Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13071/N

Business name: 
APEX Tovarníky s.r.o.
  (from: 10/27/2015)
Registered seat: 
Odbojárov 301
Tovarníky 955 01
  (from: 10/27/2015)
Identification number (IČO): 
36 546 011
  (from: 02/18/2002)
Date of entry: 
02/18/2002
  (from: 02/18/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/18/2002)
Objects of the company: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/18/2002)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 02/18/2002)
maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/18/2002)
veľkoobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/18/2002)
zámočnícke práce
  (from: 02/18/2002)
poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 10/27/2015)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 10/27/2015)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 10/27/2015)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 10/27/2015)
poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 10/27/2015)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 10/27/2015)
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  (from: 10/27/2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/27/2015)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/27/2015)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 10/27/2015)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 10/27/2015)
skladovanie
  (from: 10/27/2015)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 10/27/2015)
počítačové služby
  (from: 10/27/2015)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/27/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/27/2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/27/2015)
administratívne služby
  (from: 10/27/2015)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/27/2015)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/27/2015)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 10/27/2015)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 10/27/2015)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 10/27/2015)
výroba organických chemikálií
  (from: 10/27/2015)
výroba priemyselných hnojív a dusikatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (from: 10/27/2015)
Partners: 
PD TOV družstvo IČO: 51 441 888
Blesovce 135
Blesovce 956 01
Slovak Republic
  (from: 08/09/2022)
Contribution of each member: 
PD TOV družstvo
Amount of investment: 6 660 EUR Paid up: 6 660 EUR
  (from: 08/09/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/18/2002)
Vladimír Tvaroška
Štefanovičova 7028/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 10/14/2017
  (from: 10/27/2017)
Réka Világi
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
From: 10/03/2019
  (from: 10/17/2019)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonávajú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k funkcii a k menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/27/2017)
Capital: 
6 660 EUR Paid up: 6 660 EUR
  (from: 10/27/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 16.1.2002 a dodatkom zo dňa 18.2.2002 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. Základné imanie ku dňu 18.2.2002 splatené vo výške 200 000,- Sk.
  (from: 02/18/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.07.2018 o zlúčení spoločnosti APEX Tovarníky s.r.o., so sídlom Odbojárov 301, 955 01 Tovarníky, IČO: 36 546 011 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13071/N so spoločnosťou ESZKO, s.r.o., so sídlom Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň, IČO: 34 150 820 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2427/T. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 23.07.2018 vo forme notárskej zápisnice č. N 1191/2018, NZ 23978/2018, NCRls 24441/2018, sa obchodná spoločnosť APEX Tovarníky s.r.o., so sídlom Odbojárov 301, 955 01 Tovarníky, IČO: 36 546 011 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13071/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ESZKO, s.r.o., so sídlom Orechová Potôň 2066, 930 02 Orechová Potôň, IČO: 34 150 820 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2427/T, a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcich spoločností ku dňu 01.08.2018.
  (from: 08/01/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.10.2019
  (from: 10/17/2019)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/01/2018)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ESZKO, s.r.o.
2066
Orechová Potôň 930 02
  (from: 08/01/2018)
Date of updating data in databases:  01/30/2023
Date of extract :  02/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person