Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10328/L

Business name: 
Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
  (from: 01/01/2019)
Stredoslovenská energetika, a.s.
  (from: 06/11/2011 until: 12/31/2018)
Stredoslovenská energetika, a.s. skrátene SSE, a.s.
  (from: 06/04/2002 until: 06/10/2011)
Stredoslovenská energetika, a.s. SSE a. s.
  (from: 04/26/2002 until: 06/03/2002)
Stredoslovenská energetika, a.s. skrátene SSE a.s.
  (from: 01/01/2002 until: 04/25/2002)
Registered seat: 
Pri Rajčianke 8591/4B
Žilina 010 47
  (from: 01/01/2011)
Ulica republiky 5
Žilina 010 47
  (from: 01/01/2002 until: 12/31/2010)
Identification number (IČO): 
36 403 008
  (from: 01/01/2002)
Date of entry: 
01/01/2002
  (from: 01/01/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/01/2002)
Objects of the company: 
prenájom energetických zariadení
  (from: 01/01/2002)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2002)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/01/2002)
prenájom parkovacej plochy
  (from: 01/01/2002)
ostatné obchodné služby
  (from: 01/01/2002)
grafické a textové práce pomocou výpočtovej techniky
  (from: 01/01/2002)
laminovanie
  (from: 01/01/2002)
fotografické práce
  (from: 01/01/2002)
reklamná činnosť
  (from: 01/01/2002)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 01/01/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/22/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/22/2007)
management a marketing
  (from: 06/22/2007)
vydavateľská činnosť
  (from: 06/22/2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/22/2007)
organizovanie kurzov, školení a prednášok
  (from: 06/22/2007)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/22/2007)
bezpečnostno- technická služba
  (from: 06/22/2007)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  (from: 06/22/2007)
verejné obstarávanie
  (from: 06/22/2007)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 06/22/2007)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/22/2007)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku zariadení, objektov a budov
  (from: 06/22/2007)
dodávky a poskytovanie služieb ohľadne programového vybavenia počítača (software)
  (from: 06/22/2007)
poradenské služby k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 06/22/2007)
spracovanie údajov
  (from: 06/22/2007)
služby súvisiace s databázami
  (from: 06/22/2007)
administratívne práce
  (from: 06/22/2007)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 05/30/2008)
Poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 05/13/2015)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 08/29/2019)
správa registratúry
  (from: 06/22/2007 until: 12/31/2018)
poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  (from: 07/14/2015 until: 12/31/2018)
poskytovanie energetickej podpornej služby
  (from: 04/12/2016 until: 12/31/2018)
výkon činnosti energetického audítora
  (from: 04/12/2016 until: 12/31/2018)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 09/11/2018 until: 12/31/2018)
opravy vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 09/11/2018 until: 12/31/2018)
opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (from: 09/11/2018 until: 12/31/2018)
opravy vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 09/11/2018 until: 12/31/2018)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/30/2008 until: 05/12/2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/30/2008 until: 05/12/2015)
dodávka plynu
  (from: 03/17/2010 until: 12/31/2018)
finančné sprostredkovanie – výkon činnosti viazaného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia
  (from: 04/26/2014 until: 12/31/2018)
Finančný leasing
  (from: 05/13/2015 until: 12/31/2018)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 06/22/2007 until: 05/12/2015)
výroba elektriny, dodávka elektriny
  (from: 07/17/2007 until: 12/31/2018)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 05/30/2008 until: 01/10/2017)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 05/30/2008 until: 01/10/2017)
prevádzkovanie vyhradených elektrických zariadení
  (from: 05/30/2008 until: 12/31/2018)
technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany
  (from: 06/22/2007 until: 05/12/2015)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/22/2007 until: 12/31/2018)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/22/2007 until: 12/31/2018)
výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 02/28/2006 until: 07/16/2007)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 06/22/2007 until: 12/31/2018)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 06/22/2007 until: 12/31/2018)
poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/22/2007 until: 12/31/2018)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
ubytovacie a stravovacie služby
  (from: 01/01/2002 until: 12/29/2008)
cestná nákladná motorová doprava tovaru
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
nepravidelná preprava osôb
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
výroba, opravy a montáž meradiel
  (from: 01/01/2002 until: 05/12/2015)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (from: 01/01/2002 until: 05/29/2008)
výroba, požičiavanie a distribúcia videokaziet
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
dovoz elektrickej energie
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
tranzit el. energie
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
výkup el. energie
  (from: 01/01/2002 until: 12/31/2018)
1. diagnostika točivých strojov
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
1.1 meranie vybrácií podľa ISO 2372
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
1.2 meranie vibrácií /0-20 kHz/ a ich frekvenčná analýza
