Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10330/L

Business name: 
Žilinská teplárenská, a.s.
  (from: 12/28/2001 until: 04/30/2022)
Registered seat: 
Košická 11
Žilina 011 87
  (from: 02/11/2006 until: 04/30/2022)
Košická 11
Žilina 010 47
  (from: 12/28/2001 until: 02/10/2006)
Identification number (IČO): 
36 403 032
  (from: 12/28/2001)
Date of entry: 
01/01/2002
  (from: 12/28/2001)
Date of deletion: 
05/01/2022
  (from: 05/01/2022)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/01/2022)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/28/2001)
Objects of the company: 
prenájom mechanizmov a mechanizačných prostriedkov, stavebných strojov a zariadení s obsluhou
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej hlasovej telefónnej služby
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
projekčné, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
výroba elektrickej energie
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb okrem verejnej hlasovej telefónnej služby a výstavbu verejnej telekomunikačnej infraštruktúry
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
ostatné obchodné služby, - 1. diagnostika točivých strojov, - 1.1 meranie vibrácií podľa ISO 2372, - 1.2 meranie vibrácií /0-20 kHz/ a ich frekvenčná analýza, - 1.3 meranie rozbehových a dobehových kriviek turbín, alebo iných väčších strojov /vhodné na určenie kritických otáčok/, - 1.4 dynamické vyvažovanie rotorov v jednej, alebo dvoch rovinách, priamo na strojoch, bez montáže, za predpokladu prístupu rotujúcu časť, - 1.5 diagnóza ložísk a ozubených kolies, - 1.6 diagnostika chvenia mechanických častí výkonových transformátorov, - 2. ustanovanie sústrojenstiev pomocou laserovej optiky, 3. meranie hrúbky stien pomocou laserovej optiky, - 4. zameriavanie potrubných trás a hľadanie únikov médií na potrubiach prístrojovým vybavením firmy SEBA DYNATRONIC, FEROLUX HL 2000, - 5. kalorimetria uhlia
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
grafické a textové práce pomocou výpočtovej techniky
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
laminovanie
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
fotografické práce
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
reklamná činnosť
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
výroba, požičiavanie a distribúcia videokaziet
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
dovoz elektrickej energie
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
tranzit el. energie
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
výkup el. energie
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
výroba tepla
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
zámočníctvo a kovoobrábanie
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
výroba cementového tovaru
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
montáž, údržba a opravy na vyhradených zdvíhacích zariadeniach a tlakových nádobách
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
opravy ventilov a posúvačových uzáverov
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
výroba stavebno-stolárska a tesárska, stolárstvo
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
oprava elektromerov, montáž vodomerov a meračov tepla
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
meranie a vytyčovanie podzemných vedení
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
kalibrácia meradiel el. veličín
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
výpočty tepelných strát budov a objektov
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
organizovanie školení
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
prenájom energetických zariadení
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
montáž, oprava výrobkov a zariadení priemyselnej elektroniky a výpočtovej techniky
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
inštalácia a opravy el. strojov a prístrojov
