Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  363/S

Business name: 
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo
  (from: 01/17/2001)
Registered seat: 
Hontianske Nemce 962 65
  (from: 01/17/2001)
Identification number (IČO): 
36 045 969
  (from: 01/17/2001)
Date of entry: 
01/17/2001
  (from: 01/17/2001)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/17/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 01/17/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 01/17/2001)
sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy
  (from: 01/17/2001)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja
  (from: 01/17/2001)
oprava a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 10/09/2001)
údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
  (from: 10/09/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/09/2001)
služby v poľnohospodárskej činnosti : * obrábanie pôdy, orba, sejba, kosba, zber a odvoz objemových krmovín, zber a odvoz obilia a olejnín
  (from: 10/09/2001)
zemné, výkopové a búracie práce bez použitia výbušnín
  (from: 10/09/2001)
prípravné práce pred zahájením stavby a po ukončení stavby v rozsahu voľných živností
  (from: 10/09/2001)
kancelárske a sekretárske služby /vrátane tlmočníckych a rozmnožovacích služieb/
  (from: 10/09/2001)
prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním služieb v rozsahu voľných živností - upratovanie
  (from: 10/09/2001)
upratovacie a čiastiace služby
  (from: 10/09/2001)
inzertná služba spojená s propagáciou a reklamou
  (from: 10/09/2001)
letná a zimná údržba komunikácií strojmi a zariadeniami slúžiacimi k danej údržbe v rosahu voľných živností
  (from: 10/09/2001)
zváračské práce
  (from: 10/09/2001)
prevádzkovanie garáži, parkovísk a odstavných plôch pre viac ako 5 vozidiel
  (from: 10/09/2001)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/09/2001)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 10/09/2001)
prekladištia nákladov, skladovanie v rozsahu voľných živností
  (from: 10/09/2001)
výroba hroznového vína
  (from: 10/09/2001)
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
  (from: 10/09/2001)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 10/09/2001)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (from: 10/09/2001)
predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov na priamu konzumáciu
  (from: 10/09/2001)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál k priamej konzumácii do osem obslužných miest
  (from: 10/09/2001)
baliace činnosti
  (from: 10/09/2001)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, kempingoch tried 3 a 4
  (from: 05/25/2010)
mäsiarstvo
  (from: 02/28/2012)
poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 02/08/2018)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 02/08/2018)
finančný leasing
  (from: 02/08/2018)
nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
  (from: 06/15/2019)
vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
  (from: 06/15/2019)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 06/15/2019)
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 06/15/2019)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 06/15/2019)
stolárske práce
  (from: 10/09/2001 until: 02/07/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/18/2003)
Managing board
  (from: 01/17/2001 until: 12/17/2003)
Róbert Ďurica - predseda predstavenstva
26
Babindol 951 53
From: 09/03/2015
  (from: 07/22/2017)
Eduard Šnajder
82
Sebechleby 962 66
From: 05/18/2019
  (from: 06/15/2019)
Vladimír Babiak - člen
551
Hontianske Nemce
  (from: 10/09/2001 until: 10/05/2003)
Vladimír Babiak - člen
