Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10297/R

Business name: 
CHIRANA Medicare,a.s. v konkurze
  (from: 04/19/2004 until: 09/25/2008)
CHIRANA Medicare,a.s.
  (from: 03/28/2002 until: 04/18/2004)
CHIRANA Medical, a.s.
  (from: 08/17/1999 until: 03/27/2002)
PRO D, a.s.
  (from: 05/14/1999 until: 08/16/1999)
ST - B,a.s.
  (from: 05/06/1999 until: 05/13/1999)
Registered seat: 
Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, P.O.BOX 57
Stará Turá 916 01
  (from: 03/28/2002 until: 09/25/2008)
nám. SNP 14
Bratislava 814 91
  (from: 05/14/1999 until: 03/27/2002)
Langsfeldova 1
Martin 036 01
  (from: 05/06/1999 until: 05/13/1999)
Identification number (IČO): 
36 385 778
  (from: 05/06/1999)
Date of entry: 
05/06/1999
  (from: 05/06/1999)
Date of deletion: 
09/26/2008
  (from: 09/26/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Podľa § 68 ods. 3, písm. d/ Obch. zák. zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia sa obchodná spoločnosť CHIRANA Medicare, a.s. v konkurze zrušila. Keďže po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok, súd v zmysle § 68 ods. 4 Obch. zák. vykonal na základe právoplatného rozhodnutia výmaz spoločnosti z obchodného registra.
  (from: 09/26/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/06/1999)
Objects of the company: 
vývoj, výroba a servis výrobkov zdravotníckej techniky
  (from: 06/28/2000 until: 03/20/2003)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/06/1999 until: 09/25/2008)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/06/1999 until: 09/25/2008)
sprostredkovanie obchodu, služieb a zákaziek
  (from: 05/06/1999 until: 09/25/2008)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/06/1999 until: 09/25/2008)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/06/1999 until: 09/25/2008)
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/06/1999 until: 09/25/2008)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/06/1999 until: 09/25/2008)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/06/1999 until: 09/25/2008)
zámočníctvo
  (from: 06/28/2000 until: 09/25/2008)
zváračské práce
  (from: 06/28/2000 until: 09/25/2008)
kovoobrábanie
  (from: 06/28/2000 until: 09/25/2008)
galvanizácia
  (from: 06/28/2000 until: 09/25/2008)
lakovanie, striekanie
  (from: 06/28/2000 until: 09/25/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/26/2001 until: 09/25/2008)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/26/2001 until: 09/25/2008)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 07/26/2001 until: 09/25/2008)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 07/26/2001 until: 09/25/2008)
vykonávanie kalibrácie na základe naviazania na etalóny metrologických orgánov alebo etalóny zahraničných organizácií s porovnateľnou metrologickou úrovňou
  (from: 07/24/2002 until: 09/25/2008)
poradenstvo v oblasti systémv kvality, metrológie a kalibračných laboratórií, skúšobných laboratórií
  (from: 07/24/2002 until: 09/25/2008)
skúšanie vlastností materiálov a výrobkov, overovanie ich kvality a meranie v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/24/2002 until: 09/25/2008)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 07/24/2002 until: 09/25/2008)
poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti systému manažerstva kvality
  (from: 07/24/2002 until: 09/25/2008)
klimatotechnologické skúšky v klimatických komorách
  (from: 07/24/2002 until: 09/25/2008)
výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok
  (from: 03/21/2003 until: 09/25/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/06/1999 until: 09/25/2008)
Ing. Ján Brkal - predseda
Lúčna 3028/3
Stará Turá
  (from: 01/31/2001 until: 03/20/2003)
Ing. Ján Brkal - predseda
Lúčna 3028/3
Stará Turá
From: 09/25/2000
  (from: 03/21/2003 until: 09/25/2008)
Ing. Andrej Hunčík - predseda
Benkova 1265/6
Martin
  (from: 05/06/1999 until: 01/30/2001)
Ing. Ján Kolník - člen
Gen. Svobodu 344/10
Myjava
  (from: 12/19/2001 until: 03/20/2003)
Ing. Ján Kolník - člen
Gen. Svobodu 344/10
Myjava
From: 07/20/2001
  (from: 03/21/2003 until: 09/25/2008)
JUDr. Dalimír Uhliar - člen
78
Sušany
  (from: 05/06/1999 until: 12/18/2001)
Ing. Ivan Václavek - člen
Dibrovova 244/4
Stará Turá
  (from: 12/19/2001 until: 03/20/2003)
Ing. Ivan Václavek - člen
Dibrovova 244/4
Stará Turá
From: 07/20/2001
  (from: 03/21/2003 until: 09/25/2008)
Ing. Juraj Vasek
Pod Žiarcom 282/5
Tvrdošín
  (from: 05/06/1999 until: 12/18/2001)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predstavenstvo, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich pripoja svoj podpis. Jeden z podpisv musí byť obligatórne podpis predsedu predstavenstva spoločnosti.
