Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10231/P

Business name: 
SKRUTKÁREŇ SK, a.s., v likvidácii
  (from: 05/05/2005 until: 08/17/2006)
SKRUTKÁREŇ SK, a.s.
  (from: 09/22/1999 until: 05/04/2005)
VZT GROUP a.s.
  (from: 04/20/1999 until: 09/21/1999)
Registered seat: 
Továrenská 7
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 07/02/2001 until: 08/17/2006)
Hlavná 108
Košice 040 01
  (from: 04/20/1999 until: 07/01/2001)
Identification number (IČO): 
36 190 349
  (from: 04/20/1999)
Date of entry: 
04/20/1999
  (from: 04/20/1999)
Date of deletion: 
08/18/2006
  (from: 08/18/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/18/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/20/1999)
Objects of the company: 
veľkoobchod a maloobchod: potraviny, drevo, textil, polygrafické výrobky, obuv, kožiarske výrobky, sklo, ovocie, zelenina, zdravotnícke výrobky, tabak a vyrobené tabakové náhradky, kozmetika, výrobky výpočtovej, reprografickej a telekomunikačnej techniky, priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty, chemické vlákna
  (from: 04/20/1999 until: 08/17/2006)
prenájom motorových vozidiel vrátane príslušenstva
  (from: 04/20/1999 until: 08/17/2006)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 04/20/1999 until: 08/17/2006)
prenájom výrobkov spotrebného priemyslu - videotechnika, ručné náradie, biela elektronika
  (from: 04/20/1999 until: 08/17/2006)
leasingová činnosť
  (from: 04/20/1999 until: 08/17/2006)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 04/20/1999 until: 08/17/2006)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/20/1999 until: 08/17/2006)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 04/20/1999 until: 08/17/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 04/20/1999 until: 08/17/2006)
reklamná činnosť
  (from: 04/20/1999 until: 08/17/2006)
maloobchod so strojmi, so spojovacím materiálom a s hutníckymi výrobkami
  (from: 07/02/2001 until: 08/17/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/02/2001 until: 08/17/2006)
Managing board
  (from: 09/22/1999 until: 07/01/2001)
Managing board
  (from: 04/20/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Ján Barilla
Vsetínska 43
Stará Ľubovňa
  (from: 01/12/2001 until: 09/15/2003)
Ing. Ján Barilla
Vsetínska 43
Stará Ľubovňa
From: 12/01/2000
  (from: 09/16/2003 until: 05/04/2005)
Ing. Jaroslav Galajda
Cabanova 34
Bratislava
  (from: 09/22/1999 until: 07/01/2001)
Ing. Darina Jobová - člen
Levočská 26
Stará Ľubovňa 064 01
From: 09/12/2003
  (from: 08/10/2004 until: 05/04/2005)
Ing. Peter Kaminský - člen
318
Veľký Lipník 065 33
  (from: 07/02/2001 until: 09/15/2003)
Ing. Peter Kaminský - člen
318
Veľký Lipník 065 33
From: 02/27/2001 Until: 09/12/2003
  (from: 09/16/2003 until: 08/09/2004)
Ing. Alfonz Lukačin - predseda
Bauerova 28
Košice
  (from: 04/20/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Vladimír Pačai - člen
Magurská 2
Košice
  (from: 04/20/1999 until: 01/11/2001)
Ing. Štefan Petrunčík
Trebišovská 4
Košice
  (from: 09/22/1999 until: 01/11/2001)
Ing. Oľga Runčáková
Zámocká 115
Stará Ľubovňa
  (from: 01/12/2001 until: 07/01/2001)
Ing. Oľga Runčáková - predseda
Zámocká 115
Stará Ľubovňa
  (from: 07/02/2001 until: 09/15/2003)
Ing. Oľga Runčáková - predseda
Zámocká 115
Stará Ľubovňa
From: 02/27/2001
  (from: 09/16/2003 until: 05/04/2005)
JUDr. Alexander Zápotocký - člen
Moldavská 33
Košice
  (from: 04/20/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Oľga Runčáková - predseda
Zámocká 115
Stará Ľubovňa 064 01
From: 02/27/2001
  (from: 05/05/2005 until: 08/17/2006)
Ing. Ján Barilla
Vsetínska 43
Stará Ľubovňa 064 01
From: 12/01/2000
  (from: 05/05/2005 until: 08/17/2006)
Ing. Darina Jobová - člen
