Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  45234/B

Business name: 
ARCHIDEL s. r .o.
  (from: 03/13/2010)
Architekti J.M. s.r.o.
  (from: 03/24/2007 until: 03/12/2010)
Registered seat: 
Lazaretská 11
Bratislava 811 08
  (from: 03/24/2007)
Identification number (IČO): 
36 757 152
  (from: 03/24/2007)
Date of entry: 
03/24/2007
  (from: 03/24/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/24/2007)
Objects of the company: 
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 04/17/2013)
kresličské a grafické práce na počítači podľa predlohy
  (from: 03/24/2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/17/2013)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 03/24/2007)
montáž a demontáž kompletných stolárskych výrobkov
  (from: 03/24/2007)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov
  (from: 04/17/2013)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 03/24/2007)
činnosť autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nasledujúcom rozsahu: - vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, - vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, - spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, - vykonávanie projektového manažmentu, najmä riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a vykonávanie stavebného dozoru, - grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, - poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, - vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 04/17/2013)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/24/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/17/2013)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 04/17/2013)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/24/2007)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a výstav
  (from: 03/24/2007)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 04/17/2013)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/24/2007)
finančný leasing
  (from: 04/17/2013)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/17/2013)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/24/2007)
fotografické práce
  (from: 03/24/2007)
administratívne služby
  (from: 04/17/2013)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/17/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/24/2007)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 04/17/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/24/2007)
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 04/17/2013)
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 04/17/2013)
Partners: 
Ing. arch. Juraj Mikulaj
Lazaretská 11
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 10/05/2022)
Ing. arch. Andrea Ambrovičová
Novosvetská 3309/22
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. arch. Andrea Ambrovičová
Novosvetská 3309/22
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
Slovak Republic
  (from: 10/15/2019 until: 05/23/2022)
Bc. Juraj Mikulaj
Lazaretská 11
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 03/24/2007 until: 03/12/2010)
Ing. arch. Andrea Mikulajová
Lazaretská 11
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 03/13/2010 until: 10/14/2019)
Ing. arch. Juraj Mikulaj
Lazaretská 11
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 03/13/2010 until: 10/04/2022)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Juraj Mikulaj
  (from: 03/13/2010 until: 10/04/2022)
Ing. arch. Juraj Mikulaj
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 10/05/2022)
Ing. arch. Andrea Mikulajová
  (from: 03/13/2010 until: 10/14/2019)
Ing. arch. Andrea Ambrovičová
  (from: 10/15/2019 until: 05/23/2022)
Ing. arch. Andrea Ambrovičová
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/24/2022)
Bc. Juraj Mikulaj
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/24/2007 until: 02/08/2010)
Bc. Juraj Mikulaj
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/09/2010 until: 03/12/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/17/2013)
Individual managing director
  (from: 03/24/2007 until: 04/16/2013)
Ing. arch. Juraj Mikulaj
Lazaretská 11
Bratislava 811 08
From: 03/24/2007
  (from: 03/13/2010)
Ing. arch. Andrea Ambrovičová
Novosvetská 3309/22
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 03/08/2013
  (from: 10/15/2019)
Ing. arch. Andrea Ambrovičová
Lazaretská 11
Bratislava-Staré Mesto 811 08
From: 03/08/2013
  (from: 06/28/2017 until: 10/14/2019)
Bc. Juraj Mikulaj
Lazaretská 11
Bratislava 811 08
From: 03/24/2007
  (from: 03/24/2007 until: 03/12/2010)
Ing. arch. Andrea Mikulajová
Lazaretská 11
Bratislava-Staré Mesto 811 08
From: 03/08/2013
  (from: 04/17/2013 until: 06/27/2017)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 03/24/2007)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/13/2010)
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/09/2010 until: 03/12/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/24/2007 until: 02/08/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 06.03.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 03/24/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.2.2010 a 3.2.2010. Zmena obchodného mena z Architekti J.M. s.r.o. na ARCHIDEL s. r .o.
  (from: 03/13/2010)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2013
  (from: 04/17/2013)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person