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
zemné práce
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
ubytovacie a stravovacie služby
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
cestná nákladná motorová doprava tovaru
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
nepravidelná preprava osôb
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
výroba, opravy a montáž meradiel
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
prenájom parkovacej plochy
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
nákup, rozvod a odbyt elektriny a tepla, včítane poskytovania služieb súvisiacich s dodávkou, odberom, alebo používaním elektriny a tepla
  (from: 12/28/2001 until: 04/30/2022)
poradenská služba v energetike
  (from: 12/28/2001 until: 04/30/2022)
prenájom podnikových rekreačných zariadení
  (from: 12/28/2001 until: 04/30/2022)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/28/2001 until: 04/30/2022)
revízie elektrických zariadení a sietí
  (from: 12/28/2001 until: 04/30/2022)
elektroinštalácie
  (from: 12/28/2001 until: 04/30/2022)
ubytovacie služby /ubytovne/
  (from: 12/28/2001 until: 04/30/2022)
zásobovanie teplom - výroba a rozvod tepla
  (from: 07/31/2009 until: 04/30/2022)
elektroenergetika - výroba elektriny, dodávka elektriny
  (from: 07/31/2009 until: 04/30/2022)
odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
  (from: 07/31/2009 until: 04/30/2022)
oprava a údržba plynových zariadení
  (from: 07/31/2009 until: 04/30/2022)
odborné prehliadky, odborné skúšky tlakových zariadení
  (from: 07/31/2009 until: 04/30/2022)
výdaj dovezenej stravy
  (from: 07/31/2009 until: 04/30/2022)
prenájom nehnuteľností
  (from: 07/31/2009 until: 04/30/2022)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/31/2009 until: 04/30/2022)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 07/31/2009 until: 04/30/2022)
údržba, oprava tlakových zariadení
  (from: 07/31/2009 until: 04/30/2022)
oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 08/07/2009 until: 04/30/2022)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových
  (from: 09/20/2014 until: 04/30/2022)
zámočníctvo
  (from: 09/20/2014 until: 04/30/2022)
kovoobrábanie
  (from: 09/20/2014 until: 04/30/2022)
poskytovanie energetických služieb v rozsahu: návrh projektu zameraného na efektívnosť pri používanie energie a jeho realizácia, monitorovanie a hodnotenie spotreby energie, dodávka energetických zariadení
  (from: 09/20/2014 until: 04/30/2022)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 03/29/2018 until: 04/30/2022)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 03/29/2018 until: 04/30/2022)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/10/2021 until: 04/30/2022)
Vedenie účtovníctva
  (from: 06/10/2021 until: 04/30/2022)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/10/2021 until: 04/30/2022)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/10/2021 until: 04/30/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/28/2001 until: 04/30/2022)
Ing. Milan Bada - člen
Železničná 1013/43
Teplička nad Váhom 013 01
From: 07/19/2012
  (from: 07/31/2012 until: 09/19/2014)
Ing. Milan Bada - člen
Železničná 1013/43
Teplička nad Váhom 013 01
From: 07/19/2012 Until: 08/14/2014
  (from: 09/20/2014 until: 09/19/2014)
Ing. Ivan Doletina - člen
Slnečné stráne 42
Banská Bystrica 974 01
From: 09/26/2018
  (from: 11/07/2018 until: 06/30/2020)
Ing. Ivan Doletina - člen
Slnečné stráne 42
Banská Bystrica 974 01
From: 09/26/2018 Until: 05/27/2020
  (from: 07/01/2020 until: 06/30/2020)
Mgr. Pavol Dubovský - Member of the Board of Directors
Kamenná 600/43
Strečno 013 24
From: 05/28/2020
  (from: 07/01/2020 until: 04/30/2022)
Ing. Ján Ďurana - člen
Záhrady 849
Varín
From: 11/10/2005
  (from: 02/11/2006 until: 10/12/2006)
Ing. Ján Ďurana - člen
Záhrady 849
Varín
From: 11/10/2005 Until: 10/04/2006
  (from: 10/13/2006 until: 10/12/2006)
Ing. Zoltán Fehér - člen
507
Matúškovo 925 01
