Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  74/L

Business name: 
KINEX, a.s.
  (from: 04/23/1992 until: 05/31/2016)
Registered seat: 
1. mája 71/36
Bytča 014 83
  (from: 04/23/1992 until: 05/31/2016)
Identification number (IČO): 
31 561 896
  (from: 04/23/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/23/1992)
Date of deletion: 
06/01/2016
  (from: 06/01/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/01/2016)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/23/1992)
Objects of the company: 
vývoj, výroba a odbyt:
  (from: 04/23/1992 until: 01/13/1993)
* valivých ložísk
  (from: 04/23/1992 until: 01/13/1993)
* náradia, meradiel a zariadení pre meranie
  (from: 04/23/1992 until: 01/13/1993)
* kancelárskych prístrojov a zariadení
  (from: 04/23/1992 until: 01/13/1993)
* axiálnych hydraulických prevodníkov
  (from: 04/23/1992 until: 01/13/1993)
* jednoúčelových strojov a zariadení
  (from: 04/23/1992 until: 01/13/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu Vyhl. 533/90 Zb.
  (from: 04/23/1992 until: 01/13/1993)
pohostinstvo a ubytovanie
  (from: 01/14/1993 until: 11/24/2002)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 08/24/1993 until: 11/24/2002)
pranie a žehlenie bieleho prádla
  (from: 08/23/1995 until: 11/24/2002)
výroba súčiastok pre bicykle
  (from: 01/14/1993 until: 05/31/2016)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/14/1993 until: 05/31/2016)
vývoj, výroba a odbyt /ložisiek, náradia, meradiel, kanc. strojov/
  (from: 01/14/1993 until: 05/31/2016)
veľkoobchodná a obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo konces.
  (from: 01/14/1993 until: 05/31/2016)
zneškodňovanie odpadov spaľovaním (HOVAL GG 14)
  (from: 08/23/1995 until: 05/31/2016)
likvidácia odpadových vôd a emulzií
  (from: 08/23/1995 until: 05/31/2016)
výroba implantátu bedrového kĺbu DRIEK BK - F, JAMKA BK - A
  (from: 08/12/1996 until: 05/31/2016)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 02/12/2002 until: 05/31/2016)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 02/12/2002 until: 05/31/2016)
výroba tepla
  (from: 05/31/2002 until: 05/31/2016)
rozvod elektriny
  (from: 05/31/2002 until: 05/31/2016)
rozvod tepla
  (from: 05/31/2002 until: 05/31/2016)
rozvod plynu
  (from: 11/25/2002 until: 05/31/2016)
kovoobrábanie
  (from: 11/25/2002 until: 05/31/2016)
výkup, úprava a predaj odpadu medi a jej zliatin
  (from: 11/25/2002 until: 05/31/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/15/1996 until: 05/31/2016)
Managing board
  (from: 08/12/1996 until: 11/14/1996)
Managing board
  (from: 01/29/1996 until: 08/11/1996)
Managing board
  (from: 04/23/1992 until: 01/28/1996)
Dr. Martin Blaškovič - predseda
Hlaváčikova 3177/41
Bratislava
From: 08/17/2007
  (from: 08/29/2007 until: 12/10/2007)
Dr. Martin Blaškovič - predseda
Hlaváčikova 3177/41
Bratislava
From: 08/17/2007 Until: 10/18/2007
  (from: 12/11/2007 until: 12/10/2007)
Ing. Zuzana Bodzanová - člen predstavenstva
229
Mojš 010 01
From: 01/26/2012
  (from: 02/18/2012 until: 07/09/2012)
Ing. Zuzana Bodzanová - člen predstavenstva
229
Mojš 010 01
From: 01/26/2012 Until: 06/18/2012
  (from: 07/10/2012 until: 07/09/2012)
Ing. Zuzana Bodzanová - člen predstavenstva
Mojš 229
Žilina 010 01
From: 06/18/2012
  (from: 07/10/2012 until: 10/24/2014)
Ing. Zuzana Bodzanová - člen predstavenstva
Mojš 229
Žilina 010 01
From: 06/18/2012 Until: 05/19/2014
  (from: 10/25/2014 until: 10/24/2014)
Ing. Jozef D o v i č í n - člen
Sídlisko 5
Bytča
  (from: 04/23/1992 until: 08/22/1995)
Ing. Ján Ď u r a j k a
l32
Súľov
  (from: 04/28/1993 until: 08/22/1995)
Ing. Jozef Dovičín - člen
Javorová 1000/12
Bytča
  (from: 08/23/1995 until: 01/28/1996)
Ing. Tibor Ďurajka - člen
Lúčna 1014
Bytča
Until: 03/01/2003
  (from: 11/15/1996 until: 07/13/2003)
Ing. Tibor Ďurajka - predseda
Lúčna 1014
Bytča
From: 04/02/2004