551
Hontianske Nemce
From: 05/04/2001 Until: 05/22/2003
  (from: 10/06/2003 until: 12/17/2003)
Vladimír Babiak - podpredseda
551
Hontianske Nemce
From: 05/22/2003
  (from: 12/18/2003 until: 03/30/2005)
Vladimír Babiak - podpredseda
551
Hontianske Nemce
From: 05/22/2003
  (from: 03/31/2005 until: 07/10/2006)
Vladimír Babiak - podpredseda
551
Hontianske Nemce
From: 05/22/2003 Until: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Vladimír Babiak - podpredseda predstavenstva
551
Hontianske Nemce 962 65
From: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/13/2009)
Vladimír Babiak - podpredseda predstavenstva
551
Hontianske Nemce 962 65
From: 04/07/2006 Until: 06/23/2009
  (from: 07/14/2009 until: 07/13/2009)
Ing. Stanislav Balog - podpredseda družstva
532
Hontianske Nemce
  (from: 01/17/2001 until: 10/08/2001)
Ing. Stanislav Balog - člen predstavenstva
532
Hontianske Nemce 962 65
From: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/13/2009)
Ing. Stanislav Balog - člen predstavenstva
532
Hontianske Nemce 962 65
From: 04/07/2006 Until: 06/23/2009
  (from: 07/14/2009 until: 07/13/2009)
Adrián Ďurica - člen predstavenstva
206
Babindol 951 53
From: 06/24/2009
  (from: 07/14/2009 until: 09/10/2015)
Adrián Ďurica - člen predstavenstva
206
Babindol 951 53
From: 06/24/2009 Until: 09/02/2015
  (from: 09/11/2015 until: 09/10/2015)
Róbert Ďurica
26
Babindol 951 53
From: 11/19/2009
  (from: 02/16/2010 until: 05/24/2010)
Róbert Ďurica
26
Babindol 951 53
From: 11/19/2009 Until: 11/19/2009
  (from: 05/25/2010 until: 05/24/2010)
Róbert Ďurica - člen predstavenstva
26
Babindol 951 53
From: 06/24/2009
  (from: 07/14/2009 until: 05/24/2010)
Róbert Ďurica - člen predstavenstva
26
Babindol 951 53
From: 06/24/2009 Until: 11/19/2009
  (from: 05/25/2010 until: 05/24/2010)
Róbert Ďurica - predseda predstavenstva
26
Babindol 951 53
From: 11/19/2009
  (from: 05/25/2010 until: 09/10/2015)
Róbert Ďurica - predseda predstavenstva
26
Babindol 951 53
From: 11/19/2009 Until: 09/02/2015
  (from: 09/11/2015 until: 09/10/2015)
Róbet Ďurica - predseda predstavenstva
26
Babindol 951 53
From: 09/03/2015
  (from: 09/11/2015 until: 07/21/2017)
Jozef Frčka - člen
277
Hontianske Nemce
  (from: 10/09/2001 until: 10/05/2003)
Jozef Frčka - člen
277
Hontianske Nemce
From: 05/04/2001
  (from: 10/06/2003 until: 07/10/2006)
Jozef Frčka - člen
277
Hontianske Nemce
From: 05/04/2001 Until: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Mária Grajciarová - člen predstavenstva
492
Hontianske Nemce 962 65
From: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/13/2009)
Mária Grajciarová - člen predstavenstva
492
Hontianske Nemce 962 65
From: 04/07/2006 Until: 06/23/2009
  (from: 07/14/2009 until: 07/13/2009)
Anna Homolová - podpredseda
146
Hontianske Nemce
  (from: 10/09/2001 until: 10/05/2003)
Anna Homolová - podpredseda
146
Hontianske Nemce
From: 05/04/2001 Until: 05/22/2003
  (from: 10/06/2003 until: 12/17/2003)
Anna Homolová - člen
146
Hontianske Nemce
From: 05/22/2003
  (from: 12/18/2003 until: 07/10/2006)
Anna Homolová - člen
146
Hontianske Nemce
From: 05/22/2003 Until: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Ing. Marián Hrubčo - člen predstavenstva
Strhárska 475/108
Modrý Kameň 922 01
From: 09/03/2015
  (from: 09/11/2015 until: 12/30/2015)
Ing. Marián Hrubčo - člen predstavenstva
Strhárska 475/108
Modrý Kameň 922 01
From: 09/03/2015 Until: 12/15/2015
  (from: 12/31/2015 until: 12/30/2015)
Milan Húroš - člen
422
Hontianske Nemce
  (from: 10/09/2001 until: 10/05/2003)
Milan Húroš - člen
422
Hontianske Nemce
From: 05/04/2001
  (from: 10/06/2003 until: 07/10/2006)
Milan Húroš - člen
422