From: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 07/30/2012)
Ing. Zoltán Fehér - člen
507
Matúškovo 925 01
From: 08/30/2010 Until: 07/18/2012
  (from: 07/31/2012 until: 07/30/2012)
Ing. Viliam Foltín, , CSc.
Miletičova 12
Bratislava
  (from: 12/28/2001 until: 04/18/2005)
Ing. Viliam Foltín, , CSc. - predseda
Miletičova 12
Bratislava
  (from: 04/19/2005 until: 04/20/2005)
Ing. Viliam Foltín, , CSc. - predseda
Miletičova 12
Bratislava
Until: 11/28/2003
  (from: 04/21/2005 until: 04/20/2005)
Ing. Martin Golis - predseda
Fojstvo 1247
Raková 023 51
From: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 07/30/2012)
Ing. Martin Golis - predseda
Fojstvo 1247
Raková 023 51
From: 08/30/2010 Until: 07/18/2012
  (from: 07/31/2012 until: 07/30/2012)
JUDr. Karol Gordík - člen
Nitrianska 1593/1
Žilina
From: 11/10/2005
  (from: 02/11/2006 until: 09/09/2010)
JUDr. Karol Gordík - člen
Nitrianska 1593/1
Žilina
From: 11/10/2005 Until: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Ing. Igor Gubala - predseda
Tulská 4
Žilina
From: 11/28/2003
  (from: 04/21/2005 until: 10/12/2006)
Ing. Igor Gubala - predseda
Tulská 4
Žilina
From: 11/28/2003 Until: 10/04/2006
  (from: 10/13/2006 until: 10/12/2006)
Ing. Macel Hrobárik - podpredseda
Antona Bernoláka 2181/52
Žilina 010 01
From: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/27/2010)
Ing. Marcel Hrobárik - člen
Antona Bernoláka 52
Žilina 010 01
From: 07/19/2012
  (from: 07/31/2012 until: 09/19/2014)
Ing. Marcel Hrobárik - člen
Antona Bernoláka 52
Žilina 010 01
From: 07/19/2012 Until: 08/14/2014
  (from: 09/20/2014 until: 09/19/2014)
Ing. Marcel Hrobárik - podpredseda
Antona Bernoláka 2181/52
Žilina 010 01
From: 08/30/2010
  (from: 09/28/2010 until: 07/30/2012)
Ing. Marcel Hrobárik - podpredseda
Antona Bernoláka 2181/52
Žilina 010 01
From: 08/30/2010 Until: 07/18/2012
  (from: 07/31/2012 until: 07/30/2012)
Ing. Ladislav Hudík
Nanterská 1681/12
Žilina
  (from: 12/28/2001 until: 04/18/2005)
Ing. Ladislav Hudík
Nanterská 1681/12
Žilina
Until: 06/03/2003
  (from: 04/19/2005 until: 04/18/2005)
Ing. Ivan Chaban - člen
Ovocinárska 681/28
Žilina
From: 10/04/2006
  (from: 10/13/2006 until: 07/30/2009)
Ing. Ivan Chaban - člen
Ovocinárska 681/28
Žilina
From: 10/04/2006 Until: 06/22/2007
  (from: 07/31/2009 until: 07/30/2009)
Emília Chachulová - Member of the Board of Directors
Oščadnica 1258
Oščadnica 023 01
From: 06/17/2020
  (from: 07/01/2020 until: 01/04/2021)
Emília Chachulová - Member of the Board of Directors
Oščadnica 1258
Oščadnica 023 01
From: 06/17/2020 Until: 11/30/2020
  (from: 01/05/2021 until: 01/04/2021)
prof. Ing. Alica Kalašová , PhD. - člen
Kollárova 24
Žilina 010 01
From: 11/16/2011
  (from: 07/04/2012 until: 07/30/2012)
prof. Ing. Alica Kalašová , PhD. - člen
Kollárova 24
Žilina 010 01
From: 11/16/2011 Until: 07/18/2012
  (from: 07/31/2012 until: 07/30/2012)
Ing. Juraj Kapitulík
189
Žilina - Brodno
From: 06/03/2003
  (from: 04/19/2005 until: 04/20/2005)
Ing. Juraj Kapitulík
189
Žilina - Brodno
From: 06/03/2003 Until: 11/28/2003
  (from: 04/21/2005 until: 04/20/2005)
Ing. Juraj Kapitulík
189
Žilina - Brodno
From: 11/28/2003
  (from: 04/21/2005 until: 02/10/2006)
Ing. Juraj Kapitulík
189
Žilina - Brodno
From: 11/28/2003 Until: 11/10/2005
  (from: 02/11/2006 until: 02/10/2006)
Ing. Juraj Králik - predseda
149
Horný Hričov
From: 10/04/2006
  (from: 10/13/2006 until: 09/09/2010)
Ing. Juraj Králik - predseda
149
Horný Hričov
From: 10/04/2006 Until: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Ing. František Lukáč
Revolučná 1344/12
Kysucké Nové Mesto
  (from: 12/28/2001 until: 03/05/2002)
Ing. František Lukáč - predseda
Revolučná 1344/12
Kysucké Nové Mesto
  (from: 03/06/2002 until: 04/18/2005)
Ing. František Lukáč - predseda
Revolučná 1344/12
Kysucké Nové Mesto
Until: 06/03/2003
  (from: 04/19/2005 until: 04/18/2005)
Ing. Viliam Mikuláš - podpredseda
Predmestská 1711/46
Žilina
From: 06/03/2003