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
1.3 meranie rozbehových a dobehových kriviek turbín alebo iných väčších strojov /vhodné na určenie kritických otáčok/
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
1.4 dynamické vyvažovanie rotorov v jednej alebo dvoch rovinách, priamo na strojoch, bez demontáže, za predpokladu prístupu rotujúcu časť
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
1.5 diagnóza ložísk a ozubených kolies
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
1.6 diagnostika chvenia mechanických častí výkonných transformátorov
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
2 ustavovanie sústrojenstiev pomocou laserovej optiky
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
3. meranie hrúbky stien pomocou laserovej opriky
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
4. zameriavanie potrubných trás a hľadanie únikov médií na potrubiach prístrojovým vybavením firmy SEBA DYNATRONIC, FEROLUX HL 2000
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
5. kalorimetria uhlia
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
ubytovacie služby /ubytovne/
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
prenájom mechanizmov a mechanizačných prostriedkov stavebných strojov a zariadení s obsluhou
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej hlasovej telefónnej služby
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
projekčné, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
výroba elektrickej energie
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb okrem verejnej hlasovej telefónnej služby a výstavbu verejnej telekomunikačnej infraštruktúry
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 01/01/2002 until: 12/31/2018)
montáž, oprava výrobkov a zariadení priemyselnej elektroniky a výpočtovej techniky
  (from: 01/01/2002 until: 12/31/2018)
revízie elektrických zariadení a sieti
  (from: 01/01/2002 until: 12/31/2018)
inštalácia a opravy el. strojov a prístrojov
  (from: 01/01/2002 until: 12/31/2018)
elektroinštalácie
  (from: 01/01/2002 until: 12/31/2018)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/01/2002 until: 12/31/2018)
zemné práce
  (from: 01/01/2002 until: 12/31/2018)
nákup, rozvod a odbyt elektriny a tepla, včítane poskytovania služieb súvisiacich s dodávkou, odberom alebo používaním elektriny a tepla
  (from: 01/01/2002 until: 02/27/2006)
výroba tepla
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
zámočníctvo a kovoobrábanie
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 01/01/2002 until: 05/29/2008)
výroba cementového tovaru
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
montáž, údržba a opravy na vyhradených zdvíhacích zariadeniach a tlakových nádobách
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
opravy ventilov a posúvačových uzáverov
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
výroba stavebno - stolárska a tesárska, stolárstvo
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
oprava elektromerov, montáž vodomerov a meračov tepla
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
meranie a vytyčovanie podzemných vedení
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
kalibrácia meradiel el. veličín
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
poradenská činnosť v energetike
  (from: 01/01/2002 until: 12/31/2018)
výpočty teplných strát budov a objektov
  (from: 01/01/2002 until: 12/31/2018)
organizovanie školení
  (from: 01/01/2002 until: 01/10/2017)
prenájom podnikových rekreačných zariadení
  (from: 01/01/2002 until: 08/28/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/27/2003)
Managing board
  (from: 01/01/2002 until: 01/26/2003)
Ing. Roman Jilly - Vice-chairman of the Board of Directors
Školská 9
Nitra 949 01
From: 10/01/2020
  (from: 10/29/2020)
JUDr. Matej Slezák - Member of the Board of Directors
Donnerova 21
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 10/01/2020
  (from: 10/29/2020)
Ing. Vladimír Baránek
Dobšinského 15
Žilina
Until: 10/31/2002
  (from: 01/01/2002 until: 01/26/2003)
Ing. Ján Ďuriš - podpredseda
741
Višňové
From: 01/23/2007
  (from: 02/06/2007 until: 12/06/2010)
Ing. Ján Ďuriš - podpredseda
741
Višňové
From: 01/23/2007 Until: 10/29/2010
  (from: 12/07/2010 until: 12/06/2010)
Jaroslav Dybowski - člen predstavenstva
Panienska ulica 9
Warszawa 03-704
Poľská republika
From: 08/01/2007
  (from: 08/14/2007 until: 08/31/2007)
Jaroslaw Dybowski - člen predstavenstva
Panienska ulica 9
Warszawa 03-704
Poľská republika
From: 08/01/2007
  (from: 09/01/2007 until: 05/29/2008)
Jaroslaw Dybowski - člen predstavenstva
Panienska ulica 9
Warszawa 03-704
Poľská republika
From: 08/01/2007 Until: 04/24/2008
  (from: 05/30/2008 until: 05/29/2008)
Ing. Pavol Faktor - člen
Stará Bystrica 105
Čadca
From: 10/31/2002
  (from: 01/27/2003 until: 01/25/2005)
Ing. Pavol Faktor - člen
Stará Bystrica 105
Čadca
From: 10/31/2002
  (from: 01/26/2005 until: 12/19/2005)
Ing. Pavol Faktor - člen
Stará Bystrica 105
Čadca
From: 10/31/2002 Until: 11/14/2005
  (from: 12/20/2005 until: 12/19/2005)
Ing. Pavol Faktor - člen
Stará Bystrica 105
Stará Bystrica
From: 11/14/2005
  (from: 12/20/2005 until: 02/05/2007)
Ing. Pavol Faktor - člen
Stará Bystrica 105
Stará Bystrica
From: 11/14/2005 Until: 01/22/2007
  (from: 02/06/2007 until: 02/05/2007)
Martin Fedor - člen
Budovateľská 12
Bratislava
From: 11/28/2013
  (from: 07/01/2014 until: 07/13/2015)
Martin Fedor - predseda
Budovateľská 12
Bratislava
From: 11/28/2013
  (from: 12/06/2013 until: 06/30/2014)
Martin Fedor - predseda
Budovateľská 12
Bratislava
From: 11/28/2013
  (from: 07/14/2015 until: 07/01/2016)
Martin Fedor - predseda
Budovateľská 12
Bratislava
From: 11/28/2013 Until: 06/27/2016