Hontianske Nemce
From: 05/04/2001 Until: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Milan Húroš - člen predstavenstva
422
Hontianske Nemce 962 65
From: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/13/2009)
Milan Húroš - člen predstavenstva
422
Hontianske Nemce 962 65
From: 04/07/2006 Until: 06/23/2009
  (from: 07/14/2009 until: 07/13/2009)
Elena Miškolciová - člen predstavenstva
423
Hontianske Nemce 962 65
From: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/13/2009)
Elena Miškolciová - člen predstavenstva
423
Hontianske Nemce 962 65
From: 04/07/2006 Until: 06/23/2009
  (from: 07/14/2009 until: 07/13/2009)
Pavel Mozola - člen
45
Domaniky
  (from: 10/09/2001 until: 10/05/2003)
Pavel Mozola - člen
45
Domaniky
From: 05/04/2001
  (from: 10/06/2003 until: 07/10/2006)
Pavel Mozola - člen
45
Domaniky
From: 05/04/2001 Until: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Ing. Miroslav Prístavka - predseda
Bohuslava Tablica 82/31
Hontianske Moravce - Kostolné Moravce
  (from: 10/09/2001 until: 10/05/2003)
Ing. Miroslav Prístavka - predseda
Bohuslava Tablica 82/31
Hontianske Moravce - Kostolné Moravce
From: 05/04/2001
  (from: 10/06/2003 until: 07/10/2006)
Ing. Miroslav Prístavka - predseda
Bohuslava Tablica 82/31
Hontianske Moravce - Kostolné Moravce
From: 05/04/2001 Until: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Ing. Miroslav Prístavka - predseda predstavenstva
Bohuslava Tablica 82/31
Hontianske Moravce 962 71
From: 06/24/2009
  (from: 07/14/2009 until: 02/15/2010)
Ing. Miroslav Prístavka - predseda predstavenstva
Bohuslava Tablica 82/31
Hontianske Moravce 962 71
From: 06/24/2009 Until: 12/16/2009
  (from: 02/16/2010 until: 02/15/2010)
Ing. Miroslav Prístavka - predseda predstavenstva
Bohuslava Tablica 82/31
Hontianske Moravce - Kostolné Moravce 962 71
From: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/13/2009)
Ing. Miroslav Prístavka - predseda predstavenstva
Bohuslava Tablica 82/31
Hontianske Moravce - Kostolné Moravce 962 71
From: 04/07/2006 Until: 06/23/2009
  (from: 07/14/2009 until: 07/13/2009)
Jozef Šnajder - člen
537
Hontianske Nemce
  (from: 10/09/2001 until: 10/05/2003)
Jozef Šnajder - člen
537
Hontianske Nemce
From: 05/04/2001
  (from: 10/06/2003 until: 07/10/2006)
Jozef Šnajder - člen
537
Hontianske Nemce
From: 05/04/2001 Until: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Jozef Šprinka - predseda družstva
112
Hontianske Nemce
  (from: 01/17/2001 until: 10/08/2001)
Ján Vachalík - člen predstavenstva
424
Hontianske Nemce 962 65
From: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/13/2009)
Ján Vachalík - člen predstavenstva
424
Hontianske Nemce 962 65
From: 04/07/2006 Until: 06/23/2009
  (from: 07/14/2009 until: 07/13/2009)
Ing. Peter Rék
Lučenecká cesta 424/34
Veľký Krtíš 990 01
From: 12/15/2015 Until: 05/17/2019
  (from: 06/15/2019 until: 06/14/2019)
Ing. Peter Rék
Lučenecká cesta 424/34
Veľký Krtíš 990 01
From: 12/15/2015
  (from: 12/31/2015 until: 06/14/2019)
Acting: 
Za predstavenstvo ako aj v mene družstva koná navonok predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti člen predstavenstva, každý samostatne.
  (from: 05/25/2010)
V mene družstva konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/14/2009 until: 05/24/2010)
V mene družstva koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak sa pre právny úkon predstavenstva vyžaduje písomná forma, podpisuje písomnosť predseda a podpredseda, prípadne iný člen predstavenstva.
  (from: 12/18/2003 until: 07/13/2009)
V mene družstva koná predseda a podpredseda družstva spoločne. Písomnosti za družstvo podpisuje spoločne predseda a podpredseda družstva.