  (from: 04/19/2005 until: 04/20/2005)
Ing. Viliam Mikuláš - podpredseda
Predmestská 1711/46
Žilina
From: 06/03/2003 Until: 11/28/2003
  (from: 04/21/2005 until: 04/20/2005)
Ing. Viliam Mikuláš - podpredseda
Predmestská 1711/46
Žilina
From: 11/28/2003
  (from: 04/21/2005 until: 10/12/2006)
Ing. Viliam Mikuláš - podpredseda
Predmestská 1711/46
Žilina
From: 11/28/2003 Until: 10/04/2006
  (from: 10/13/2006 until: 10/12/2006)
Ing. Viliam Mrvečka
950
Teplička nad Váhom 013 01
From: 02/01/2022
  (from: 02/19/2022 until: 04/30/2022)
Ing. Viliam Mrvečka - Člen a predseda predstavenstva
Teplička nad Váhom 950
Teplička nad Váhom 013 01
From: 05/28/2020
  (from: 07/01/2020 until: 02/18/2022)
Ing. Viliam Mrvečka - predseda predstavenstva
Teplička nad Váhom 950
Teplička nad Váhom 013 01
From: 05/28/2020 Until: 01/31/2022
  (from: 02/19/2022 until: 02/18/2022)
Ing. Jaroslav Ondák - člen
Víťazstva 65
Stráňavy 013 25
From: 08/15/2014
  (from: 09/20/2014 until: 11/10/2016)
Ing. Jaroslav Ondák - člen
Víťazstva 65
Stráňavy 013 25
From: 08/15/2014 Until: 11/01/2016
  (from: 11/11/2016 until: 11/10/2016)
Ing. Jaroslav Ondák - člen
Víťazstva 69
Stráňavy 013 25
From: 11/02/2016
  (from: 11/11/2016 until: 06/30/2020)
Ing. Jaroslav Ondák - člen
Víťazstva 69
Stráňavy 013 25
From: 11/02/2016 Until: 05/27/2020
  (from: 07/01/2020 until: 06/30/2020)
Ing. Jaroslav Ondák - podpredseda
Víťazstva 65
Stráňavy 013 25
From: 07/19/2012
  (from: 07/31/2012 until: 09/19/2014)
Ing. Jaroslav Ondák - podpredseda
Víťazstva 65
Stráňavy 013 25
From: 07/19/2012 Until: 08/14/2014
  (from: 09/20/2014 until: 09/19/2014)
Marián Pavlo
Rudolfa Dilonga 5
Žilina 010 01
From: 09/27/2007
  (from: 07/31/2009 until: 09/09/2010)
Marián Pavlo
Rudolfa Dilonga 5
Žilina 010 01
From: 09/27/2007 Until: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Ing. Anton Poláček - člen
Hliny 1420/20
Považská Bystrica
From: 10/04/2006
  (from: 10/13/2006 until: 09/09/2010)
Ing. Anton Poláček - člen
Hliny 1420/20
Považská Bystrica
From: 10/04/2006 Until: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Ing. František Pompura - predseda
Partizánska 244/9
Liptovský Hrádok 033 01
From: 11/02/2016
  (from: 11/11/2016 until: 06/30/2020)
Ing. František Pompura - predseda
Partizánska 244/9
Liptovský Hrádok 033 01
From: 11/02/2016 Until: 05/27/2020
  (from: 07/01/2020 until: 06/30/2020)
Ing. Miroslav Sipták
Lichardova 2
Žilina
  (from: 12/28/2001 until: 03/05/2002)
Ing. Miroslav Sipták - člen
409
Zborov nad Bystricou 023 33
From: 11/02/2016
  (from: 11/11/2016 until: 11/06/2018)
Ing. Miroslav Sipták - člen
409
Zborov nad Bystricou 023 33
From: 11/02/2016 Until: 09/25/2018
  (from: 11/07/2018 until: 11/06/2018)
Ing. Miroslav Sipták - podpredseda
Lichardova 2
Žilina
  (from: 03/06/2002 until: 04/18/2005)
Ing. Miroslav Sipták - podpredseda
Lichardova 2
Žilina
Until: 06/03/2003
  (from: 04/19/2005 until: 04/18/2005)
Ing. Marián Smik
R. Jašíka 338
Kláštor pod Znievom
  (from: 12/28/2001 until: 04/18/2005)
Ing. Marián Smik
R. Jašíka 338
Kláštor pod Znievom
Until: 06/03/2003
  (from: 04/19/2005 until: 04/18/2005)
Ing. Igor Stalmašek - predseda
832
Rosina 013 22
From: 07/19/2012
  (from: 07/31/2012 until: 11/10/2016)
Ing. Igor Stalmašek - predseda
832
Rosina 013 22
From: 07/19/2012 Until: 11/01/2016
  (from: 11/11/2016 until: 11/10/2016)
Ing. Pavol Strapáč
Energetikov 165/16
Žilina
From: 06/03/2003
  (from: 04/19/2005 until: 04/20/2005)
Ing. Pavol Strapáč
Energetikov 165/16
Žilina
From: 06/03/2003 Until: 11/28/2003
  (from: 04/21/2005 until: 04/20/2005)
Ing. Pavol Strapáč
Energetikov 165/16
Žilina
From: 11/28/2003
  (from: 04/21/2005 until: 02/10/2006)
Ing. Pavol Strapáč
Energetikov 165/16
Žilina
From: 11/28/2003 Until: 11/10/2005
  (from: 02/11/2006 until: 02/10/2006)
Ing. Milan Svitana - člen
171
Podhorie 013 18
From: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 05/20/2011)
Ing. Milan Svitana - člen
171
Podhorie 013 18
From: 08/30/2010 Until: 05/18/2011
