Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  45292/B

Business name: 
ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová s. r. o.
  (from: 07/17/2009)
Registered seat: 
Lazaretská 11
Bratislava 811 08
  (from: 03/29/2007)
Identification number (IČO): 
36 759 104
  (from: 03/29/2007)
Date of entry: 
03/29/2007
  (from: 03/29/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/29/2007)
Objects of the company: 
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 04/19/2013)
kresličské a grafické práce na počítači podľa predlohy
  (from: 03/29/2007)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/19/2013)
vypracovanie dokumnetácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 03/29/2007)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov
  (from: 04/19/2013)
montáž a demontáž kompletných stolárskych výrobkov
  (from: 03/29/2007)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 03/29/2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/29/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/29/2007)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a výstav
  (from: 03/29/2007)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/29/2007)
fotografické práce
  (from: 03/29/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/29/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/29/2007)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/29/2007)
činnosť autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nasledujúcom rozsahu: - vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, - vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, - spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, - vykonávanie projektového manažmentu, najmä riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a vykonávanie stavebného dozoru, - grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, - poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, - vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 11/28/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/28/2009)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 11/28/2009)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 11/28/2009)
finančný leasing
  (from: 11/28/2009)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/28/2009)
administratívne služby
  (from: 11/28/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/28/2009)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 11/28/2009)
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 11/28/2009)
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 11/28/2009)
Partners: 
Ing. arch. Andrea Ambrovičová
Novosvetská 3309/22
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. arch. Juraj Mikulaj
Lazaretská 11
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 01/29/2023)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Andrea Ambrovičová
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ing. arch. Juraj Mikulaj
Amount of investment: 3 319 EUR Paid up: 3 319 EUR
  (from: 01/29/2023)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/19/2013)
Ing. arch. Andrea Ambrovičová
Novosvetská 3309/22
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
From: 03/29/2007
  (from: 06/28/2017)
Ing. arch. Juraj Mikulaj
Lazaretská 11
Bratislava 811 08
From: 05/18/2009
  (from: 07/17/2009)
Acting in the name of the company: 
Konteľ koná v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 03/29/2007)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/17/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 16.03.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 03/29/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.5.2009. Zmena obchodného mena z Ing. arch. Andrea Mikulajová, s.r.o. na ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová s. r. o.
  (from: 07/17/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2009.
  (from: 11/28/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.03.2013.
  (from: 04/19/2013)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person