  (from: 05/06/1999 until: 09/25/2008)
Capital: 
15 800 000 Sk Paid up: 15 800 000 Sk
  (from: 03/21/2003 until: 09/25/2008)
15 800 000 Sk
  (from: 12/19/2001 until: 03/20/2003)
10 200 000 Sk
  (from: 07/25/2001 until: 12/18/2001)
7 000 000 Sk
  (from: 01/31/2001 until: 07/24/2001)
1 000 000 Sk
  (from: 05/06/1999 until: 01/30/2001)
Shares: 
Number of shares: 158
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/19/2001 until: 09/25/2008)
Number of shares: 102
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/25/2001 until: 12/18/2001)
Number of shares: 70
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/31/2001 until: 07/24/2001)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/16/2000 until: 01/30/2001)
Number of shares: 10
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/06/1999 until: 10/15/2000)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/31/2003
  (from: 09/26/2008)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/31/2003
  (from: 04/19/2004 until: 09/25/2008)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Tibor Horváth
Havelkova 2
Bratislava
From: 10/31/2003
  (from: 04/19/2004 until: 09/25/2008)
JUDr. Tibor Horváth
Havelkova 2
Bratislava
From: 10/31/2003 Until: 08/25/2007
  (from: 09/26/2008 until: 09/25/2008)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 08/25/2007
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18.07.200ý, sp.zn. 7K 40/02-398, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.08.2007 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu CHIRANA Medicare, a.s. v konkurze, Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá, IČO 36 385 778. JUDr. Tibor Horváth, advokát bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 09/26/2008)
Supervisory board: 
Ing. Tibor Anetta - člen
Jiráskova 6044/22
Trnava
From: 03/15/2002
  (from: 03/28/2002 until: 04/15/2004)
Ing. Tibor Anetta - člen
Jiráskova 6044/22
Trnava
From: 03/15/2002 Until: 10/17/2003
  (from: 04/16/2004 until: 04/15/2004)
JUDr. Oľga Baranová
SNP 266/3
Stará Turá
  (from: 05/06/1999 until: 12/18/2001)
Zuzana Martáková
Hurbanova 136/10
Stará Turá
  (from: 05/06/1999 until: 12/18/2001)
Ľubomír Marušic
SNP 3/18
Stará Turá
  (from: 07/25/2001 until: 03/20/2003)
Ing. Peter Matoulek
Lipová 370/4
Stará Turá
  (from: 12/19/2001 until: 03/27/2002)
Monika Pavlovičová
Hurbanova 130/11
Stará Turá
  (from: 05/06/1999 until: 07/24/2001)
Ing. Peter Sivák
Oravská 3
Bratislava
  (from: 12/19/2001 until: 03/27/2002)
Ing. Oskar Baranovič - predseda
J. Weisseho 758/7
Nové Mesto nad Váhom
From: 03/15/2002
  (from: 03/28/2002 until: 09/25/2008)
Miloš Hlubocký - člen
Dibrovova 243/6
Stará Turá
From: 03/15/2002
  (from: 03/28/2002 until: 09/25/2008)
Ing. Marián Blahuš - člen
166
Trenčianska Turná
From: 03/15/2002
  (from: 03/28/2002 until: 09/25/2008)
Ľubomír Marušic
SNP 3/18
Stará Turá
From: 01/25/2001
  (from: 03/21/2003 until: 09/25/2008)
Ing. Branislav Černák - člen
Štúrova 687
Stará Turá
From: 10/17/2003
  (from: 04/16/2004 until: 09/25/2008)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľa dňa 16.2.1999 v zmysle § 154 a nasl. Obch. zák. jednorázovo, podľa § 172 Obch. zák. a schválením stanov.
  (from: 05/06/1999 until: 09/25/2008)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.6.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 159/99, Nz 145/99 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Cagalovou. Zmena obchodného mena, pôvodné PRO D, a.s.
  (from: 08/17/1999 until: 09/25/2008)
Notárska zápisnica č. N 210/99, Nz 195/99 zo dňa 24.8.1999, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 06/28/2000 until: 09/25/2008)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 8.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 313/99, Nz 297/99 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Cagalovou. Zmena podoby akcií.
  (from: 10/16/2000 until: 09/25/2008)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 25.9.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 182/2000, Nz 163/2000. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 29.9.2000.
  (from: 01/31/2001 until: 09/25/2008)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.12.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 248/2000, Nz 224/2000 spísanou notárskou JUDr. Tatianou Cagalovou. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2000. Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady zo dňa 25.1.2001.
  (from: 07/25/2001 until: 09/25/2008)
Doplnenie predmetu činnosti a zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 9.4.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 77/2001, Nz 70/2001 spísanou notárskou JUDr. Tatianou Cagalovou.
  (from: 07/26/2001 until: 09/25/2008)
Notárska zápisnica č. N 124/01, Nz 122/01 zo dňa 20.7.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a zmene členov predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti zo dňa 31.7.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady.
  (from: 12/19/2001 until: 09/25/2008)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.3.2002 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 155/02, Nz 101/02 spísanou notárkou JUDr. Ľubicou Bičanovou. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.3.2002. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.3.2002. Zmena obchodného mena, pôvodné CHIRANA Medical, a.s. Zánik funkcie člena dozornej rady - Ing. Peter Sivák 15.3.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady - Ing. Peter Matoulek 15.3.2002.
  (from: 03/28/2002 until: 09/25/2008)
Notárska zápisnica o konaní valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2002, ktorou došlo k rozšíreniu predmetu činnosti, k odsúhlaseniu úplného znenia zakladateľskej zmluvy a stanov spoločnosti, schváleniu riadnej účtovnej závierky za rok 2001 a návrhu na rozdelenie zisku.
  (from: 07/24/2002 until: 09/25/2008)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 31.10.2003 č.k. 7K 40/02-101 bol na majetok CHIRANA Medicare, a.s., Nám. Dr. Schweitzera 194, P.O.BOX 57, Stará Turá, IČO 36 385 778 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Tibor Horváth, advokát, Havelkova 2, Bratislava.
  (from: 04/19/2004 until: 09/25/2008)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person