  (from: 05/21/2011 until: 05/20/2011)
JUDr. Erik Štefák - Chairman of the Board of Directors
Podhájska 16
Martin 036 01
From: 02/01/2022
  (from: 02/19/2022 until: 04/30/2022)
Ing. Vladimír Štefánik
Farská 239
Varín
From: 06/03/2003
  (from: 04/19/2005 until: 04/20/2005)
Ing. Vladimír Štefánik
Farská 239
Varín
From: 06/03/2003 Until: 11/28/2003
  (from: 04/21/2005 until: 04/20/2005)
Ing. Vladimír Štefánik
Farská 239
Varín
From: 11/28/2003
  (from: 04/21/2005 until: 10/12/2006)
Ing. Vladimír Štefánik
Farská 239
Varín
From: 11/28/2003 Until: 10/04/2006
  (from: 10/13/2006 until: 10/12/2006)
Ing. Jozef Štrba - člen
Kopanice 666/1
Žilina 010 07
From: 07/19/2012
  (from: 07/31/2012 until: 11/10/2016)
Ing. Jozef Štrba - člen
Kopanice 666/1
Žilina 010 07
From: 07/19/2012 Until: 11/01/2016
  (from: 11/11/2016 until: 11/10/2016)
JUDr. Ľuboslava Vendrinská - podpredseda
Sad na Studničkách 20
Žilina
From: 10/04/2006
  (from: 10/13/2006 until: 09/09/2010)
JUDr. Ľuboslava Vendrinská - podpredseda
Sad na Studničkách 20
Žilina
From: 10/04/2006 Until: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Ing. Marcel Vrátný - Member of the Board of Directors
1967
Rychvald 735 32
Česká republika
From: 12/01/2020
  (from: 01/05/2021 until: 02/18/2022)
Ing. Marcel Vrátný - Member of the Board of Directors
1967
Rychvald 735 32
Česká republika
From: 12/01/2020 Until: 01/31/2022
  (from: 02/19/2022 until: 02/18/2022)
Bc. Jozef Zapletal - člen
722
Stará Bystrica 023 04
From: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 07/30/2012)
Bc. Jozef Zapletal - člen
722
Stará Bystrica 023 04
From: 08/30/2010 Until: 07/18/2012
  (from: 07/31/2012 until: 07/30/2012)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 11/07/2018 until: 04/30/2022)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/20/2014 until: 11/06/2018)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva, alebo predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva poverení členovia predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 02/15/2011 until: 09/19/2014)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z toho jeden predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/28/2010 until: 02/14/2011)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia prestavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia prestavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/28/2001 until: 09/27/2010)
Capital: 
22 894 753,2 EUR Paid up: 22 894 753,2 EUR
  (from: 07/31/2009 until: 04/30/2022)
689 601 000 Sk
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
Shares: 
Number of shares: 689601
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 07/31/2009 until: 04/30/2022)
Number of shares: 689601
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/28/2001 until: 07/30/2009)
Stockholder: 
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (from: 08/13/2013 until: 11/10/2016)
MH Manažment, a.s.
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (from: 11/11/2016 until: 06/15/2021)
MH Manažment, a.s.
Turbínova 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 06/16/2021 until: 04/30/2022)
Supervisory board: 
Anton Adamus
Žltá 6
Žilina
From: 06/03/2003
  (from: 04/19/2005 until: 02/10/2006)
Anton Adamus
Žltá 6
Žilina
From: 06/03/2003 Until: 11/10/2005
  (from: 02/11/2006 until: 02/10/2006)
Ján Brigant
Komenského 55
Žilina
  (from: 12/28/2001 until: 04/18/2005)
Ján Brigant
Komenského 55
Žilina
Until: 06/03/2003
  (from: 04/19/2005 until: 04/18/2005)
Ing. Marián Cisarik
Dubová 3272/15
Žilina 010 07
From: 07/19/2012
  (from: 07/31/2012 until: 09/19/2014)
Ing. Marián Cisarik
Dubová 3272/15
Žilina 010 07
From: 07/19/2012 Until: 08/14/2014
  (from: 09/20/2014 until: 09/19/2014)
RNDr. Milan Čelko , CSc.
Gemerská 5/13
Žilina 010 08
From: 01/18/2007
  (from: 07/31/2009 until: 09/09/2010)
RNDr. Milan Čelko , CSc.
Gemerská 5/13
Žilina 010 08
From: 01/18/2007 Until: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Ing. Pavol Čerňan
