Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10334/L

Business name: 
ARRIVA Liorbus, a.s.
  (from: 11/27/2015)
Registered seat: 
Bystrická cesta 62
Ružomberok 034 01
  (from: 01/01/2005)
Identification number (IČO): 
36 403 431
  (from: 01/25/2002)
Date of entry: 
02/01/2002
  (from: 01/25/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/25/2002)
Objects of the company: 
cestná pozemná nepravidelná hromadná osobná doprava
  (from: 01/25/2002)
opravy a údržba motorových vozidiel
  (from: 01/25/2002)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/25/2002)
prenájom nehnuteľnosí a nebytových priestorov
  (from: 01/25/2002)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch
  (from: 01/25/2002)
prevádzkovanie koncignačných skladov
  (from: 01/25/2002)
vykonávanie školení a kurzov v odbore prepravy
  (from: 01/25/2002)
poradenská činnosť v oblasti dopravy
  (from: 01/25/2002)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/25/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/25/2002)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/25/2002)
zmenáreň
  (from: 01/25/2002)
cestovná kancelária
  (from: 01/25/2002)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 01/25/2002)
verejná pravidelná osobná cestná doprava
  (from: 01/25/2002)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/25/2002)
vedenie účtovníctva a miezd
  (from: 10/23/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/14/2004)
László Ivan - predseda
Fábryho 999/9
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 01/01/2019
  (from: 01/18/2019)
Ing. Karol Petőcz - člen predstavenstva
Centrum I. 925/16
Veľké Kapušany 079 01
From: 10/01/2019
  (from: 11/07/2019)
Ing. Ľudovít Beťko - podpredseda predstavenstva
Čutkovská 60/A
Ružomberok 034 06
From: 09/10/2020
  (from: 09/24/2020)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/14/2004)
Procuration: 
Ing. Karol Petőcz
Centrum I. 925/16
Veľké Kapušany 079 01
From: 01/18/2019
  (from: 01/18/2019)
Prokurista koná samostatne tak, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 01/18/2019)
Capital: 
5 535 469,2 EUR Paid up: 5 535 469,2 EUR
  (from: 01/16/2009)
Shares: 
Number of shares: 166731
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 01/16/2009)
Supervisory board: 
Jozef Tyrol
Hlavná 493
Rabča 029 44
From: 12/18/2018
  (from: 01/18/2019)
Ing. Jaroslav Mišúl
Pelhřimovská 1192/4
Dolný Kubín 026 01
From: 12/18/2018
  (from: 01/18/2019)
Ing. Marcel Hlavoň
Dedovec 1347/170
Považská Bystrica 017 01
From: 09/12/2019
  (from: 11/07/2019)
JUDr. Ing. Miriama Miskolczi
S. H. Vajanského 27
Nové Zámky 940 02
From: 09/12/2019
  (from: 11/07/2019)
Ing. Peter Briestenský
Pšurnovická 1283/78
Bytča 014 01
From: 09/24/2020
  (from: 11/04/2020)
Ing. Petra Helecz
Rázusova 4033/11
Nové Zámky 940 01
From: 09/14/2021
  (from: 10/06/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 4.12.2001 v zmysle § 171 a nasl. Obchodného zákonníka jednorázovo, schválením stanov, ako právny nástupca zrušenej Slovenskej autobusovej dopravy Liptovský Mikuláš, štátny podnik, so sídlom Štefánikova 2, 031 80 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 631 941.
  (from: 01/25/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 5.9.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/11/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 16.10.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/22/2003)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.1.2003 bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/20/2003)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 8.8.2003 bolo rozhodnuté o zmene stanov akciovej spoločnosti.
  (from: 09/26/2003)
Na valnom zhromaždení dňa 14.11.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/05/2004)
Jediný spoločník obchodnej spoločnosti ARRIVA Liorbus, a.s. dňa 20.04.2017 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti ARRIVA Liorbus, a.s. so sídlom Bystrická cesta 62, Ružomberok 034 01, IČO: 36 403 431 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou LIORBUS, s.r.o., so sídlom Bystrická cesta 62, Ružomberok 034 01, IČO: 36 442 488 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti LIORBUS, s.r.o., na obchodnú spoločnosť ARRIVA Liorbus, a.s. Obchodná spoločnosť ARRIVA Liorbus, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti LIORBUS, s.r.o.
  (from: 05/26/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/26/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
LIORBUS, s.r.o.
Bystrická cesta 62
Ružomberok 034 01
  (from: 05/26/2017)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person