  (from: 07/02/2016 until: 07/01/2016)
Jiří Feist - člen
Severovýchodní VI 693/36
Záběhlice, Praha 4
Česká republika
From: 11/28/2013
  (from: 12/06/2013 until: 01/10/2018)
Jiří Feist - člen
Severovýchodní VI 693/36
Záběhlice, Praha 4
Česká republika
From: 11/28/2013 Until: 11/27/2017
  (from: 01/11/2018 until: 01/10/2018)
Mgr. Richard Flimel - člen
Brečtanová 2461/25
Bratislava 831 01
From: 06/30/2015
  (from: 07/14/2015 until: 07/01/2016)
Mgr. Richard Flimel - člen
Brečtanová 2461/25
Bratislava 831 01
From: 06/30/2015 Until: 06/27/2016
  (from: 07/02/2016 until: 07/01/2016)
Ing. Jaroslav Hanzel
Bernolákova 32
Žilina
Until: 10/31/2002
  (from: 01/01/2002 until: 01/26/2003)
Mgr. Ing. Marius Hričovský , Dr. oec. - člen
Gorkého 15
Bratislava 811 01
From: 01/01/2019
  (from: 01/01/2019 until: 10/28/2020)
Mgr. Ing. Marius Hričovský , Dr. oec. - člen
Gorkého 15
Bratislava 811 01
From: 01/01/2019 Until: 09/30/2020
  (from: 10/29/2020 until: 10/28/2020)
Mgr. Ing. Marius Hričovský , Dr. oec. - podpredseda
Gorkého 15
Bratislava 811 01
From: 12/21/2016
  (from: 06/29/2017 until: 12/31/2018)
Mgr. Ing. Marius Hričovský , Dr. oec. - podpredseda
Gorkého 15
Bratislava 811 01
From: 12/21/2016 Until: 12/31/2018
  (from: 01/01/2019 until: 12/31/2018)
Mgr. Ing. Márius Hričovský , Dr. oec. - podpredseda
Gorkého 15
Bratislava
From: 02/29/2016
  (from: 03/04/2016 until: 01/10/2017)
Mgr. Ing. Márius Hričovský , Dr. oec. - podpredseda
Gorkého 15
Bratislava
From: 02/29/2016 Until: 12/20/2016
  (from: 01/11/2017 until: 01/10/2017)
Mgr. Ing. Márius Hričovský , Dr. oec. - podpredseda
Gorkého 15
Bratislava 811 01
From: 11/01/2012
  (from: 11/29/2012 until: 03/03/2016)
Mgr. Ing. Márius Hričovský , Dr. oec. - podpredseda
Gorkého 15
Bratislava 811 01
From: 11/01/2012 Until: 02/29/2016
  (from: 03/04/2016 until: 03/03/2016)
Mgr. Ing. Márius Hričovský , Dr. oec. - podpredseda
Gorkého 15
Bratislava 811 01
From: 12/21/2016
  (from: 01/11/2017 until: 06/28/2017)
Pierre Chazerain - člen predstavenstva
Route du Curé 6
Ville d´ Avray 924 10
Francúzska republika
From: 04/25/2008
  (from: 05/30/2008 until: 12/29/2008)
Pierre Chazerain - člen predstavenstva
Route du Curé 6
Ville d´ Avray 924 10
Francúzska republika
From: 04/25/2008 Until: 10/31/2008
  (from: 12/30/2008 until: 12/29/2008)
Antoine Jourdain - predseda
Trautsongasse 6/6
Wien 1080
Rakúska republika
From: 06/08/2012
  (from: 06/15/2012 until: 12/05/2013)
Antoine Jourdain - predseda
Trautsongasse 6/6
Wien 1080
Rakúska republika
From: 06/08/2012 Until: 11/28/2013
  (from: 12/06/2013 until: 12/05/2013)
Mgr. Ing. Pavol Kolenčík - člen
Kostolná 933/16
Teplička nad Váhom 013 01
From: 12/21/2016
  (from: 01/11/2017 until: 12/31/2018)
Mgr. Ing. Pavol Kolenčík - člen
Kostolná 933/16
Teplička nad Váhom 013 01
From: 12/21/2016 Until: 12/31/2018
  (from: 01/01/2019 until: 12/31/2018)
Ing. Juraj Laurinc - podpredseda
Račianske Mýto 1/D
Bratislava
From: 07/16/2003
  (from: 09/29/2003 until: 01/25/2005)
Ing. Juraj Laurinc - podpredseda
Račianske Mýto 1/D
Bratislava
From: 07/16/2003
  (from: 01/26/2005 until: 02/05/2007)
Ing. Juraj Laurinc - podpredseda
Račianske Mýto 1/D
Bratislava
From: 07/16/2003 Until: 01/22/2007
  (from: 02/06/2007 until: 02/05/2007)
Eric Mansuy - člen
Sölchgasse 40
Wien 1210
Rakúska republika
From: 09/01/2012
  (from: 09/01/2012 until: 12/05/2013)
Eric Mansuy - člen
Sölchgasse 40
Wien 1210
Rakúska republika
From: 09/01/2012 Until: 11/28/2013
  (from: 12/06/2013 until: 12/05/2013)
Ing. Pavel Meleg
Závodníkova 7
Bratislava
  (from: 01/01/2002 until: 04/25/2002)
Ing. Pavel Meleg - podpredseda predstavenstva
Závodníkova 7
Bratislava
Until: 10/31/2002
  (from: 04/26/2002 until: 01/26/2003)
Ing. Pavol Mertus - člen
Staré Grunty 3643/326 B
Bratislava
From: 11/01/2012
  (from: 11/29/2012 until: 03/03/2016)
Ing. Pavol Mertus - člen
Staré Grunty 3643/326 B
Bratislava
From: 11/01/2012 Until: 02/29/2016
  (from: 03/04/2016 until: 03/03/2016)
Ing. Pavol Mertus - člen
Staré Grunty 3643/326 B
Bratislava
From: 02/29/2016
  (from: 03/04/2016 until: 01/10/2017)
Ing. Pavol Mertus - člen
Staré Grunty 3643/326 B
Bratislava
From: 02/29/2016 Until: 12/20/2016
  (from: 01/11/2017 until: 01/10/2017)
Ing. Pavol Mertus - podpredseda
Staré Grunty 3643/326B
Bratislava 841 04
From: 01/01/2019
  (from: 01/01/2019 until: 10/28/2020)
Ing. Pavol Mertus - podpredseda
Staré Grunty 3643/326B
Bratislava 841 04
From: 01/01/2019 Until: 09/30/2020
  (from: 10/29/2020 until: 10/28/2020)
Ing. Zsolt Nyitrai - podpredseda
Bocskayho 9
Štúrovo
From: 10/31/2002 Until: 07/16/2003
  (from: 01/27/2003 until: 09/28/2003)
Ing. Dušan Petrík - člen
Nám. M. R. Štefánika 898/3
Žilina
From: 01/23/2007
  (from: 02/06/2007 until: 12/06/2010)
Ing. Dušan Petrík - člen
Nám. M. R. Štefánika 898/3
Žilina
From: 01/23/2007 Until: 10/29/2010
  (from: 12/07/2010 until: 12/06/2010)
Doc. Ing. Miroslav Rapšík , CSc.,
Sládkovičova 4
Sučany
  (from: 01/01/2002 until: 04/25/2002)
h. doc. Ing. Miroslav Rapšík , CSc., - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Sládkovičova 4
Sučany
Until: 10/31/2002
  (from: 04/26/2002 until: 01/26/2003)
h.doc.Ing. Miroslav Rapšík , CCs. - člen
Sládkovičova 4
Sučany
From: 10/31/2002
  (from: 01/27/2003 until: 02/27/2003)
h.doc.Ing. Miroslav Rapšík , CSc. - člen
Sládkovičova 4
Sučany
From: 10/31/2002 Until: 05/14/2003
  (from: 02/28/2003 until: 06/02/2003)
Drs Erik Gerard Regter - člen
Singerstrasse 18/10
Wien 1010
Rakúsko
From: 12/16/2004
  (from: 01/26/2005 until: 08/13/2007)
Drs Erik Gerard Regter - člen
Singerstrasse 18/10
Wien 1010
Rakúsko
From: 12/16/2004 Until: 07/31/2007
  (from: 08/14/2007 until: 08/13/2007)
Peter Sekanina - člen
Budějovická 351/16
Praha 4 - Krč
Česká republika
From: 11/28/2013
  (from: 12/06/2013 until: 02/10/2014)
