RNDr. Ján Smerek , CSc.
Rosná 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/11/1994 until: 11/07/1996)
RNDr. Ján Smerek
Milosrdenstva 14
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/06/1998 until: 05/03/2012)
Ing. Alexander Rezeš
Kremnická 43
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/06/1998 until: 05/03/2012)
Ing. Juraj Kamarás
Obrancov mieru 10
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/06/1998 until: 05/03/2012)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Hrinko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/11/1994 until: 05/14/1996)
RNDr. Ján Smerek , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/11/1994 until: 11/07/1996)
Ing. Alexander Rezeš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/11/1994 until: 05/14/1996)
Ing. Ferdinand Petrák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/11/1994 until: 05/14/1996)
JUDr. Vladimír Balánik
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/11/1994 until: 05/14/1996)
EUROPROGRES, a. s.
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 05/15/1996 until: 11/07/1996)
RNDr. Ján Smerek , CSc.
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/08/1996 until: 10/05/1998)
EUROPROGRES, a. s.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/08/1996 until: 10/05/1998)
Ing. Alexander Rezeš
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/08/1996 until: 10/05/1998)
RNDr. Ján Smerek
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 10/06/1998 until: 05/03/2012)
Ing. Alexander Rezeš
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 10/06/1998 until: 05/03/2012)
Ing. Juraj Kamarás
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/06/1998 until: 05/03/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/18/1996 until: 05/03/2012)
konatelia
  (from: 02/21/1996 until: 11/17/1996)
Individual managing director
  (from: 08/11/1994 until: 02/20/1996)
konatelia
  (from: 03/11/1994 until: 08/10/1994)
JUDr. Vladimír Balánik
Kollárova 41
Prešov
  (from: 03/11/1994 until: 08/10/1994)
Ing. Peter Hrinko
Moldavská 7
Košice
  (from: 03/11/1994 until: 08/10/1994)
Ing. Alena Masková
Palárikova 1
Košice
  (from: 06/12/1996 until: 11/17/1996)
Ing. Ferdinand Petrák
Stropkovská 57
Košice
  (from: 03/11/1994 until: 08/10/1994)
Ing. Ferdinand Petrák
Stropkovská 57
Košice
  (from: 02/21/1996 until: 06/11/1996)
Ing. Alexander Rezeš
Kremnická 43
Košice
  (from: 03/11/1994 until: 08/10/1994)
RNDr. Ján Smerek , CSc.
Rosná 5
Košice
  (from: 03/11/1994 until: 08/10/1994)
JUDr. Alexander Zápotocký
Moldavská 33
Košice
  (from: 08/11/1994 until: 11/07/1996)
JUDr. Alexander Zápotocký
Moldavská 33
Košice
  (from: 11/08/1996 until: 04/08/1999)
Eduard Moravský
Muškátová 50
Košice
  (from: 04/09/1999 until: 05/03/2012)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/18/1996 until: 05/03/2012)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/21/1996 until: 11/17/1996)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/11/1994 until: 02/20/1996)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/11/1994 until: 08/10/1994)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/06/1998 until: 05/03/2012)
100 000 Sk
  (from: 03/11/1994 until: 10/05/1998)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Agáta Ševčovičová
Zvonárska 4
Košice
  (from: 07/21/1999 until: 05/03/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č.k. 4K/106/1999-75 zo dňa 2.4.2007, a na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č.k. 29CbR/131/2007-57 zo dňa 4.11.2011.
  (from: 05/04/2012)
Spoločnost s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.3.1994 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/11/1994 until: 05/03/2012)
Doplnok spoločenskej zmluvy č. 1 zo dňa 5.4.1994.
  (from: 08/11/1994 until: 05/03/2012)
Zmena spoločenskej zmluvy notárskou zápisnicou zo dňa 8.2.1996.
  (from: 02/21/1996 until: 05/03/2012)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 24.10.1995.
  (from: 05/15/1996 until: 05/03/2012)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 3.6.1996.
  (from: 06/12/1996 until: 05/03/2012)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 15.4.1996.
  (from: 11/08/1996 until: 05/03/2012)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 26.7.1996. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 5.11.1996.
  (from: 11/18/1996 until: 05/03/2012)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 31.7.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/06/1998 until: 05/03/2012)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 4K 106/99-11 zo dňa 12.7.1999 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Vstupný areál VSŽ, Košice - mestská časť Šaca, IČO: 31 686 583 a ustanovil správcu podstaty: Mgr. Agáta Ševčovičová, advokátka, Zvonárska 4, Košice.
  (from: 07/21/1999 until: 05/03/2012)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person