Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4634/V

Business name: 
Soft & Control Technology, s.r.o.
  (from: 05/19/1994)
Registered seat: 
Rastislavova 46
Košice - mestská časť Juh 040 01
  (from: 08/01/2021)
Identification number (IČO): 
31 689 973
  (from: 05/19/1994)
Date of entry: 
05/19/1994
  (from: 05/19/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/19/1994)
Objects of the company: 
veľkoobchod s meracou, regulačnou a výpočtovou technikou
  (from: 05/19/1994)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/26/1998)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, vyhotovovanie programov na zákazku, informácia a riadenie technologických procesov a zariadení
  (from: 02/26/1998)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov (elektronických počítačov a elektronických snímačov)
  (from: 02/26/1998)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 02/26/1998)
školiaca činnosť v predmete podnikania
  (from: 02/26/1998)
výroba meracej, monitorovacej, regulačnej a riadiacej techniky
  (from: 03/18/2006)
montáž a opravy riadiacej techniky
  (from: 03/18/2006)
databanky
  (from: 03/18/2006)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A-objekty bez nebezpečenstva výbuchu B-objekty s nebezpečenstvom výbuchu E2-zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov E42-elektrické rozvádzače
  (from: 03/18/2006)
výroba rozvádzačov a elektrických zariadení
  (from: 03/18/2006)
zabezpečenie zberu, prenosu a spracovania údajov a realizácia počítačových sietí
  (from: 03/18/2006)
projektovanie a konštrukcia elektrických zariadení a vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: A-objekty bez nebezpečenstva výbuchu B-objekty s nebezpečenstvom výbuchu E2- zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 03/18/2006)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 03/18/2006)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 03/18/2006)
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A-objekty bez nebezpečenstva výbuchu B1-objekty s nebezpečenstvom výbuchu iba v rozsahu elektrických zariadení v regulačných staniciach plynu E2-zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 03/18/2006)
komplexné riešenie informačných a riadiacich systémov - projektovanie a realizácia
  (from: 03/18/2006)
výskum a vývoj v oblasti automatizačnej a komunikačnej techniky
  (from: 03/18/2006)
výroba telekomunikačných zariadení
  (from: 03/18/2006)
zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení po rozhranie s jednotnou telekomunikačnou sieťou
  (from: 03/18/2006)
komplexné riešenie informačných technológií - hardware, software
  (from: 03/18/2006)
zváračské práce
  (from: 03/18/2006)
prenájom strojov, nástrojov a zariadení
  (from: 03/18/2006)
výroba výrobkov z plastov
  (from: 03/18/2006)
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
  (from: 03/18/2006)
výkopové a kopáčske práce
  (from: 03/18/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/18/2006)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti informačných systémov
  (from: 03/18/2006)
organizovanie kurzov, školení, výstav a veľtrhov
  (from: 03/18/2006)
prieskum trhu
  (from: 03/18/2006)
vydavateľská činnosť
  (from: 03/18/2006)
faktoring a forfaiting
  (from: 03/18/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/18/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/18/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/18/2006)
Partners: 
Ing. Dušan Ilavský
Pažitná 244/54
Košice - mestská časť Poľov
Slovak Republic
  (from: 08/01/2021)
Ing. Stanislav Varga
Bukureštská 2510/7
Košice - mestská časť Ťahanovce 040 13
Slovak Republic
  (from: 08/01/2021)
Ing. Jozef Kurňava
Jenisejská 1434/51
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
Slovak Republic
  (from: 08/01/2021)
Ing. Stanislav Kušnír
Bazová 2768/17
Košice - mestská časť Vyšné Opátske 040 22
Slovak Republic
  (from: 08/01/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Dušan Ilavský
Amount of investment: 1 250 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 250 EUR
  (from: 08/01/2021)
Ing. Stanislav Varga
Amount of investment: 1 250 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 250 EUR
  (from: 08/01/2021)
Ing. Jozef Kurňava
Amount of investment: 1 250 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 250 EUR
  (from: 08/01/2021)
Ing. Stanislav Kušnír
Amount of investment: 1 250 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 250 EUR
  (from: 08/01/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/01/2021)
Ing. Stanislav Kušnír
Bazová 2768/17
Košice - mestská časť Vyšné Opátske 040 22
From: 08/01/2021
  (from: 08/01/2021)
Ing. Dušan Ilavský
Pažitná 244/54
Košice - mestská časť Poľov 040 15
From: 08/01/2021
  (from: 08/01/2021)
Ing. Stanislav Varga
Bukureštská 2510/7
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
From: 08/01/2021
  (from: 08/01/2021)
Ing. Jozef Kurňava
Jenisejská 1434/51
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
From: 08/01/2021
  (from: 08/01/2021)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/01/2021)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/03/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.4.1994, uzavretou podľa zák.č.513/91 Zb.
  (from: 05/19/1994)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 24.1.1996
  (from: 07/18/1996)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 23.2.1998 upravená podľa zák.č.11/1998 Z.z.
  (from: 02/26/1998)
Date of updating data in databases:  01/25/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person