Petr Sekanina - člen
Budějovická 351/16
Praha 4 - Krč
Česká republika
From: 11/28/2013
  (from: 02/11/2014 until: 06/30/2014)
Petr Sekanina - člen
Budějovická 351/16
Praha 4 - Krč
Česká republika
From: 11/28/2013 Until: 06/16/2014
  (from: 07/01/2014 until: 06/30/2014)
Ing. Rastislav Svitek - podpredseda
Rosinská 30B/8541
Žilina 010 08
From: 10/30/2010
  (from: 12/07/2010 until: 11/28/2012)
Ing. Rastislav Svitek - podpredseda
Rosinská 30B/8541
Žilina 010 08
From: 10/30/2010 Until: 10/31/2012
  (from: 11/29/2012 until: 11/28/2012)
Ing. Jan Špringl - predseda
Pod Kapličkou 2846/11
Praha 3
Česká republika
From: 06/17/2014
  (from: 07/01/2014 until: 07/13/2015)
Ing. Jan Špringl - predseda
Pod Kapličkou 2846/11
Praha 3
Česká republika
From: 06/17/2014 Until: 06/29/2015
  (from: 07/14/2015 until: 07/13/2015)
JUDr. Erik Štefák - člen
Horné Rakovce 12
Turčianske Teplice 966 81
From: 10/30/2010
  (from: 12/07/2010 until: 11/28/2012)
JUDr. Erik Štefák - člen
Horné Rakovce 12
Turčianske Teplice 966 81
From: 10/30/2010 Until: 10/31/2012
  (from: 11/29/2012 until: 11/28/2012)
Ing. Stanislav Tupý
Pod Hradiskom 64
Žilina
Until: 10/31/2002
  (from: 01/01/2002 until: 01/26/2003)
Mgr. Petr Sekanina - predseda
Budějovická 16
Praha 4
Česká republika
From: 01/01/2019
  (from: 01/01/2019)
Ing. Jiří Feist - člen
Severovýchodní VI 693/36
Záběhlice, Praha 4
Česká republika
From: 01/01/2019
  (from: 01/01/2019)
Ing. Petr Tomášek - člen
Na statku 156
Tuklaty, Tlustovousy 250 82
Česká republika
From: 01/01/2019
  (from: 01/01/2019)
Jiří Feist - člen
Severovýchodní VI 693/36
Záběhlice, Praha 4
Česká republika
From: 11/28/2017 Until: 12/31/2018
  (from: 01/01/2019 until: 12/31/2018)
Jiří Feist - člen
Severovýchodní VI 693/36
Záběhlice, Praha 4
Česká republika
From: 11/28/2017
  (from: 01/11/2018 until: 12/31/2018)
Pierre Chazerain - predseda
route du Curé 6
Ville d´Avray 924 10
Francúzsko
From: 11/01/2008
  (from: 12/30/2008 until: 06/14/2012)
Pierre Chazerain - predseda
route du Curé 6
Ville d´Avray 924 10
Francúzsko
From: 11/01/2008 Until: 06/07/2012
  (from: 06/15/2012 until: 06/14/2012)
Claude Chodot - člen
impasse de l´Aubépine 1
Guebwiller 685 00
Francúzsko
From: 11/01/2008 Until: 08/31/2012
  (from: 09/01/2012 until: 08/31/2012)
Claude Chodot - člen
impasse de l´Aubépine 1
Guebwiller 685 00
Francúzsko
From: 11/01/2008
  (from: 12/30/2008 until: 08/31/2012)
Olaf Kipp - člen
Kleistsrasse 15
Filderstadt-Bonlanden 707 94
Nemecko
From: 05/28/2011 Until: 11/28/2013
  (from: 12/06/2013 until: 12/05/2013)
Olaf Kipp - člen
Kleistsrasse 15
Filderstadt-Bonlanden 707 94
Nemecko
From: 05/28/2011
  (from: 06/11/2011 until: 12/05/2013)
Dr. Martin Josef Konermann - člen
Tettenhausen Am Sandberg 12
Waging a. See
Nemecko
From: 08/28/2003
  (from: 09/29/2003 until: 12/04/2003)
Dr. Martin Josef Konermann - predseda
Tettenhausen Am Sandberg 12
Waging a. See
Nemecko
From: 08/28/2003
  (from: 12/05/2003 until: 06/02/2004)
Dr. Martin Josef Konermann - predseda
Tettenhausen Am Sandberg 12
Waging a. See
Nemecko
From: 08/28/2003 Until: 04/13/2004
  (from: 06/03/2004 until: 06/02/2004)
Patrik Antoine Gaston Luccioni - predseda
Stupartská 11
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 04/13/2004
  (from: 06/03/2004 until: 07/02/2004)
Patrick Antoine Gaston Luccioni - člen
Stupartská 11
Praha 1
Česká republika
From: 10/31/2002 Until: 04/13/2004
  (from: 06/03/2004 until: 06/02/2004)
Patrick Antoine Gaston Luccioni - člen
Stupartská 11
Praha 1
Česká republika
From: 10/31/2002
  (from: 12/05/2003 until: 06/02/2004)
Patrick Antoine Gaston Luccioni - predseda
Stupartská 11
Praha 1
Česká republika
From: 10/31/2002
  (from: 01/27/2003 until: 12/04/2003)
Patrick Antoine Gaston Luccioni - predseda
Stupartská 11
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 04/13/2004
  (from: 07/03/2004 until: 12/19/2005)
Patrick Antoine Gaston Luccioni - predseda
Stupartská 11
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 04/13/2004 Until: 11/14/2005
  (from: 12/20/2005 until: 12/19/2005)
Patrick Antoine Gaston Luccioni - predseda
residence in the Slovak Republic :
Kukučínova 5/994
Žilina
From: 11/14/2005
  (from: 12/20/2005 until: 12/29/2008)
Patrick Antoine Gaston Luccioni - predseda
residence in the Slovak Republic :
Kukučínova 5/994
Žilina
From: 11/14/2005 Until: 10/31/2008
  (from: 12/30/2008 until: 12/29/2008)
Bernard Marie Michel Vincent Malherbe - člen
8, Boulevard Saint Michel
Paríž 750 06
Francúzska republika
From: 05/14/2003 Until: 08/28/2003
  (from: 06/03/2003 until: 10/06/2003)
Claude Meynard - člen
Rue du Colonel Fabien 27
Sartrouville 785 00
Francúzsko
From: 04/13/2004
  (from: 06/03/2004 until: 01/25/2005)
Claude Meynard - člen
Rue du Colonel Fabien 27
Sartrouville 785 00
Francúzsko
From: 04/13/2004 Until: 12/16/2004
  (from: 01/26/2005 until: 01/25/2005)
Mgr. Petr Sekanina - predseda
Budějovická 351/16
Praha 4
Česká republika
From: 06/28/2016 Until: 12/31/2018
  (from: 01/01/2019 until: 12/31/2018)
Mgr. Petr Sekanina - predseda
Budějovická 351/16
Praha 4
Česká republika
From: 06/28/2016
  (from: 07/02/2016 until: 12/31/2018)
Ing. Petr Tomášek
Nademlejnská 1063/2
Praha 9
Česká republika
From: 06/28/2016
  (from: 07/02/2016 until: 12/31/2018)
Ing. Petr Tomášek
Nademlejnská 1063/2
Praha 9
Česká republika
From: 06/28/2016 Until: 12/31/2018
  (from: 01/01/2019 until: 12/31/2018)
Dr. Peter Weis - člen
Kantstrasse 5
St. Leon - Rot
Spolková republika Nemecko
From: 10/31/2002
  (from: 01/27/2003 until: 12/19/2005)
Dr. Peter Weis - člen
Kantstrasse 5
St. Leon-Rot 687 89
Nemecko
From: 11/15/2008
  (from: 12/30/2008 until: 06/10/2011)
Dr. Peter Weis - člen
Kantstrasse 5
St. Leon-Rot 687 89
Nemecko
From: 11/15/2008 Until: 05/27/2011
  (from: 06/11/2011 until: 06/10/2011)
