Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18434/P

Business name: 
COM 2 BIZ spol. s r.o.
  (from: 03/24/2007)
Registered seat: 
Lipová 4987/1
Prešov 080 01
  (from: 01/06/2015)
Identification number (IČO): 
36 757 101
  (from: 03/24/2007)
Date of entry: 
03/24/2007
  (from: 03/24/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/24/2007)
Objects of the company: 
výroba odevov a odevných doplnkov
  (from: 03/24/2007)
baliace činnosti
  (from: 03/24/2007)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/24/2007)
výroba pracovných odevov
  (from: 03/24/2007)
prenájom strojov a nástrojov, zariadení výpočtovej techniky a software
  (from: 03/24/2007)
prenájom dopravných zariadení, motorových vozidiel
  (from: 03/24/2007)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 03/24/2007)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 03/24/2007)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (from: 03/24/2007)
sekretárske služby
  (from: 03/24/2007)
skladovanie
  (from: 03/24/2007)
výroba darčekových a upomienkových predmetov, suvenírov
  (from: 03/24/2007)
výroba výrobkov z papiera, lepenky, plastov, sadry, skla, drôtu a drobných výrobkov z dreva
  (from: 03/24/2007)
výroba keramických výrobkov
  (from: 03/24/2007)
marketing
  (from: 03/24/2007)
spracovanie údajov
  (from: 03/24/2007)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
  (from: 03/24/2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 03/24/2007)
výroba, požičiavanie a distribúcia videa
  (from: 03/24/2007)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 03/24/2007)
poskytovanie služieb prostredníctvom internetu
  (from: 03/24/2007)
tvorba softwarových stránok
  (from: 03/24/2007)
výroba a montáž plastových okien, dverí, fasád, zimných záhrad a stavebných prvkov
  (from: 03/24/2007)
reklamná, propagačná a inventárna činnosť
  (from: 03/24/2007)
sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/24/2007)
príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 03/24/2007)
príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 03/24/2007)
príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 03/24/2007)
ubytovacie služby v rozsahu živnosti voľnej
  (from: 03/24/2007)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
  (from: 03/24/2007)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
  (from: 03/24/2007)
kompletizácia počítačových sietí - hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení a software so súhlasom autora
  (from: 03/24/2007)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 03/24/2007)
sprostredkovanie stavebných prác a služieb
  (from: 03/24/2007)
prevádzkovanie umývacích liniek
  (from: 03/24/2007)
prevádzkovanie čerpacích staníc
  (from: 03/24/2007)
vydávanie a správa nebankových kariet
  (from: 03/24/2007)
prenájom reklamných plôch a predajných priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 03/24/2007)
prevádzkovanie nevýherných automatov
  (from: 03/24/2007)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 03/24/2007)
čistenie budov
  (from: 03/24/2007)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/24/2007)
finančný leasing
  (from: 03/24/2007)
čistenie komunikácií a odpratávanie snehu
  (from: 03/24/2007)
záhradnícke práce a úprava zelene
  (from: 03/24/2007)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 03/24/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
  (from: 03/24/2007)
organizovanie a usporadúvanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, školení a seminárov
  (from: 03/24/2007)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 03/24/2007)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/24/2007)
kancelárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 03/24/2007)
prevádzkovanie parkoviska (odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti)
  (from: 03/24/2007)
kľúčová služba
  (from: 03/24/2007)
prevádzkovanie detských automatov - hojdačiek
  (from: 03/24/2007)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 03/24/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/24/2007)
personálne poradenstvo
  (from: 03/24/2007)
poradenská služba v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 03/24/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality a ich kontrola
  (from: 03/24/2007)
poradenstvo v oblasti verejnej mobilnej rádiotelefónnej siete
  (from: 03/24/2007)
poradenské služby v oblasti programov na spracovanie dát
  (from: 03/24/2007)
prenájom prístrojov, technológií, telekomunikačnej techniky, dvojstopových motorových vozidiel, autodoplnkov a náhradných dielov
  (from: 03/24/2007)
organizovanie výstav
  (from: 03/24/2007)
vydavateľská činnosť
  (from: 03/24/2007)
čistenie nadstavieb železničných a automobilových cisternových vozov
  (from: 03/24/2007)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 03/24/2007)
prenájom športových potrieb
  (from: 03/24/2007)
čistenie a umývanie motorových vozidiel
  (from: 03/24/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/24/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/24/2007)
prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods.1 (projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava) zákona o súkromnej bezpečnosti
  (from: 06/21/2017)
Partners: 
Marek Jankanič
111
Okružná 082 12
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Contribution of each member: 
Marek Jankanič
Amount of investment: 6 970,722964 EUR Paid up: 6 970,722964 EUR
  (from: 05/26/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/09/2008)
Marek Jankanič
111
Okružná 082 12
From: 03/24/2007
  (from: 03/24/2007)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 08/09/2008)
Capital: 
6 970,722964 EUR Paid up: 6 970,722964 EUR
  (from: 01/26/2010)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person