Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7239/B

Business name: 
ALBION, spol. s r.o.
  (from: 07/18/1994)
Registered seat: 
Drevená 576/10
Bratislava 811 06
  (from: 04/17/2012)
Prokopa Veľkého 18
Bratislava 811 04
  (from: 07/18/1994 until: 04/16/2012)
Identification number (IČO): 
31 375 197
  (from: 07/18/1994)
Date of entry: 
07/18/1994
  (from: 07/18/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/18/1994)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/18/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/18/1994)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 01/04/2018)
Partners: 
Baškim Musliu
Drevená 576/10
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 04/17/2012)
Ing. Peter Blahút
Prokopa Veľkého 18/3232
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 03/01/1999 until: 04/16/2012)
Ing. Peter Blahút
Prokopa Veľkého 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/18/1994 until: 02/28/1999)
Ing. Eva Blahútová
Prokopa Veľkého 18/3232
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 03/01/1999 until: 04/16/2012)
Ing. Alexandra Blahútová
ProkopaVeľkého 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/18/1994 until: 02/28/1999)
Contribution of each member: 
Baškim Musliu
Amount of investment: 13 279 EUR Paid up: 13 279 EUR
  (from: 04/17/2012)
Ing. Alexandra Blahútová
Amount of investment: 51 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 07/18/1994 until: 02/28/1999)
Ing. Peter Blahút
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 07/18/1994 until: 02/28/1999)
Ing. Peter Blahút
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/01/1999 until: 09/09/2010)
Ing. Eva Blahútová
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/01/1999 until: 09/09/2010)
Ing. Peter Blahút
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 09/10/2010 until: 03/05/2012)
Ing. Eva Blahútová
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 09/10/2010 until: 03/05/2012)
Ing. Peter Blahút
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/06/2012 until: 04/16/2012)
Ing. Eva Blahútová
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/06/2012 until: 04/16/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/01/1999)
konatelia
  (from: 07/18/1994 until: 02/28/1999)
Baškim Musliu
Drevená 576/10
Bratislava 811 06
From: 03/20/2012
  (from: 04/17/2012)
Ing. Alexandra Blahútová
ProkopaVeľkého 18
Bratislava
  (from: 07/18/1994 until: 02/28/1999)
Ing. Eva Blahútová
Prokopa Veľkého 18
Bratislava
  (from: 03/01/1999 until: 04/16/2012)
Ing. Eva Blahútová
Prokopa Veľkého 18
Bratislava
Until: 03/20/2012
  (from: 04/17/2012 until: 04/16/2012)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná za spoločnosť samostatne a to tak, že napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.
  (from: 04/17/2012)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.
  (from: 03/01/1999 until: 04/16/2012)
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ.
  (from: 07/18/1994 until: 02/28/1999)
Procuration: 
Miroslav Albert Michalec
Scheurener Str. 201
Odenthal - Hunger 515 19
SRN
From: 02/25/2004
  (from: 02/25/2004 until: 04/16/2012)
Miroslav Albert Michalec
Scheurener Str. 201
Odenthal - Hunger 515 19
SRN
From: 02/25/2004 Until: 03/20/2012
  (from: 04/17/2012 until: 04/16/2012)
Prokurista koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 02/25/2004 until: 04/16/2012)
Capital: 
13 279 EUR Paid up: 13 279 EUR
  (from: 03/06/2012)
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 09/10/2010 until: 03/05/2012)
200 000 Sk
  (from: 03/01/1999 until: 09/09/2010)
100 000 Sk
  (from: 07/18/1994 until: 02/28/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená na základe spoločenskej zmluvy zo dňa 14.4.1994 v súlade s ust. §§ 56 a nasl. a 105-153 Zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 14044
  (from: 07/18/1994)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.7.1998 Dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.7.1998 bola spoločenská zmluva v súlade so Zák.č. 11/1998 Zz.
  (from: 03/01/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.02.2012. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. č. N 97/2012, Nz 6819/2012, NCRls 7010/2012 zo dňa 27.02.2012 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou INTERMEDIK, s. r. o., so sídlom Prokopa Veľkého 18, 811 04 Bratislava, IČO: 35 904 763 a nástupníckou spoločnosťou ALBION, spol. s r. o., so sídlom Prokopa Veľkého 18, 811 04 Bratislava, IČO: 31 375 197, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti INTERMEDIK, s. r. o.
  (from: 03/06/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/06/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
INTERMEDIK, s. r. o.
Prokopa Veľkého 18
Bratislava 811 04
  (from: 03/06/2012)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person