Ďurčiná 203
Rajec 015 01
From: 07/19/2012
  (from: 07/31/2012 until: 07/04/2013)
Ing. Pavol Čerňan
Ďurčiná 203
Rajec 015 01
From: 07/19/2012 Until: 06/05/2013
  (from: 07/05/2013 until: 07/04/2013)
JUDr. Milan Fraňa
459
Drietoma
From: 06/03/2003
  (from: 04/19/2005 until: 07/30/2009)
JUDr. Milan Fraňa
459
Drietoma
From: 06/03/2003 Until: 01/18/2007
  (from: 07/31/2009 until: 07/30/2009)
Ing. Peter Funtík
Marček 7
Svederník 013 32
From: 06/06/2013
  (from: 07/05/2013 until: 11/10/2016)
Ing. Peter Funtík
Marček 7
Svederník 013 32
From: 06/06/2013 Until: 11/03/2016
  (from: 11/11/2016 until: 11/10/2016)
JUDr. Karol Gordík
Nitrianska 1
Žilina
  (from: 12/28/2001 until: 04/18/2005)
JUDr. Karol Gordík
Nitrianska 1
Žilina
Until: 06/03/2003
  (from: 04/19/2005 until: 04/18/2005)
Milan Halama
Záborského 5
Žilina
From: 01/26/2005
  (from: 04/22/2005 until: 07/30/2009)
Milan Halama
Záborského 5
Žilina
From: 01/26/2005 Until: 08/23/2008
  (from: 07/31/2009 until: 07/30/2009)
Eduard Hančin
Riečna 483
Rajecké Teplice 013 13
From: 11/23/2011
  (from: 07/04/2012 until: 09/19/2014)
Eduard Hančin
Riečna 483
Rajecké Teplice 013 13
From: 11/23/2011 Until: 08/14/2014
  (from: 09/20/2014 until: 09/19/2014)
Ing. František Holeša
Mojmírova 3194/26
Žilina 010 01
From: 07/19/2012
  (from: 07/31/2012 until: 11/10/2016)
Ing. František Holeša
Mojmírova 3194/26
Žilina 010 01
From: 07/19/2012 Until: 11/03/2016
  (from: 11/11/2016 until: 11/10/2016)
Ing. František Holeša
Mojmírova 3194/26
Žilina 010 01
From: 11/04/2016
  (from: 11/11/2016 until: 06/30/2020)
Ing. František Holeša
Mojmírova 3194/26
Žilina 010 01
From: 11/04/2016 Until: 06/16/2020
  (from: 07/01/2020 until: 06/30/2020)
Juraj Hollý
Dubová 1
Žilina 010 01
From: 04/23/2008
  (from: 07/31/2009 until: 07/03/2012)
Juraj Hollý
Dubová 1
Žilina 010 01
From: 04/23/2008 Until: 11/23/2011
  (from: 07/04/2012 until: 07/03/2012)
Ing. Mikuláš Kačaliak
Borova 20
Žilina
From: 06/03/2003
  (from: 04/19/2005 until: 07/30/2009)
Ing. Mikuláš Kačaliak
Borova 20
Žilina
From: 06/03/2003 Until: 01/18/2007
  (from: 07/31/2009 until: 07/30/2009)
Štefan Klačko
Klemensova 18/1114
Žilina 010 01
From: 01/18/2007
  (from: 07/31/2009 until: 09/09/2010)
Štefan Klačko
Klemensova 18/1114
Žilina 010 01
From: 01/18/2007 Until: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Pavol Košš
Borova 26
Žilina
From: 01/26/2005
  (from: 04/22/2005 until: 07/30/2009)
Pavol Košš
Borova 26
Žilina
From: 01/26/2005 Until: 04/28/2008
  (from: 07/31/2009 until: 07/30/2009)
Pavol Košš
Borova 26
Žilina 010 01
From: 04/23/2008
  (from: 07/31/2009 until: 07/03/2012)
Pavol Košš
Borova 26
Žilina 010 01
From: 04/23/2008 Until: 11/23/2011
  (from: 07/04/2012 until: 07/03/2012)
Pavol Košš
Borova 26
Žilina 010 01
From: 11/23/2011
  (from: 07/04/2012 until: 09/19/2014)
Pavol Košš
Borova 26
Žilina 010 01
From: 11/23/2011 Until: 08/14/2014
  (from: 09/20/2014 until: 09/19/2014)
Mgr. Martin Kovačič - člen
Svetlá 4167/7
Bratislava 811 02
From: 07/19/2012
  (from: 07/31/2012 until: 09/19/2014)
Mgr. Martin Kovačič - člen
Svetlá 4167/7
Bratislava 811 02
From: 07/19/2012 Until: 08/14/2014
  (from: 09/20/2014 until: 09/19/2014)
Ing. Pavol Kováčik
Ametystova 7
Žilina
From: 06/03/2003
  (from: 04/19/2005 until: 02/10/2006)
Ing. Pavol Kováčik
Ametystova 7
Žilina
From: 06/03/2003 Until: 11/10/2005
  (from: 02/11/2006 until: 02/10/2006)
Ing. Matúš Krajči
SNP 240
Belá 013 05
From: 11/16/2011
  (from: 07/04/2012 until: 07/30/2012)
Ing. Matúš Krajči
SNP 240
Belá 013 05
From: 11/16/2011 Until: 07/18/2012
  (from: 07/31/2012 until: 07/30/2012)
Milan Kráľ
Jaseňová 6
Žilina
  (from: 12/28/2001 until: 04/21/2005)
Milan Kráľ
Jaseňová 6
Žilina
Until: 01/26/2005
  (from: 04/22/2005 until: 04/21/2005)
Ing. Miroslav Kundrík
43
Dolná Tižina 013 04
From: 01/18/2007
  (from: 07/31/2009 until: 09/09/2010)
Ing. Miroslav Kundrík
43
Dolná Tižina 013 04