Dr. Peter Weis - člen
Kantstrasse 5
St. Leon - Rot
Spolková republika Nemecko
From: 10/31/2002 Until: 11/14/2005
  (from: 12/20/2005 until: 12/19/2005)
Dr. Peter Weis - člen
Kantstrasse 5
St. Leon - Rot
Spolková republika Nemecko
From: 11/14/2005 Until: 11/14/2008
  (from: 12/30/2008 until: 12/29/2008)
Dr. Peter Weis - člen
Kantstrasse 5
St. Leon - Rot
Spolková republika Nemecko
From: 11/14/2005
  (from: 12/20/2005 until: 12/29/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť koná prostredníctvom predsedu predstavenstva a akéhokoľvek iného člena predstavenstva konajúcich spoločne alebo prostredníctvom ktorýchkoľvek troch členov predstavenstva konajúcich spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám, funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/15/2014)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú spoločné prejavy najmenej dvoch členov predstavenstva konajúcich spoločne, pričom jeden z nich musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám, funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/27/2003 until: 01/14/2014)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmemej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám, funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/01/2002 until: 01/26/2003)
Capital: 
116 753 842,4 EUR Paid up: 116 753 842,4 EUR
  (from: 12/30/2008)
3 516 682 000 Sk Paid up: 3 516 682 000 Sk
  (from: 01/27/2003 until: 12/29/2008)
3 516 682 000 Sk
  (from: 01/01/2002 until: 01/26/2003)
Shares: 
Number of shares: 3516682
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 12/30/2008)
Number of shares: 3516682
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/26/2005 until: 12/29/2008)
Number of shares: 3516682
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/04/2002 until: 01/25/2005)
Number of shares: 3516682
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/01/2002 until: 06/03/2002)
Supervisory board: 
Ing. Pavol Mertus
Staré Grunty 3643/326B
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 10/01/2020
  (from: 10/29/2020)
Ing. Ján Vido
J. D. Matejovie 1515/21
Zvolen 960 01
From: 10/01/2020
  (from: 10/29/2020)
Ing. Rudolf Drexler
Dubie 122
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 10/01/2020
  (from: 10/29/2020)
Ing. Michal Kováč
Rúbanisko 2/28
Lučenec 984 03
From: 10/01/2020
  (from: 10/29/2020)
JUDr. Peter Hajduček
Pod vlekom 1393/11
Košice - Sever 040 01
From: 10/01/2020
  (from: 10/29/2020)
Gary Mazzotti
Statenická 365
Praha - Západ, Statenice
Česká republika
From: 10/01/2020
  (from: 10/29/2020)
Doc. Ing. Juraj Altus , PhD
Lichardova 22
Žilina
Until: 10/31/2002
  (from: 01/01/2002 until: 01/26/2003)
Ing. Jozef Antošík
Sad na studničkách 8191/4
Žilina 010 01
From: 04/01/2014
  (from: 04/26/2014 until: 01/10/2018)
Ing. Jozef Antošík
Sad na studničkách 8191/4
Žilina 010 01
From: 04/01/2014 Until: 09/27/2017
  (from: 01/11/2018 until: 01/10/2018)
Ing. Jozef Antošík
Sad na studničkách 8191/4
Žilina 010 01
From: 09/28/2017
  (from: 01/11/2018 until: 12/31/2018)
Ing. Jozef Antošík
Sad na studničkách 8191/4
Žilina 010 01
From: 09/28/2017 Until: 12/31/2018
  (from: 01/01/2019 until: 12/31/2018)
Ing. Zoltán Bán
Veterná 61
Rimavská Sobota
From: 01/26/2006
  (from: 03/01/2006 until: 02/05/2007)
Ing. Zoltán Bán
Veterná 61
Rimavská Sobota
From: 01/26/2006 Until: 01/22/2007
  (from: 02/06/2007 until: 02/05/2007)
Ing. Zoltán Bán - člen
Veterná 61
Rimavská Sobota
From: 10/31/2002
  (from: 01/27/2003 until: 01/25/2005)
Ing. Zoltán Bán - člen
Veterná 61
Rimavská Sobota
From: 10/31/2002
  (from: 01/26/2005 until: 02/28/2006)
Ing. Zoltán Bán - člen
Veterná 61
Rimavská Sobota
From: 10/31/2002 Until: 01/26/2006
  (from: 03/01/2006 until: 02/28/2006)
Ing. Martin Baník
Družby 17
Banská Bystrica
From: 10/30/2010
  (from: 12/07/2010 until: 11/28/2012)
Ing. Martin Baník
Družby 17
Banská Bystrica
From: 10/30/2010 Until: 10/31/2012
  (from: 11/29/2012 until: 11/28/2012)
JUDr. Marián Cesnek
Nededza 147/17
Nededza 013 02
From: 11/01/2012
  (from: 11/29/2012 until: 06/30/2014)
JUDr. Marián Cesnek
Nededza 147/17
Nededza 013 02
From: 11/01/2012 Until: 06/16/2014
  (from: 07/01/2014 until: 06/30/2014)
Ing. Pavol Čerňan
Ďurčiná 361
Rajec 015 01
From: 06/17/2014
  (from: 07/01/2014 until: 01/10/2017)
Ing. Pavol Čerňan
Ďurčiná 361
Rajec 015 01
From: 06/17/2014 Until: 12/20/2016
  (from: 01/11/2017 until: 01/10/2017)
Mgr. Karol Haťapka - predseda
Vretenová 4
Bratislava 841 04
From: 12/21/2016
  (from: 01/11/2017 until: 12/31/2018)
Mgr. Karol Haťapka - predseda
Vretenová 4
Bratislava 841 04
From: 12/21/2016 Until: 12/31/2018
  (from: 01/01/2019 until: 12/31/2018)
Martin Hoffman
Hagarova 15
Bratislava
From: 11/14/2005
  (from: 12/20/2005 until: 02/05/2007)
Martin Hoffman
Hagarova 15
Bratislava
From: 11/14/2005 Until: 01/22/2007
  (from: 02/06/2007 until: 02/05/2007)
Ing. Ján Hrušík
Čordákova 20
Košice
From: 01/23/2007
  (from: 02/06/2007 until: 12/06/2010)
Ing. Ján Hrušík
Čordákova 20
Košice
From: 01/23/2007 Until: 10/29/2010
  (from: 12/07/2010 until: 12/06/2010)
Miroslav Hruška
84
Radoľa
Until: 10/31/2002
  (from: 01/01/2002 until: 01/26/2003)
Miroslav Hruška
Radoľa 84
Kysucké Nové Mesto
From: 01/15/2003
  (from: 02/28/2003 until: 01/25/2005)
Miroslav Hruška
Radoľa 84
Kysucké Nové Mesto
From: 01/15/2003
  (from: 01/26/2005 until: 02/28/2006)
Miroslav Hruška
Radoľa 84
Kysucké Nové Mesto
From: 01/15/2003 Until: 01/19/2006
  (from: 03/01/2006 until: 02/28/2006)
Ing. Peter Huňor
Beniakova 5/A
Bratislava
Until: 10/31/2002
  (from: 01/01/2002 until: 01/26/2003)
Ing. Peter Huňor - predseda
Beniakova 5/A
Bratislava
From: 10/31/2002
  (from: 01/27/2003 until: 02/27/2003)
Ing. Peter Huňor
Beniakova 5/A
Bratislava
From: 01/26/2006
