Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7125/B

Business name: 
Skyport s. r. o.
  (from: 01/01/2011)
Registered seat: 
Letisko M. R. Štefánika
Bratislava 820 01
  (from: 06/20/1994)
Identification number (IČO): 
31 373 844
  (from: 06/20/1994)
Date of entry: 
06/20/1994
  (from: 06/20/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/20/1994)
Objects of the company: 
technická obsluha lietadiel na zemi (činnosť leteckých mechanikov)
  (from: 06/20/1994)
sprostredkovanie zásobovania paluby lietadiel potravinami a potrebami súvisiacimi s jedálenskou obsluhou na palube lietadla
  (from: 06/20/1994)
nepravidelná pozemná preprava osôb a carga (batožiny a drobného nákladu) mikrobusom, najmä v náväznosti na leteckú prepravu
  (from: 06/20/1994)
colno-deklarantská činnosť na äseku CARGO
  (from: 01/08/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 01/29/1997)
poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemná obsluha lietadiel
  (from: 05/13/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/13/2001)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 02/02/2004)
zmenárne
  (from: 02/02/2004)
sprostredkovanie predaja leteniek
  (from: 01/12/2006)
skladovanie
  (from: 11/29/2007)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (from: 01/01/2011)
vybavovanie colných deklarácií
  (from: 01/01/2011)
zabezpečenie colného dlhu zárukou
  (from: 01/01/2011)
Partners: 
Skyport a. s.
Lagrelové 1075/4
Ruzyně, Praha 161 00
Czech Republic
  (from: 09/12/2020)
Contribution of each member: 
Skyport a. s.
Amount of investment: 217 365 EUR Paid up: 217 365 EUR
  (from: 09/12/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/18/2021)
Ing. David Adámek
Habrovská 616
Praha 9 190 14
Česká republika
From: 10/01/2010
  (from: 10/13/2010)
Adriana Puskajlerová
Kresánkova 3462/1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 04/29/2021
  (from: 05/18/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne alebo pani Adriana Puskajlerová, nar. dňa 1. júna 1968 samostatne.
  (from: 05/18/2021)
Capital: 
217 365 EUR Paid up: 217 365 EUR
  (from: 01/19/2010)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 221/93, Nz 220/93 zo dňa 23.12.1993 a dodatok N 10/94, Nz 9/94 zo dňa 1.2.1994 v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 13925
  (from: 06/20/1994)
Dňa 12. 7. 1994 valné zhromaždenie prijalo a schválilo stanovy spoločnosti SLOVAK AIR SERVICES s.r.o. Stary spis: S.r.o. 13925
  (from: 10/13/1994)
Uznesenie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.8.1995, notárska zápisnica N 166/95 Nz 166/95 zo dňa 18.10.1995. Stary spis: S.r.o. 13925
  (from: 01/08/1996)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 18.4.1996, notárska zápisnica N 121/96, Nz 121/96 zo dňa 11.7.1996, dodatok č. 3 k stanovám spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 13925
  (from: 01/29/1997)
Zápisnica s uznesením z valného zhromaždenia zo dňa 25.5.1998, notárska zápisnica N 335/98, Nz 334/98 zo dňa 2.7.1998, stanovy spoločnosti zo dňa 17.6.1998.
  (from: 12/07/1998)
Protokol o rokovaní mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 8.10.1998, na ktorom bola schválená zmena predmetu činnosti a zmena stanov. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 61/99, Nz 62/99 napísanej dňa 9.2.1999 JUDr. Bauerom v Bratislave. Dodatok č. 4 k stanovám.
  (from: 05/13/1999)
Protokol o rokovaní valného zhromaždenia zo dňa 11.6.1999, na ktorom boli odvolaní konatelia spoločnosti.
  (from: 10/20/1999)
Dodatok č. 5 k stanovám schválený na valnom zhromaždení dňa 4.7.2000.
  (from: 10/23/2000)
Rozhodnutie valného zhromaždenia osvedčené do notárskej zápisnice č. N 462/2000, Nz 461/2000 dňa 16.10.2000
  (from: 02/13/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.01.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 73/2002, Nz 73/2002 zo dňa 05.02.2002. Dodatok č. 7 k stanovám.
  (from: 02/02/2004)
Protokol o rokovaní mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.05.2004. Funkcia konateľov Ing.Jána Máca a JUDr.Juraja Zapletala skončila 31.05.2004.
  (from: 06/08/2004)
Uznesenie mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 16.06.2005.
  (from: 07/16/2005)
ápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.09.2005.
  (from: 10/01/2005)
Protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 4.10.2007.
  (from: 11/29/2007)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice N 48/2008 Nz 21603/2008 zo dňa 22.05.2008.
  (from: 07/01/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.01.2009
  (from: 03/05/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.11.2009.
  (from: 01/19/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice N 622/2010, Nz 57487/2010 dňa 17.12.2010 o zlúčení so spoločnosťou Skyport s. r. o., so sídlom Letisko M. R. Štefánika, 820 01Bratislava, IČO: 35 842 504, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 27227/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť SLOVAK AIR SERVICES s. r. o., so sídlom Letisko M. R. Štefánika, 820 01 Bratislava, IČO : 31 373 844, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 7125/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 623/2010, Nz 57500/2010 17.12.2010 stáva právnym nástupcom spoločnosti Skyport s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky. Zmena obchodného mena zo SLOVAK AIR SERVICES s. r. o. na Skyport s. r. o..
  (from: 01/01/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2011)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Skyport s. r. o.
Letisko M. R. Štefánika
Bratislava 820 01
  (from: 01/01/2011)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 01.06.2017, ktorú uzatvorila spoločnosť Skyport s. r. o., so sídlom Letisko M. R. Štefánika, 820 01 Bratislava, IČO: 31 373 844 na strane predávajúceho a spoločnosť WEB SHOP FLY s.r.o., so sídlom Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad , IČO: 36 397 440 na strane kupujúceho.
  (from: 06/22/2017)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person