From: 01/18/2007 Until: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Ing. Štefan Lemko
Antona Bernoláka 438/11
Varín 013 03
From: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 07/30/2012)
Ing. Štefan Lemko
Antona Bernoláka 438/11
Varín 013 03
From: 08/30/2010 Until: 07/18/2012
  (from: 07/31/2012 until: 07/30/2012)
Ing. Mária Mačugová
Legerského 19
Bratislava
From: 11/10/2005
  (from: 02/11/2006 until: 07/30/2009)
Ing. Mária Mačugová
Legerského 19
Bratislava
From: 11/10/2005 Until: 01/18/2007
  (from: 07/31/2009 until: 07/30/2009)
Ing. Miroslav Mariaš
Sklodowskej 4
Bratislava
  (from: 12/28/2001 until: 04/18/2005)
Ing. Miroslav Mariaš
Sklodowskej 4
Bratislava
Until: 06/03/2003
  (from: 04/19/2005 until: 04/18/2005)
Ivan Mičky
336
Turie 013 12
From: 04/23/2008
  (from: 07/31/2009 until: 07/03/2012)
Ivan Mičky
336
Turie 013 12
From: 04/23/2008 Until: 11/23/2011
  (from: 07/04/2012 until: 07/03/2012)
Drahomír Mihálek
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
From: 11/14/2012
  (from: 12/14/2012 until: 09/19/2014)
Drahomír Mihálek
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
From: 11/14/2012 Until: 08/14/2014
  (from: 09/20/2014 until: 09/19/2014)
Ing. Jozef Michalko
Osikova 16/58
Žilina
From: 06/03/2003
  (from: 04/19/2005 until: 07/30/2009)
Ing. Jozef Michalko
Osikova 16/58
Žilina
From: 06/03/2003 Until: 01/18/2007
  (from: 07/31/2009 until: 07/30/2009)
Ing. Viliam Mrvečka
Hviezdoslavova 950
Teplička nad Váhom
From: 01/26/2005
  (from: 04/22/2005 until: 07/30/2009)
Ing. Viliam Mrvečka
Hviezdoslavova 950
Teplička nad Váhom
From: 01/26/2005 Until: 04/23/2008
  (from: 07/31/2009 until: 07/30/2009)
Ing. Marianna Ondrová
Björnsonova 3046/16
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 06/17/2020
  (from: 07/01/2020 until: 01/04/2021)
Ing. Marianna Ondrová
Björnsonova 3046/16
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 06/17/2020 Until: 09/30/2020
  (from: 01/05/2021 until: 01/04/2021)
Peter Pamula
Turecká 48
Dobšiná 049 25
From: 09/27/2007
  (from: 07/31/2009 until: 09/09/2010)
Peter Pamula
Turecká 48
Dobšiná 049 25
From: 09/27/2007 Until: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Ing. Rastislav Pavlík
Platanová 16
Žilina
  (from: 12/28/2001 until: 04/18/2005)
Ing. Rastislav Pavlík
Platanová 16
Žilina
Until: 06/03/2003
  (from: 04/19/2005 until: 04/18/2005)
Alžbeta Porubcová
nám. Gen. M.R. Štefánika 830/4
Žilina 010 01
From: 01/18/2007
  (from: 07/31/2009 until: 09/09/2010)
Alžbeta Porubcová
nám. Gen. M.R. Štefánika 830/4
Žilina 010 01
From: 01/18/2007 Until: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Ing. Marian Rafaj
Smikova 1
Bratislava 831 02
From: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 07/30/2012)
Ing. Marian Rafaj
Smikova 1
Bratislava 831 02
From: 08/30/2010 Until: 07/18/2012
  (from: 07/31/2012 until: 07/30/2012)
Ing. Vladimír Sagan
165
Hôrky 010 04
From: 11/24/2017
  (from: 11/07/2018 until: 01/04/2021)
Ing. Vladimír Sagan
165
Hôrky 010 04
From: 11/24/2017 Until: 11/24/2020
  (from: 01/05/2021 until: 01/04/2021)
Ing. Vladimír Sagan
Hôrky 165
Žilina 010 04
From: 11/23/2011
  (from: 07/04/2012 until: 11/06/2018)
Ing. Vladimír Sagan
Hôrky 165
Žilina 010 04
From: 11/23/2011 Until: 11/23/2017
  (from: 11/07/2018 until: 11/06/2018)
Ing. Dušan Ševčík
158
Istebné 027 53
From: 07/19/2012
  (from: 07/31/2012 until: 12/13/2012)
Ing. Dušan Ševčík
158
Istebné 027 53
From: 07/19/2012 Until: 11/14/2012
  (from: 12/14/2012 until: 12/13/2012)
Ing. Emil Šinko
Veľká Okružná 46
Žilina
  (from: 12/28/2001 until: 04/21/2005)
Ing. Emil Šinko
Veľká Okružná 46
Žilina
Until: 01/26/2005
  (from: 04/22/2005 until: 04/21/2005)
Ing. Vladimír Štefánik
Farská 239
Varín 013 03
From: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 05/20/2011)
Ing. Vladimír Štefánik
Farská 239
Varín 013 03
From: 08/30/2010 Until: 05/18/2011
  (from: 05/21/2011 until: 05/20/2011)
Ľubomír Šteiniger
ČSA 1306/105G
Kysucké Nové Mesto
From: 06/03/2003