Levočská 26
Stará Ľubovňa 064 01
From: 09/12/2003
  (from: 05/05/2005 until: 08/17/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo vo všetkých veciach. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 07/02/2001 until: 08/17/2006)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú spoločne všetci členovia predstavenstva a to tak, že k písanému, alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/22/1999 until: 07/01/2001)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/20/1999 until: 09/21/1999)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 09/16/2003 until: 08/17/2006)
1 000 000 Sk
  (from: 04/20/1999 until: 09/15/2003)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľné po predchádzajúcom súhlase predstavenstva
  (from: 09/16/2003 until: 08/17/2006)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/13/1999 until: 09/15/2003)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/20/1999 until: 12/12/1999)
Supervisory board: 
Ing. Roland Bušša - predseda
Helsinská 6
Košice
  (from: 04/20/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Robert Daňo
Cabanova 2
Bratislava
  (from: 01/12/2001 until: 09/15/2003)
Mikuláš Derevjanik
Vsetínska 40
Stará Ľubovňa
  (from: 07/02/2001 until: 09/15/2003)
Mgr. Radoslav Hodor - člen
Zajačia 26
Košice
  (from: 04/20/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Jozef Hrabčák
Dargovská 4
Prešov
  (from: 01/12/2001 until: 09/15/2003)
Ing. Alfonz Lukačin
Bauerova 28
Košice
  (from: 09/22/1999 until: 01/11/2001)
Ing. Ján Miško
368
Veľká Lomnica
  (from: 09/22/1999 until: 01/11/2001)
Ing. Štefan Petrunčík - člen
Trebišovská 4
Košice
  (from: 04/20/1999 until: 09/21/1999)
Ing. Jozef Zbihlej
Za vodou 8
Stará Ľubovňa
  (from: 09/22/1999 until: 07/01/2001)
Ing. Robert Daňo
Cabanova 2
Bratislava 841 02
From: 12/01/2000
  (from: 05/05/2005 until: 08/17/2006)
Ing. Jozef Hrabčák
Jiráskova 58
Prešov 080 01
From: 12/01/2000
  (from: 05/05/2005 until: 08/17/2006)
Mikuláš Derevjanik
Vsetínska 40
Stará Ľubovňa 064 01
From: 02/27/2001
  (from: 05/05/2005 until: 08/17/2006)
Ing. Robert Daňo
Cabanova 2
Bratislava
From: 12/01/2000
  (from: 09/16/2003 until: 05/04/2005)
Ing. Jozef Hrabčák
Jiráskova 58
Prešov
From: 12/01/2000
  (from: 09/16/2003 until: 05/04/2005)
Mikuláš Derevjanik
Vsetínska 40
Stará Ľubovňa
From: 02/27/2001
  (from: 09/16/2003 until: 05/04/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/08/2005
Rozhodnutie valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti s likvidáciou zo dňa 08.04.2005.
  (from: 08/18/2006)
Date of entry into voluntary liquidation: 04/08/2005
Rozhodnutie valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti s likvidáciou zo dňa 08.04.2005.
  (from: 05/05/2005 until: 08/17/2006)
 Liquidators:
Ing. Darina Jobová
Levočská 26
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/08/2005 Until: 08/18/2006
  (from: 08/18/2006)
 Liquidators:
Ing. Darina Jobová
Levočská 26
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/08/2005
  (from: 05/05/2005 until: 08/17/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 05/05/2005)
Date of completion of voluntary liquidation: 07/07/2006
  (from: 08/18/2006)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24. 3. 1999 podľa § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 04/20/1999 until: 08/17/2006)
Zmena stanov zo dňa 27. 8. 1999.
  (from: 09/22/1999 until: 08/17/2006)
Zápisnica z MVZ a.s. zo dňa 1.12.2000.
  (from: 01/12/2001 until: 08/17/2006)
Zmena stanov a.s. zo dňa 27.2.2001.
  (from: 07/02/2001 until: 08/17/2006)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 10.6.2003.
  (from: 09/16/2003 until: 08/17/2006)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person