Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6927/S

Business name: 
LVH-Gašparovo,s.r.o.
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
Registered seat: 
355
Beňuš 976 64
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
Identification number (IČO): 
36 046 612
  (from: 02/21/2001)
Date of entry: 
02/21/2001
  (from: 02/21/2001)
Person dissolved from: 
8. 1. 2015
  (from: 02/27/2015)
Date of deletion: 
02/27/2015
  (from: 02/27/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/27/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/21/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
organizovanie a usporadúvanie obchodnopredajných výstav, trhov a prehliadok
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
šírenie reklamy a propagačná činnosť
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
rozmnožovanie tlačív
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
inzertná služba
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
servis športového náradia a športových potrieb
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
údržba a kosenie trávnatých plôch
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
maliarske a natieračské práce
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
technické zasnežovanie lyžiarskych svahov
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
pohostinská činnosť
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
Partners: 
Obec Beňuš IČO: 00 313 289
Beňuš
Slovak Republic
  (from: 02/21/2001 until: 12/30/2008)
RNDr. Miroslav Dobiš
176
Križovany nad Dudváhom
Slovak Republic
  (from: 02/21/2001 until: 03/07/2006)
Ing. Dušan Švantner
ČSA 28
Brezno
Slovak Republic
  (from: 02/21/2001 until: 07/06/2005)
Mgr. František Baliak
Gašparovo 193
Beňuš 976 64
Slovak Republic
  (from: 07/07/2005 until: 02/26/2015)
Contribution of each member: 
Obec Beňuš
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 02/21/2001 until: 12/30/2008)
Ing. Dušan Švantner
Amount of investment: 115 000 Sk Paid up: 34 500 Sk
  (from: 02/21/2001 until: 07/06/2005)
RNDr. Miroslav Dobiš
Amount of investment: 235 000 Sk Paid up: 70 500 Sk
  (from: 02/21/2001 until: 03/07/2006)
Mgr. František Baliak
Amount of investment: 115 000 Sk Paid up: 34 500 Sk
  (from: 07/07/2005 until: 03/07/2006)
Mgr. František Baliak
Amount of investment: 350 000 Sk Paid up: 350 000 Sk
  (from: 03/08/2006 until: 12/30/2008)
Mgr. František Baliak
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 12/31/2008 until: 02/09/2010)
Mgr. František Baliak
Amount of investment: 16 597 EUR Paid up: 16 597 EUR
  (from: 02/10/2010 until: 02/26/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
František Baliak
Gašparovo 193
Beňuš
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
Capital: 
16 597 EUR Paid up: 16 597 EUR
  (from: 02/10/2010 until: 02/26/2015)
500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 03/08/2006 until: 02/09/2010)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 26Cbr 3/2014-16 zo dňa 13.11.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.01.2015 bola obchodná spoločnosť LVH-Gašparovo, s.r.o., so sídlom 976 64 Beňuš 355, IČO: 36 046 612 zrušená bez likvidácie.
  (from: 02/27/2015)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 28.8.2000, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 02/21/2001 until: 02/26/2015)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person