Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  993/R

Business name: 
MVL AGRO, s.r.o.
  (from: 02/22/1996)
Registered seat: 
Malé Chlievany 67
Bánovce nad Bebravou 957 01
  (from: 09/30/1999)
Identification number (IČO): 
34 135 286
  (from: 02/22/1996)
Date of entry: 
02/22/1996
  (from: 02/22/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/22/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 02/22/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 02/22/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/22/1996)
výskum trhu
  (from: 02/22/1996)
podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti účtovných, ekonomických a organizančných poradcov)
  (from: 02/22/1996)
poľnohospodárska a lesná výroba
  (from: 02/22/1996)
poľnohospodárska výroba - služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 10/07/1996)
reklamné činnosti
  (from: 10/07/1996)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/07/1996)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 10/07/1996)
oprava, údržba osobných a nákladných motorových vozidiel
  (from: 11/03/1997)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/15/1998)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 04/16/2010)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/16/2021)
Partners: 
RNDr. Emília Sarvašová
Bazovského 414/3
Nitra 949 11
Slovak Republic
  (from: 05/07/2021)
Ing. Štefan Petrík
A. Hlinku 1119/11
Bánovce nad Bebravou 957 01
Slovak Republic
  (from: 05/07/2021)
LEVAGRI & Co., a.s. IČO: 36 302 635
Hlavná 1
Trenčín 911 05
Slovak Republic
  (from: 05/07/2021)
Ing. Ingrid Lenhardtová
518
Dežerice 957 03
Slovak Republic
  (from: 09/17/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Štefan Petrík
Amount of investment: 8 299 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 8 299 EUR
  (from: 05/07/2021)
RNDr. Emília Sarvašová
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/07/2021)
LEVAGRI & Co., a.s.
Amount of investment: 16 265 EUR Paid up: 16 265 EUR
  (from: 05/07/2021)
Ing. Ingrid Lenhardtová
Amount of investment: 5 312 EUR Paid up: 5 312 EUR
  (from: 09/17/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/07/1996)
Ing. Štefan Petrík
A.Hlinku 1119/11
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 09/25/1996
  (from: 10/14/2009)
Ing. Miroslav Maxon
Orechovská 321/49
Trenčín - Istebník 911 01
From: 10/09/2009
  (from: 10/14/2009)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 10/07/1996)
Procuration: 
Ing. Ingrid Lenhardtová
518
Dežerice 957 01
From: 10/12/2022
  (from: 10/12/2022)
Prokurista bude zastupovať spoločnosť a podpisovať za ňu tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 10/12/2022)
Capital: 
33 196 EUR Paid up: 33 196 EUR
  (from: 06/23/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 31.01.1996 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 5602
  (from: 02/22/1996)
Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 25.09.1996. Stary spis: S.r.o. 5602
  (from: 10/07/1996)
Spoločníci dňa 20.12.1996 prijali dodatok č.2 k spoločenskej zmluve. Zmeny v prevode obchodného podielu zo dňa 17.12.1997.
  (from: 05/12/1997)
Valné zhromaždenie dňa 07.05.1997 prijalo dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/03/1997)
Mimoriadne valné zhromaždenie prijalo dňa 28.04.1998 dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/15/1998)
Mimoriadne valné zhromaždenie prijalo dňa 11.2.1999 Dodatok č.5 k spoločenskej zmluve a mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 23.3.1999 prijalo Dodatok č.6 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/30/1999)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy bolo schválené valným zhromaždením dňa 27.11.2002.
  (from: 04/29/2003)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person