  (from: 03/01/2006 until: 02/05/2007)
Ing. Peter Huňor
Beniakova 5/A
Bratislava
From: 01/26/2006 Until: 01/22/2007
  (from: 02/06/2007 until: 02/05/2007)
Ing. Peter Huňor - predseda
Beniakova 5/A
Bratislava
From: 12/27/2002
  (from: 02/28/2003 until: 01/25/2005)
Ing. Peter Huňor - predseda
Beniakova 5/A
Bratislava
From: 12/27/2002
  (from: 01/26/2005 until: 02/28/2006)
Ing. Peter Huňor - predseda
Beniakova 5/A
Bratislava
From: 12/27/2002 Until: 01/26/2006
  (from: 03/01/2006 until: 02/28/2006)
Ľubomír Hvojník
Mateja Bela 964
Nováky
Until: 10/31/2002
  (from: 01/01/2002 until: 01/26/2003)
Ing. Ivan Ivanič - člen
Pod Hôrkami 18
Medzibrod 976 96
From: 12/21/2016
  (from: 01/11/2017 until: 12/31/2018)
Ing. Ivan Ivanič - člen
Pod Hôrkami 18
Medzibrod 976 96
From: 12/21/2016 Until: 12/31/2018
  (from: 01/01/2019 until: 12/31/2018)
Mgr. Juraj Kadaši
Na záplotí 125/1
Nededza 013 02
From: 04/29/2015
  (from: 05/13/2015 until: 07/03/2020)
Mgr. Juraj Kadaši
Na záplotí 125/1
Nededza 013 02
From: 04/29/2015 Until: 04/28/2020
  (from: 07/04/2020 until: 07/03/2020)
Ing. Milan Kepeňa
Haškova 31
Banská Bystrica 974 11
From: 04/13/2004
  (from: 06/03/2004 until: 12/19/2005)
Ing. Milan Kepeňa
Haškova 31
Banská Bystrica 974 11
From: 04/13/2004 Until: 11/14/2005
  (from: 12/20/2005 until: 12/19/2005)
Ing. Konštantín Kičura
Družby 557/67
Lopej
From: 01/23/2007
  (from: 02/06/2007 until: 12/06/2010)
Ing. Konštantín Kičura
Družby 557/67
Lopej
From: 01/23/2007 Until: 10/29/2010
  (from: 12/07/2010 until: 12/06/2010)
Ing. Peter Kliment
M.R.Štefánika 34/1
Žiar nad Hronom
Until: 10/31/2002
  (from: 01/01/2002 until: 01/26/2003)
Bc. Ľubomír Kollárik
Vápenická 18
Prievidza
Until: 10/31/2002
  (from: 01/01/2002 until: 01/26/2003)
Ing. Ľubomír Kollárik
Vápenická 18
Prievidza
From: 01/15/2003
  (from: 02/28/2003 until: 01/25/2005)
Ing. Ľubomír Kollárik
Vápenická 18
Prievidza
From: 01/15/2003
  (from: 01/26/2005 until: 02/28/2006)
Ing. Ľubomír Kollárik
Vápenická 18
Prievidza
From: 01/15/2003 Until: 01/19/2006
  (from: 03/01/2006 until: 02/28/2006)
Ing. Mgr. Lucia Korenčíková
Riazanská 74
Bratislava 831 02
From: 08/27/2011
  (from: 09/29/2011 until: 11/28/2012)
Ing. Mgr. Lucia Korenčíková
Riazanská 74
Bratislava 831 02
From: 08/27/2011 Until: 10/31/2012
  (from: 11/29/2012 until: 11/28/2012)
Ing. Mikuláš Koščo
Hollého 33
Žilina
Until: 10/31/2002
  (from: 01/01/2002 until: 01/26/2003)
Ing. Mikuláš Koščo
Hollého 33
Žilina
From: 01/19/2006
  (from: 03/01/2006 until: 04/15/2009)
Ing. Mikuláš Koščo
Hollého 33
Žilina
From: 01/19/2006 Until: 02/26/2009
  (from: 04/16/2009 until: 04/15/2009)
Jozef Lahký - člen
Záhonok 1195/17
Zvolen
From: 12/27/2002
  (from: 01/27/2003 until: 02/27/2003)
Ing. Jozef Lahký - člen
Záhonok 1195/17
Zvolen
From: 12/27/2002
  (from: 02/28/2003 until: 01/25/2005)
Ing. Jozef Lahký - člen
Záhonok 1195/17
Zvolen
From: 12/27/2002
  (from: 01/26/2005 until: 12/19/2005)
Ing. Jozef Lahký - člen
Záhonok 1195/17
Zvolen
From: 12/27/2002 Until: 11/14/2005
  (from: 12/20/2005 until: 12/19/2005)
Ing. Tibor Lehotský
Ovocinárska 1354/39
Žilina 010 01
From: 11/01/2012
  (from: 11/29/2012 until: 01/10/2017)
Ing. Tibor Lehotský
Ovocinárska 1354/39
Žilina 010 01
From: 11/01/2012 Until: 12/20/2016
  (from: 01/11/2017 until: 01/10/2017)
Ing. Marián Liškay
Veľká Okružná 2134/74
Žilina
Until: 10/31/2002
  (from: 01/01/2002 until: 01/26/2003)
Ing. Dušan Majer
74
Strelníky 976 55
From: 02/26/2009
  (from: 04/16/2009 until: 04/19/2012)
Ing. Dušan Majer
74
Strelníky 976 55
From: 02/26/2009 Until: 03/28/2012
  (from: 04/20/2012 until: 04/19/2012)
Ing. Dušan Majer
74
Strelníky 976 55
From: 03/29/2012
  (from: 04/20/2012 until: 05/12/2015)
Ing. Dušan Majer
74
Strelníky 976 55
From: 03/29/2012 Until: 04/29/2015
  (from: 05/13/2015 until: 05/12/2015)
Mgr. Ján Marosz
Trnavská 14
Žilina 010 08
From: 10/30/2010
  (from: 12/07/2010 until: 11/28/2012)
Mgr. Ján Marosz
Trnavská 14
Žilina 010 08
From: 10/30/2010 Until: 10/31/2012
  (from: 11/29/2012 until: 11/28/2012)
Ing. Miroslav Martoník
Gen. Svobodu 1242/27
Sučany
From: 01/19/2006
  (from: 03/01/2006 until: 04/15/2009)
Ing. Miroslav Martoník
Gen. Svobodu 1242/27
Sučany
From: 01/19/2006 Until: 02/26/2009
  (from: 04/16/2009 until: 04/15/2009)
Ing. Miroslav Martoník
Generála Svobodu 1242/27
Sučany 038 52
From: 03/29/2012
  (from: 04/20/2012 until: 05/12/2015)
Ing. Miroslav Martoník
Generála Svobodu 1242/27
Sučany 038 52
From: 03/29/2012 Until: 04/29/2015
  (from: 05/13/2015 until: 05/12/2015)
Ing. Miroslav Martoník
Generála Svobodu 1242/27
Sučany 038 52
From: 04/29/2015
  (from: 05/13/2015 until: 07/03/2020)
Ing. Miroslav Martoník
Generála Svobodu 1242/27
Sučany 038 52
From: 04/29/2015 Until: 04/28/2020
  (from: 07/04/2020 until: 07/03/2020)
Ing. Miroslav Martoník
Generála Svobodu 27/1242
Sučany 038 52
From: 02/26/2009
  (from: 04/16/2009 until: 04/19/2012)
Ing. Miroslav Martoník
Generála Svobodu 27/1242
Sučany 038 52
From: 02/26/2009 Until: 03/28/2012
  (from: 04/20/2012 until: 04/19/2012)
Ing. Pavol Mertus
Strmý vŕšok 43
Bratislava
From: 01/23/2007
  (from: 02/06/2007 until: 12/06/2010)
Ing. Pavol Mertus
Strmý vŕšok 43
Bratislava
From: 01/23/2007 Until: 10/29/2010
  (from: 12/07/2010 until: 12/06/2010)
Ján Ondrejka
1150/2
Liptovské Sliače
From: 01/26/2006
  (from: 03/01/2006 until: 02/05/2007)
Ján Ondrejka
1150/2
Liptovské Sliače
From: 01/26/2006 Until: 01/22/2007
  (from: 02/06/2007 until: 02/05/2007)
Ján Ondrejka - člen
1150/2
Liptovské Sliače
From: 10/31/2002
  (from: 01/27/2003 until: 01/25/2005)
Ján Ondrejka - člen
1150/2
Liptovské Sliače
From: 10/31/2002
  (from: 01/26/2005 until: 02/28/2006)
Ján Ondrejka - člen
1150/2
Liptovské Sliače
From: 10/31/2002 Until: 01/26/2006
  (from: 03/01/2006 until: 02/28/2006)
PhDr. Ján Oravec , CSc.
