Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7113/B

Business name: 
I. RENT, spol. s r.o.
  (from: 05/20/1994)
Registered seat: 
Krasovského 13
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 01/22/2016)
Stará Vajnorská 19
Bratislava 831 04
  (from: 03/09/2004 until: 01/21/2016)
Stanekova 22
Bratislava 841 03
  (from: 01/22/1996 until: 03/08/2004)
Ružová dolina 6
Bratislava 824 70
  (from: 05/20/1994 until: 01/21/1996)
Identification number (IČO): 
31 373 721
  (from: 05/20/1994)
Date of entry: 
05/20/1994
  (from: 05/20/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/20/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/20/1994)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 05/20/1994)
leasing
  (from: 05/20/1994)
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/20/1994)
organizovanie kurzov pre podnikateľov a managerov
  (from: 05/20/1994)
vydávanie a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 05/20/1994)
organizovanie výstav pre podnikateľov
  (from: 05/20/1994)
prevádzkovanie a správa bytových domov, administratívnych budov a nebytových priestorov
  (from: 05/20/1994)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
  (from: 01/22/2016)
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 01/22/2016)
Partners: 
Ing. Peter Marhula
Topoľčianska 29
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Slovak Republic
  (from: 10/19/2022)
Ing. Anna Jankovičová
Grösslingova 34
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 01/22/1996 until: 03/08/2004)
Ing. Anna Jankovičová
Grösslingova 34
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/20/1994 until: 01/21/1996)
Ing. Danica Kováčová
Pribišova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/20/1995 until: 01/21/1996)
JUDr. László Lengyel
Šášovská 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/20/1994 until: 01/21/1996)
Dipl. Ing. Oleg Leontiev
Dolná 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/20/1994 until: 01/19/1995)
Ing. Peter Lispuch
Šafárikova 4
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 05/20/1994 until: 01/21/1996)
Ing. Jozef Ružanský , Csc.
Pečnianska 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/20/1994 until: 01/21/1996)
Ing. Vladimír Rychlík
Miletičova 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/20/1994 until: 01/21/1996)
Ing. Pavel Slimák
Mamateyova 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/20/1994 until: 01/21/1996)
Ing. Miloslav Sumec
Čiližská 34
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/20/1994 until: 01/21/1996)
Ing. Peter Marhula
Topoľčianska 29
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 03/09/2004 until: 10/18/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Marhula
  (from: 01/22/2016 until: 10/18/2022)
Ing. Peter Marhula
Amount of investment: 8 300 EUR Paid up: 8 300 EUR
  (from: 10/19/2022)
Ing. Anna Jankovičová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 05/20/1994 until: 01/21/1996)
JUDr. László Lengyel
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 05/20/1994 until: 01/21/1996)
Ing. Peter Lispuch
Amount of investment: 65 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/20/1994 until: 01/21/1996)
Ing. Jozef Ružanský , Csc.
Amount of investment: 65 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/20/1994 until: 01/21/1996)
Ing. Vladimír Rychlík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 05/20/1994 until: 01/21/1996)
Ing. Pavel Slimák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 05/20/1994 until: 01/21/1996)
Ing. Miloslav Sumec
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 05/20/1994 until: 01/21/1996)
Dipl. Ing. Oleg Leontiev
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 05/20/1994 until: 01/19/1995)
Ing. Danica Kováčová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 01/20/1995 until: 01/21/1996)
Ing. Anna Jankovičová
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 01/22/1996 until: 03/08/2004)
Ing. Peter Marhula
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 03/09/2004 until: 01/21/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/20/1994)
Ing. Peter Marhula
Topoľčianska 29
Bratislava 851 01
From: 10/21/2003
  (from: 05/24/2022)
Ing. Dušan Dvorecký
Stanekova 22
Bratislava 841 03
Until: 10/21/2003
  (from: 01/22/1996 until: 03/08/2004)
Ing. Peter Marhula
Topoľčianska 29
Bratislava 851 01
From: 10/21/2003
  (from: 03/09/2004 until: 05/23/2022)
Ing. Michal Maťaš , Csc.
Grösslingova 59
Bratislava
  (from: 05/20/1994 until: 01/21/1996)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak,že k vytlačenému alebo vypísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ.
  (from: 05/20/1994)
Capital: 
8 300 EUR Paid up: 8 300 EUR
  (from: 01/22/2016)
250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 03/09/2004 until: 01/21/2016)
250 000 Sk
  (from: 05/20/1994 until: 03/08/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.1.1994 v súlade s ust. § 56 a nasl. a §§ 105 až 153 Obch. zák. č. 513/ 1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 13913
  (from: 05/20/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.7.1994. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 18.10.1994. Stary spis: S.r.o. 13913
  (from: 01/20/1995)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločníkov zo dňa 31.10.1995. Notárska zápisnica N 58/95, Nz 55/95 zo dňa 6.12.1995. Stary spis: S.r.o. 13913
  (from: 01/22/1996)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person