  (from: 01/17/2001 until: 12/17/2003)
Supervisory board: 
Róbert Ďurica
26
Babindol 951 53
From: 01/12/2018
  (from: 02/08/2018)
Štefan Levický
206
Babindol 951 53
From: 01/12/2018
  (from: 02/08/2018)
Ing. Jaroslav Dóbi
Dúžava 81
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/18/2019
  (from: 06/15/2019)
Milan Babiak - člen
492
Hontianske Nemce 962 65
From: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/13/2009)
Milan Babiak - člen
492
Hontianske Nemce 962 65
From: 04/07/2006 Until: 06/23/2009
  (from: 07/14/2009 until: 07/13/2009)
Vladimír Babiak
551
Hontianske Nemce 962 65
From: 06/24/2009
  (from: 07/14/2009 until: 02/07/2018)
Vladimír Babiak
551
Hontianske Nemce 962 65
From: 06/24/2009 Until: 01/12/2018
  (from: 02/08/2018 until: 02/07/2018)
Eva Ďuricová
26
Babindol 951 53
From: 06/24/2009
  (from: 07/14/2009 until: 02/07/2018)
Eva Ďuricová
26
Babindol 951 53
From: 06/24/2009 Until: 01/12/2018
  (from: 02/08/2018 until: 02/07/2018)
Anna Homolová - člen
146
Hontianske Nemce 962 65
From: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/13/2009)
Anna Homolová - člen
146
Hontianske Nemce 962 65
From: 04/07/2006 Until: 06/23/2009
  (from: 07/14/2009 until: 07/13/2009)
Štefan Levický
206
Babindol 951 53
From: 06/24/2009
  (from: 07/14/2009 until: 02/07/2018)
Štefan Levický
206
Babindol 951 53
From: 06/24/2009 Until: 01/12/2018
  (from: 02/08/2018 until: 02/07/2018)
Jozef Miškolci - člen
64
Domaníky
From: 05/04/2001
  (from: 10/06/2003 until: 07/10/2006)
Jozef Miškolci - člen
64
Domaníky
From: 05/04/2001 Until: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Pavel Mozola - člen
45
Domaníky 962 65
From: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/13/2009)
Pavel Mozola - člen
45
Domaníky 962 65
From: 04/07/2006 Until: 06/23/2009
  (from: 07/14/2009 until: 07/13/2009)
Ján Mozoľa - člen
267
Hontianske Nemce
From: 05/04/2001
  (from: 10/06/2003 until: 07/10/2006)
Ján Mozoľa - člen
267
Hontianske Nemce
From: 05/04/2001 Until: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Ján Mozoľa - predseda
267
Hontianske Nemce 962 65
From: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/13/2009)
Ján Mozoľa - predseda
267
Hontianske Nemce 962 65
From: 04/07/2006 Until: 06/23/2009
  (from: 07/14/2009 until: 07/13/2009)
Jozef Renčo - člen
46
Hontianske Nemce
From: 03/08/2002
  (from: 10/06/2003 until: 07/10/2006)
Jozef Renčo - člen
46
Hontianske Nemce
From: 03/08/2002 Until: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Ján Sloboda - predseda
305
Hontianske Nemce
From: 05/04/2001
  (from: 10/06/2003 until: 07/10/2006)
Ján Sloboda - predseda
305
Hontianske Nemce
From: 05/04/2001 Until: 04/12/2004
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Anna Sopková - člen
386
Hontianske Nemce
From: 05/04/2001
  (from: 10/06/2003 until: 07/10/2006)
Anna Sopková - člen
386
Hontianske Nemce
From: 05/04/2001 Until: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/10/2006)
Mária Šprinková - člen
108
Hontianske Nemce 962 65
From: 04/07/2006
  (from: 07/11/2006 until: 07/13/2009)
Mária Šprinková - člen
108
Hontianske Nemce 962 65
From: 04/07/2006 Until: 06/23/2009
  (from: 07/14/2009 until: 07/13/2009)
Eduard Šnajder
82
Sebechleby 962 66
From: 01/12/2018 Until: 05/17/2019
  (from: 06/15/2019 until: 06/14/2019)
Eduard Šnajder
82
Sebechleby 962 66
From: 01/12/2018
  (from: 02/08/2018 until: 06/14/2019)
Registered capital: 
151 033 EUR
  (from: 07/14/2009)
4 550 000 Sk
  (from: 06/14/2002 until: 07/13/2009)
1 760 000 Sk
  (from: 10/09/2001 until: 06/13/2002)
60 000 Sk
  (from: 01/17/2001 until: 10/08/2001)
Basic member contribution: 
332 EUR
  (from: 07/14/2009)
10 000 Sk
  (from: 01/17/2001 until: 07/13/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené rozhodnutím zakladateľov dňa 22.12.2000 ustanovujúcou členskou schôdzou v NZ č. 374/00, napísanej v Notárskom úrade JUDr. Anny Máčajovej, Zvolen, Kozačeka 11 a schválením stanov v zmysle ust. § 220 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 01/17/2001)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesení členskej schôdze zo dňa 4.5.2001 a 20.4.2001 a Dodatky č. 1 a 2 ku stanovám.
  (from: 10/09/2001)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia členskej schôdze zo dňa 08. 03. 2002.
  (from: 06/14/2002)
. Členovia predstavenstva vyhotovili úplné znenie stanov v súlade s ust. zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 10/06/2003)
Date of updating data in databases:  06/08/2023
Date of extract :  06/10/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person