23
Rozbehy
Until: 10/31/2002
  (from: 01/01/2002 until: 01/26/2003)
Ing. Fedor Petrík - člen
Jozefská 14/4
Piešťany
From: 10/31/2002
  (from: 01/27/2003 until: 12/29/2003)
Ing. Teodor Petrík - člen
Jozefská 14/4
Piešťany
From: 10/31/2002
  (from: 12/30/2003 until: 06/02/2004)
Ing. Teodor Petrík - člen
Jozefská 14/4
Piešťany
From: 10/31/2002 Until: 04/13/2004
  (from: 06/03/2004 until: 06/02/2004)
Ing. Igor Pištík
Jedlíkova 1
Žilina 010 15
From: 02/26/2009
  (from: 04/16/2009 until: 04/19/2012)
Ing. Igor Pištík
Jedlíkova 1
Žilina 010 15
From: 02/26/2009 Until: 03/28/2012
  (from: 04/20/2012 until: 04/19/2012)
Ing. Igor Pištík
Jedlíkova 1
Žilina 010 15
From: 03/29/2012
  (from: 04/20/2012 until: 05/12/2015)
Ing. Igor Pištík
Jedlíkova 1
Žilina 010 15
From: 03/29/2012 Until: 04/29/2015
  (from: 05/13/2015 until: 05/12/2015)
Ing. Igor Pištík
Jedlíkova 1
Žilina 010 15
From: 04/29/2015
  (from: 05/13/2015 until: 07/03/2020)
Ing. Igor Pištík
Jedlíkova 1
Žilina 010 15
From: 04/29/2015 Until: 04/28/2020
  (from: 07/04/2020 until: 07/03/2020)
Ing. Igor Pištík
Jedlíková 1
Žilina
From: 01/15/2003
  (from: 02/28/2003 until: 01/25/2005)
Ing. Igor Pištík
Jedlíková 1
Žilina
From: 01/15/2003
  (from: 01/26/2005 until: 02/28/2006)
Ing. Igor Pištík
Jedlíková 1
Žilina
From: 01/15/2003 Until: 01/19/2006
  (from: 03/01/2006 until: 02/28/2006)
Ing. Igor Pištík
Jedlíková 1
Žilina
From: 01/19/2006
  (from: 03/01/2006 until: 04/15/2009)
Ing. Igor Pištík
Jedlíková 1
Žilina
From: 01/19/2006 Until: 02/26/2009
  (from: 04/16/2009 until: 04/15/2009)
Ľubomír Potočiar
Podzávoz 2919
Čadca 022 01
From: 10/30/2010
  (from: 12/07/2010 until: 09/28/2011)
Ľubomír Potočiar
Podzávoz 2919
Čadca 022 01
From: 10/30/2010 Until: 07/19/2011
  (from: 09/29/2011 until: 09/28/2011)
Ing. Ivan Propper
Sabinovská 9
Bratislava
Until: 10/31/2002
  (from: 01/01/2002 until: 01/26/2003)
Ing. Eduard Rada
1. mája 16
Banská Štiavnica
From: 01/23/2007
  (from: 02/06/2007 until: 12/06/2010)
Ing. Eduard Rada
1. mája 16
Banská Štiavnica
From: 01/23/2007 Until: 10/29/2010
  (from: 12/07/2010 until: 12/06/2010)
Ing. Eduard Rada
1. mája 16
Banská Štiavnica 969 01
From: 11/01/2012
  (from: 11/29/2012 until: 01/10/2017)
Ing. Eduard Rada
1. mája 16
Banská Štiavnica 969 01
From: 11/01/2012 Until: 12/20/2016
  (from: 01/11/2017 until: 01/10/2017)
Ing. Branislav Sidor - člen
Na križovatkách 37/C
Bratislava 821 04
From: 12/21/2016
  (from: 01/11/2017 until: 12/01/2017)
Ing. Branislav Sidor - člen
Na križovatkách 37/C
Bratislava 821 04
From: 12/21/2016 Until: 09/02/2017
  (from: 12/02/2017 until: 12/01/2017)
Ing. Ján Smatana
Vŕbová 2
Bratislava
From: 11/14/2005
  (from: 12/20/2005 until: 02/05/2007)
Ing. Ján Smatana
Vŕbová 2
Bratislava
From: 11/14/2005 Until: 01/22/2007
  (from: 02/06/2007 until: 02/05/2007)
Marek Spurný
Nová 914
Průhonice
Česká republika
From: 11/28/2013
  (from: 12/06/2013 until: 04/25/2014)
Marek Spurný
Nová 914
Průhonice
Česká republika
From: 11/28/2013 Until: 03/31/2014
  (from: 04/26/2014 until: 04/25/2014)
Ing. Martin Šikulaj
Pri kríži 3
Bratislava
Until: 10/31/2002
  (from: 01/01/2002 until: 01/26/2003)
JUDr. Peter Šimko
Ovocinárska 31
Žilina - Trnové
From: 01/23/2007
  (from: 02/06/2007 until: 12/06/2010)
JUDr. Peter Šimko
Ovocinárska 31
Žilina - Trnové
From: 01/23/2007 Until: 10/29/2010
  (from: 12/07/2010 until: 12/06/2010)
Stanislav Škoda
Malé Kršteňany 180
Partizánske 958 03
From: 10/30/2010
  (from: 12/07/2010 until: 11/28/2012)
Stanislav Škoda
Malé Kršteňany 180
Partizánske 958 03
From: 10/30/2010 Until: 10/31/2012
  (from: 11/29/2012 until: 11/28/2012)
Ing. Jozef Turianik
87
Rudina
Until: 10/31/2002
  (from: 01/01/2002 until: 01/26/2003)
JUDr. Vladimír Urblík
Š. Moyzesa 55/18
Žiar nad Hronom 965 01
From: 11/01/2012
  (from: 11/29/2012 until: 01/10/2017)
JUDr. Vladimír Urblík
Š. Moyzesa 55/18
Žiar nad Hronom 965 01
From: 11/01/2012 Until: 12/20/2016
  (from: 01/11/2017 until: 01/10/2017)
Ing. Ján Voštenák
Západ 1057/15-3
Trstená 028 01
From: 11/01/2012
  (from: 11/29/2012 until: 01/10/2017)
Ing. Ján Voštenák
Západ 1057/15-3
Trstená 028 01
From: 11/01/2012 Until: 12/20/2016
  (from: 01/11/2017 until: 01/10/2017)
Ing. Ján Voštenák - člen
Západ 1057/15-3
Trstená 028 01
From: 12/21/2016
  (from: 01/11/2017 until: 12/31/2018)
Ing. Ján Voštenák - člen
Západ 1057/15-3
Trstená 028 01
From: 12/21/2016 Until: 12/31/2018
  (from: 01/01/2019 until: 12/31/2018)
Ing. Róbert Žiak
Fraňa Kráľa 866/32
Žarnovica 966 81
From: 10/30/2010
  (from: 12/07/2010 until: 11/28/2012)
Ing. Róbert Žiak
Fraňa Kráľa 866/32
Žarnovica 966 81
From: 10/30/2010 Until: 10/31/2012
  (from: 11/29/2012 until: 11/28/2012)
JUDr. Peter Hajduček
Pod vlekom 1393/11
Košice 040 01
From: 01/01/2019 Until: 09/30/2020
  (from: 10/29/2020 until: 10/28/2020)
JUDr. Peter Hajduček
Pod vlekom 1393/11
Košice 040 01
From: 01/01/2019
  (from: 01/01/2019 until: 10/28/2020)
Ing. Marcela Kumštárová
Muľka 37
Trebelovce 985 31
From: 01/01/2019 Until: 09/30/2020
  (from: 10/29/2020 until: 10/28/2020)
Ing. Marcela Kumštárová
Muľka 37
Trebelovce 985 31
From: 01/01/2019
  (from: 01/01/2019 until: 10/28/2020)
PaedDr. Jozef Bojčík , MPH
Poľovnícka 6
Košice 040 11
From: 01/01/2019 Until: 09/30/2020
  (from: 10/29/2020 until: 10/28/2020)
Ing. Vladimír Macášek
Dubie 123
