Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10323/L

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
PEVAS SK, akc. spol.
  (from: 03/17/2005)
PEVAS, akc. spol.
  (from: 12/19/2001 until: 03/16/2005)
Registered seat: 
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 05/19/2015)
Predmestská 1713/38
Žilina 010 01
  (from: 12/19/2001 until: 05/18/2015)
Identification number (IČO): 
36 402 737
  (from: 12/19/2001)
Date of entry: 
12/19/2001
  (from: 12/19/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/19/2001)
Objects of the company: 
Prevádzkovateľ nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 2
  (from: 03/21/2013)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/19/2001)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/19/2001)
výroba, požičiavanie, distribúcia videa
  (from: 12/19/2001)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 12/19/2001)
reklamné činnosti
  (from: 12/19/2001)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 12/19/2001)
fotografické služby
  (from: 12/19/2001)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 12/19/2001)
inžinierska činnosť
  (from: 12/19/2001)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/19/2001)
administratívne práce
  (from: 12/19/2001)
agentúrna činnosť
  (from: 12/19/2001)
výroba drobných výrobkov z dreva a kovu
  (from: 12/19/2001)
výroba píliarska
  (from: 12/19/2001)
cestná nákladná doprava
  (from: 12/19/2001)
zasielateľstvo
  (from: 12/19/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 01/09/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/31/2012)
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 03/22/2012)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 03/22/2012)
výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
  (from: 03/22/2012)
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 03/22/2012)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 03/22/2012)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/22/2012)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 03/22/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 03/22/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 03/22/2012)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 03/22/2012)
cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
  (from: 03/22/2012)
vykonávanie odťahovej služby
  (from: 03/22/2012)
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 03/22/2012)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 03/22/2012)
finančný leasing
  (from: 03/22/2012)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 03/22/2012)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 03/22/2012)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 03/22/2012)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/22/2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/22/2012)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/22/2012)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 03/22/2012)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 03/22/2012)
reklamné a marketingové služby
  (from: 03/22/2012)
hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov
  (from: 03/22/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 03/22/2012 until: 07/30/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/19/2001)
Jozef Baláž - predseda
Záhradnícka 63
Bratislava 821 08
From: 04/21/2015
  (from: 05/19/2015)
Jozef Štefanec - člen
308
Visolaje
  (from: 12/19/2001 until: 01/08/2003)
Marián Štefanec - člen
271
Visolaje
  (from: 12/19/2001 until: 01/08/2003)
Ing. Peter Vavrík - predseda
Predmestská 1713/38
Žilina
  (from: 12/19/2001 until: 01/08/2003)
Ing. Peter Vavrík - predseda
Predmestská 1713/38
Žilina
From: 12/19/2001 Until: 04/21/2015
  (from: 05/19/2015 until: 05/18/2015)
Jozef Štefanec - člen
308
Visolaje
From: 12/19/2001 Until: 04/21/2015
  (from: 05/19/2015 until: 05/18/2015)
Marián Štefanec - člen
271
Visolaje
From: 12/19/2001 Until: 04/21/2015
  (from: 05/19/2015 until: 05/18/2015)
Ing. Peter Vavrík - predseda
Predmestská 1713/38
Žilina
From: 12/19/2001
  (from: 01/09/2003 until: 05/18/2015)
Jozef Štefanec - člen
308
Visolaje
From: 12/19/2001
  (from: 01/09/2003 until: 05/18/2015)
Marián Štefanec - člen
271
Visolaje
From: 12/19/2001
  (from: 01/09/2003 until: 05/18/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa realizuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoji svoj podpis predseda predstavenstva.
  (from: 12/19/2001)
Capital: 
33 193,9189 EUR Paid up: 33 193,9189 EUR
  (from: 12/17/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 01/09/2003 until: 12/16/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 12/19/2001 until: 01/08/2003)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 12/17/2009)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/19/2001 until: 12/16/2009)
Stockholder: 
KG Holding, s.r.o.
Srbova 360/1
Praha 8 - Libeň 180 00
Česká republika
  (from: 05/19/2015)
Supervisory board: 
Zuzana Štefancová - člen
308
Visolaje
  (from: 12/19/2001 until: 01/08/2003)
Roman Štefanec - člen
Ľ. Štúra 14/18
Beluša
  (from: 12/19/2001 until: 01/08/2003)
RNDr. Juraj Vavrík - predseda
Záborského 35
Bratislava
  (from: 12/19/2001 until: 01/08/2003)
RNDr. Juraj Vavrík - predseda
Záborského 35
Bratislava
From: 12/19/2001
  (from: 01/09/2003 until: 06/06/2013)
RNDr. Juraj Vavrík - predseda
Záborského 35
Bratislava
From: 12/19/2001 Until: 01/31/2013
  (from: 06/07/2013 until: 06/06/2013)
Zuzana Štefancová - člen
308
Visolaje
From: 12/19/2001 Until: 04/21/2015
  (from: 05/19/2015 until: 05/18/2015)
Roman Štefanec - člen
Ľ. Štúra 14/18
Beluša
From: 12/19/2001 Until: 04/21/2015
  (from: 05/19/2015 until: 05/18/2015)
Michal Vavrík
Juraja Fándlyho 2166/17
Žilina 010 01
From: 05/28/2013 Until: 04/21/2015
  (from: 05/19/2015 until: 05/18/2015)
Zuzana Štefancová - člen
308
Visolaje
From: 12/19/2001
  (from: 01/09/2003 until: 05/18/2015)
Roman Štefanec - člen
Ľ. Štúra 14/18
Beluša
From: 12/19/2001
  (from: 01/09/2003 until: 05/18/2015)
Michal Vavrík
Juraja Fándlyho 2166/17
Žilina 010 01
From: 05/28/2013
  (from: 06/07/2013 until: 05/18/2015)
Alared Nzambu
Rue De La Paix 132.
Paríž 750 09
Francúzska republika
From: 04/21/2015
  (from: 05/19/2015)
Jacques Essis Mebedje
CRS EMILE ZOLO 345
VILLEURBANNE 691 00
Francúzska republika
From: 04/21/2015
  (from: 05/19/2015)
Poly Tshilumba-Matenda
Rue Martin 32
Lyon I 690 01
Francúzska republika
From: 04/21/2015
  (from: 05/19/2015)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 7.11.2001 v zmysle § 171 Obchodného zákonníka jednorázovo, schválením stanov.
  (from: 12/19/2001)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.11. 2002 bola schválená zmena stanov zo dňa 6.11. 2001.
  (from: 01/09/2003)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person