  (from: 04/19/2005 until: 07/30/2009)
Ľubomír Šteiniger
ČSA 1306/105G
Kysucké Nové Mesto
From: 06/03/2003 Until: 01/18/2007
  (from: 07/31/2009 until: 07/30/2009)
Mgr. Ľubomír Šteiniger
ČSA 1306
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 07/30/2012)
Mgr. Ľubomír Šteiniger
ČSA 1306
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 08/30/2010 Until: 07/18/2012
  (from: 07/31/2012 until: 07/30/2012)
JUDr. Bc. Naďa Švachová
Republiky 1008/33
Žilina 010 01
From: 11/04/2016
  (from: 11/07/2018 until: 06/30/2020)
JUDr. Bc. Naďa Švachová
Republiky 1008/33
Žilina 010 01
From: 11/04/2016 Until: 06/16/2020
  (from: 07/01/2020 until: 06/30/2020)
Ing. Mgr. Lenka Tibenská
Zátureckého 14
Bratislava
From: 11/10/2005
  (from: 02/11/2006 until: 07/30/2009)
Ing. Mgr. Lenka Tibenská
Zátureckého 14
Bratislava
From: 11/10/2005 Until: 01/18/2007
  (from: 07/31/2009 until: 07/30/2009)
Vladimír Tomaštík
Na Rybník 764/11
Teplička nad Váhom
  (from: 12/28/2001 until: 04/21/2005)
Vladimír Tomaštík
Na Rybník 764/11
Teplička nad Váhom
Until: 01/26/2005
  (from: 04/22/2005 until: 04/21/2005)
Mgr. Miroslav Torous - člen
Rozkvet 2079/172
Považská Bystrica 017 01
From: 07/19/2012
  (from: 07/31/2012 until: 09/19/2014)
Mgr. Miroslav Torous - člen
Rozkvet 2079/172
Považská Bystrica 017 01
From: 07/19/2012 Until: 08/14/2014
  (from: 09/20/2014 until: 09/19/2014)
Ing. Anton Turoň , PhD.
Baničova 3390/19
Žilina 010 15
From: 10/01/2020
  (from: 01/05/2021 until: 06/09/2021)
Ing. Anton Turoň , PhD.
Baničova 3390/19
Žilina 010 15
From: 10/01/2020 Until: 04/23/2021
  (from: 06/10/2021 until: 06/09/2021)
Ing. Michal Uherčík
Dušana Makovického 5188/28
Martin - Zátučie 036 01
From: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 05/20/2011)
Ing. Michal Uherčík
Dušana Makovického 5188/28
Martin - Zátučie 036 01
From: 08/30/2010 Until: 05/18/2011
  (from: 05/21/2011 until: 05/20/2011)
JUDr. Bc. Naďa Vajdová
Republiky 1008/33
Žilina 010 01
From: 11/04/2016
  (from: 11/11/2016 until: 11/06/2018)
Ing. Jozef Vereš
Frivaldského 825/9
Rajec 015 01
From: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 07/30/2012)
Ing. Jozef Vereš
Frivaldského 825/9
Rajec 015 01
From: 08/30/2010 Until: 07/18/2012
  (from: 07/31/2012 until: 07/30/2012)
Ing. Jozef Zábojník
Čajakova 11
Žilina
  (from: 12/28/2001 until: 04/18/2005)
Ing. Jozef Zábojník
Čajakova 11
Žilina
Until: 06/03/2003
  (from: 04/19/2005 until: 04/18/2005)
JUDr. Štefan Zajac
Námestie Ľ. Fullu 1665/7
Žilina 010 08
From: 01/18/2007
  (from: 07/31/2009 until: 09/09/2010)
JUDr. Štefan Zajac
Námestie Ľ. Fullu 1665/7
Žilina 010 08
From: 01/18/2007 Until: 08/30/2010
  (from: 09/10/2010 until: 09/09/2010)
Ing. Róbert Zemánek
Znievska 8
Bratislava
  (from: 12/28/2001 until: 04/18/2005)
Ing. Róbert Zemánek
Znievska 8
Bratislava
Until: 06/03/2003
  (from: 04/19/2005 until: 04/18/2005)
JUDr. Magdaléna Hromcová
Mariánske námestie 195/10
Žilina 010 01
From: 06/17/2020
  (from: 07/01/2020 until: 04/30/2022)
Ing. Vladimír Sagan
165
Hôrky 010 04
From: 11/25/2020
  (from: 01/05/2021 until: 04/30/2022)
Ing. Alena Solišová
Zárieč - Keblov 246
Svederník 013 32
From: 12/07/2021
  (from: 01/26/2022 until: 04/30/2022)
Other legal facts: 
Zmluva o zlúčení zo dňa 01.04.2022.
  (from: 05/01/2022)
Akciová spoločnosť bola založená v zmysle § 154 a nasl. Obch. zákonníka na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 17.12. 2001, v zmysle § 171 Obch. zákonníka, jednorázovo, schválením stanov, ako právny nástupca zrušených Stredoslovenských energetických závodov, štátneho podniku, so sídlom ul. Republiky 5, 010 47 Žilina, IČO: 00 152 161.
  (from: 12/28/2001 until: 04/30/2022)
Na zasadnutí valného zhromaždenia bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/06/2002 until: 04/30/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/01/2022)
Legal successor: 
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 05/01/2022)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person