Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  54/L

Business name: 
Investičný fond ITS - INVEST a.s.
  (from: 09/03/1993 until: 11/13/1997)
ITS - INVEST a.s.
  (from: 01/17/1992 until: 09/02/1993)
Registered seat: 
Kuzmányho 8
Žilina 010 01
  (from: 06/11/1996 until: 11/13/1997)
Kysucká cesta 5
Žilina 010 01
  (from: 01/17/1992 until: 06/10/1996)
Identification number (IČO): 
30 230 292
  (from: 01/17/1992)
Date of entry: 
01/17/1992
  (from: 01/17/1992)
Date of deletion: 
11/14/1997
  (from: 11/14/1997)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 11/14/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/17/1992)
Objects of the company: 
investovanie investičných bodov
  (from: 01/17/1992 until: 09/02/1993)
hospodárenie s prostriedkami fondu, nákup a predaj cenných papierov, kúpa a odpredaj majetkových účastí v prospech fondu
  (from: 01/17/1992 until: 09/02/1993)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov práv- nických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa zák. č. 248/92 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
  (from: 09/03/1993 until: 11/13/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/03/1993 until: 11/13/1997)
Managing board
  (from: 01/17/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Petr Ježek - člen
Čs. armády 1306E-73
Kysucké Nové Mesto
  (from: 06/11/1996 until: 11/13/1997)
Ing. Anton Jošth - člen
Školská 31
Žilina
  (from: 01/17/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Anton Jošth - predseda
Školská 21
Žilina
  (from: 09/03/1993 until: 06/10/1996)
Ing. Ján Kolár - člen
Platanová 11
Žilina
  (from: 01/17/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Ladislav Martinček - člen
Republiky 16/9
Žilina
  (from: 09/03/1993 until: 06/10/1996)
Ing. Marta Pastorková - člen
Borová 29
Žilina
  (from: 06/11/1996 until: 11/13/1997)
Ing. Marián Pavlovský - člen
Puškinova 8
Žilina
  (from: 09/03/1993 until: 06/10/1996)
Ing. Ján Pirič - predseda
Smreková 20
Žilina
  (from: 01/17/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Adrián Schnierer - predseda
Májová 613
Varín
  (from: 06/11/1996 until: 11/13/1997)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje každý člen predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 09/03/1993 until: 11/13/1997)
Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva súčasne.
  (from: 01/17/1992 until: 09/02/1993)
Capital: 
5 884 000 Sk
  (from: 04/07/1994 until: 11/13/1997)
6 884 000 Sk
  (from: 09/03/1993 until: 04/06/1994)
1 000 000 Sk
  (from: 01/17/1992 until: 09/02/1993)
Shares: 
Number of shares: 5884
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/07/1994 until: 11/13/1997)
Number of shares: 6884
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/03/1993 until: 04/06/1994)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/17/1992 until: 09/02/1993)
Supervisory board: 
JUDr. František Feník - člen
Tulská 23
Žilina
  (from: 09/03/1993 until: 06/10/1996)
JUDr. František Feník - predseda
Tulská 23
Žilina
  (from: 01/17/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Anton Jošth - člen
Školská 21
Žilina
  (from: 06/11/1996 until: 11/13/1997)
Ing. Stanislav Jošth - člen
Drieňová 14
Žilina
  (from: 01/17/1992 until: 09/02/1993)
Ing. Stanislav Jošth - predseda
Drieňová 14
Žilina
  (from: 09/03/1993 until: 06/10/1996)
Ing. Marián Pavlovský - člen
Puškinova 8
Žilina
  (from: 01/17/1992 until: 09/02/1993)
Jana Slyšková - člen
154
Zbyňov
  (from: 06/11/1996 until: 11/13/1997)
Ing. Katarína Valachová - predseda
Horná 25
Žilina
  (from: 06/11/1996 until: 11/13/1997)
Eva Zemanová - člen
Kubínska 5
Žilina
  (from: 09/03/1993 until: 06/10/1996)
Other legal facts: 
148, ktorý sa stáva právnym nástupcom zrušeného subjektu. Na základe uvedenej skutočnosti a na základe predloženého súhlasu správcu dane s výmazom sa Investičný fond ITS - INVEST a.s. z obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňom 14.11.1997 v y m a z á v a .
  (from: 11/14/1997)
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 172, 175 zák. 513/91 Zb. Obch. zák. notárskou zápisnicou NZ 28/ 92 zo dňa 16.1.1992.
  (from: 01/17/1992 until: 11/13/1997)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 20.7.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 196
  (from: 09/03/1993 until: 11/13/1997)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.12.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 196
  (from: 04/07/1994 until: 11/13/1997)
Valné zhromaždenie, konané dňa 21.7.1995, schválilo zmenu stanov spoločnosti
  (from: 06/11/1996 until: 11/13/1997)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person