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 01/01/2019 Until: 09/30/2020
  (from: 10/29/2020 until: 10/28/2020)
Ing. Drahomír Múdry
Gaštanová 1008/25
Bytča 014 01
From: 01/01/2019 Until: 09/30/2020
  (from: 10/29/2020 until: 10/28/2020)
PaedDr. Jozef Bojčík , MPH
Poľovnícka 6
Košice 040 11
From: 01/01/2019
  (from: 01/01/2019 until: 10/28/2020)
Ing. Vladimír Macášek
Dubie 123
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 01/01/2019
  (from: 01/01/2019 until: 10/28/2020)
Ing. Drahomír Múdry
Gaštanová 1008/25
Bytča 014 01
From: 01/01/2019
  (from: 01/01/2019 until: 10/28/2020)
Brice Francois Jean-Paul Alleman - podpredseda
5 rue Jean Bologne
Paríž
Francúzska republika
From: 10/31/2002
  (from: 01/27/2003 until: 12/19/2005)
Brice Francois Jean-Paul Alleman - podpredseda
5 rue Jean Bologne
Paríž
Francúzska republika
From: 10/31/2002 Until: 11/14/2005
  (from: 12/20/2005 until: 12/19/2005)
Brice Francois Jean-Paul Alleman
Rue Jean Bologne 5
Paris
Francúzsko
From: 11/14/2005
  (from: 12/20/2005 until: 12/29/2008)
Brice Francois Jean-Paul Alleman
Rue Jean Bologne 5
Paris
Francúzsko
From: 11/14/2005 Until: 11/14/2008
  (from: 12/30/2008 until: 12/29/2008)
Brice Alleman
rue Jean Bologne 5
Paris 750 16
Francúzsko
From: 11/15/2008
  (from: 12/30/2008 until: 05/27/2011)
Brice Alleman
rue Jean Bologne 5
Paris 750 16
Francúzsko
From: 11/15/2008 Until: 03/07/2011
  (from: 05/28/2011 until: 05/27/2011)
Pierre René Louis Aumont
rue Choron 9
Paris 750 09
Francúzska republika
From: 05/28/2011
  (from: 06/11/2011 until: 12/05/2013)
Pierre René Louis Aumont
rue Choron 9
Paris 750 09
Francúzska republika
From: 05/28/2011 Until: 11/28/2013
  (from: 12/06/2013 until: 12/05/2013)
Gerard Roth
Passage St. Anne Popincourt 8
Paris 750 11
Francúzsko
From: 03/08/2011
  (from: 05/28/2011 until: 06/10/2011)
Gerard Roth
Passage St. Anne Popincourt 8
Paris 750 11
Francúzsko
From: 03/08/2011 Until: 05/27/2011
  (from: 06/11/2011 until: 06/10/2011)
William Price
Brondesbury Road 99
Londýn NW66RY
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 01/01/2019 Until: 09/30/2020
  (from: 10/29/2020 until: 10/28/2020)
William Price
Brondesbury Road 99
Londýn NW66RY
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 01/01/2019
  (from: 01/01/2019 until: 10/28/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa dňa 17.12.2001 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s § 12 zák.č. 92/1991 Zb. a schválením stanov ako právny nástupca zrušeného štátneho podniku Stredoslovenské energetické závody, štátny podnik Žilina, IČO: 00 152 161, ktorý bol zrušený rozhodnutím vlády SR č. 686 z 18.07.2001 a v zmysle zák.č. 92/1991 Zb.
  (from: 01/01/2002)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.04.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/04/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 27.12.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/27/2003)
Na valnom zhromaždení dňa 14.5.2003 bola schválená zmena členov predstavenstva.
  (from: 06/03/2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 16.7. a 28.8.2003 schválilo výmenu podpredsedu a členov predstavenstva.
  (from: 09/29/2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.10.2003 schválilo výmenu predsedu predstavenstva.
  (from: 12/05/2003)
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka medzi predávajúcim Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 a kupujúcim Metrológia EV, spol. s r.o., Republiky 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 411 141 zo dňa 15.12.2003.
  (from: 12/30/2003)
Zmena zápisu vyplývajúca z premeny menovitých hodnôt základného imania na menu EUR s účinnosťou najskôr od 01.01.2009.
  (from: 05/01/2009)
Vklad „časti podniku Obchod“ do imania spoločnosti Stredoslovenská energetika Obchod, a.s., so sídlom: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, pri zvýšení jej základného imania nepeňažným vkladom časti podniku jej jediného akcionára, spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, s účinnosťou od 01.01.2019. Vklad „časti podniku Výroba“ do imania spoločnosti SSE - MVE, s.r.o., so sídlom: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 599, pri zvýšení jej základného imania nepeňažným vkladom časti podniku jej jediného spoločníka, spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, s účinnosťou od 01.01.2019.
  (from: 01/01/2019)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka medzi predávajúcim Stredoslovenská energetika, a.s., Ulica republiky č. 5, 010 47 Žilina, IČO:36 403 008 a kupujúcim Elektroenergetické montáže, a.s., Pri Rajčianke 6, Žilina, IČO:36 412 767 zo dňa 28.7.2004.
  (from: 09/01/2004)
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákoníka medzi predávajúcim Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 a kupujúcim Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO: 36 442 151 zo dňa 17.12.2014.
  (from: 05/13/2015)
*
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákoníka medzi predávajúcim Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 a kupujúcim Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 zo dňa 25.11.2015, účinná dňom 31.12.2015.
  (from: 12/31/2015)
Date of updating data in databases:  05/30/2023
Date of extract :  06/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person