  (from: 05/18/2004 until: 06/02/2004)
Ing. Tibor Ďurajka - predseda
Lúčna 1014
Bytča
From: 04/02/2004 Until: 05/17/2004
  (from: 06/03/2004 until: 06/02/2004)
Ing. Miloš Fischer - predseda
Ružová 2818
Česká Lípa
Česká republika
From: 05/17/2004
  (from: 06/03/2004 until: 08/03/2005)
Ing. Miloš Fischer - predseda
Ružová 2818
Česká Lípa
Česká republika
From: 05/17/2004 Until: 08/01/2005
  (from: 08/04/2005 until: 08/03/2005)
Ing. Jiří Frolka - člen predstavenstva
Čajakova 2172/6
Žilina 010 01
From: 02/02/2009
  (from: 02/17/2009 until: 04/09/2009)
Ing. Jiří Frolka - člen predstavenstva
Čajakova 2172/6
Žilina 010 01
From: 02/02/2009 Until: 03/31/2009
  (from: 04/10/2009 until: 04/09/2009)
Ing. Jiří Frolka - predseda predstavenstva
Čajakova 2172/6
Žilina 010 00
From: 04/01/2009
  (from: 04/10/2009 until: 07/09/2012)
Ing. Jiří Frolka - predseda predstavenstva
Čajakova 2172/6
Žilina 010 00
From: 04/01/2009 Until: 06/18/2012
  (from: 07/10/2012 until: 07/09/2012)
Ing. Ján G á b o r - člen
Odborárske námestie 6
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 04/27/1993)
Ing. Peter G j a b e - člen
Sídlisko 1017/58
Bytča
  (from: 04/23/1992 until: 04/27/1993)
Ing. Ivan Galvánek - člen predstavenstva
Jesenského 1233
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 04/01/2009
  (from: 04/10/2009 until: 07/09/2012)
Ing. Ivan Galvánek - člen predstavenstva
Jesenského 1233
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 04/01/2009 Until: 06/18/2012
  (from: 07/10/2012 until: 07/09/2012)
Ing. Daniel Garčar - člen
Považská 4
Spišská Nová Ves
From: 05/29/2006
  (from: 06/09/2006 until: 08/28/2007)
Ing. Daniel Garčar - člen
Považská 4
Spišská Nová Ves
From: 05/29/2006 Until: 08/17/2007
  (from: 08/29/2007 until: 08/28/2007)
Ing. Radomír Grauzeľ - člen
Sirôtkova 1816/2
Nitra
From: 03/15/2005
  (from: 03/25/2005 until: 01/13/2006)
Ing. Radomír Grauzeľ - člen
Sirôtkova 1816/2
Nitra
From: 03/15/2005 Until: 01/01/2006
  (from: 01/14/2006 until: 01/13/2006)
Ing. Miroslav Herda - člen
Brodzany 200
Brodzany
From: 04/02/2004
  (from: 05/18/2004 until: 08/03/2005)
Ing. Miroslav Herda - člen
Brodzany 200
Brodzany
From: 04/02/2004 Until: 08/01/2005
  (from: 08/04/2005 until: 08/03/2005)
Dr. Ing. Michal Hirjak , CSc. - člen
Klenova 5
Bratislava
From: 06/03/2003
  (from: 07/14/2003 until: 05/17/2004)
Dr. Ing. Michal Hirjak , CSc. - člen
Klenova 5
Bratislava
From: 06/03/2003 Until: 04/02/2004
  (from: 05/18/2004 until: 05/17/2004)
Mgr. Ivana Chmurčiaková - člen
Dr. Clementisa 1087/25
Skalica
  (from: 10/11/1999 until: 02/11/2002)
PaedDr. Ivana Chmurčiaková - člen
Dr. Clementisa 1087/25
Skalica
Until: 07/11/2002
  (from: 02/12/2002 until: 10/03/2002)
Ing. Bohuslav K o č í
Sídlisko llOl/65
Bytča
  (from: 04/28/1993 until: 08/22/1995)
Ing. Ivan K y t k a
Sídlisko lOOO/2
Bytča
  (from: 04/28/1993 until: 08/22/1995)
Ing. Miroslav Kováč - člen
Alexyho 11
Martin
  (from: 08/23/1995 until: 01/28/1996)
Ing. Igor Kováč - člen
Rozkvet 2076/160
Považská Bystrica
From: 06/03/2003
  (from: 07/14/2003 until: 03/24/2005)
Ing. Igor Kováč - člen
Rozkvet 2076/160
Považská Bystrica
From: 06/03/2003 Until: 03/14/2005
  (from: 03/25/2005 until: 03/24/2005)
Ing. Igor Kováč - člen predstavenstva
Rozkvet 2076/160
Považská Bystrica 017 34
From: 02/02/2009
  (from: 02/17/2009 until: 02/17/2012)
Ing. Igor Kováč - člen predstavenstva
Rozkvet 2076/160
Považská Bystrica 017 34
From: 02/02/2009 Until: 01/26/2012
  (from: 02/18/2012 until: 02/17/2012)
Ing. Vladimír Kováč - predseda
91
Žirany
From: 01/01/2006
  (from: 01/14/2006 until: 08/28/2007)
Ing. Vladimír Kováč - predseda
91
Žirany
From: 01/01/2006 Until: 08/17/2007
  (from: 08/29/2007 until: 08/28/2007)
Ing. Ivan Kytka - Predseda
Javorová 1000/12
Bytča
  (from: 08/23/1995 until: 01/28/1996)
Ing. Ivan Kytka - Predseda
Javorová 1000/12
Bytča
  (from: 01/29/1996 until: 11/14/1996)
Ing. Marian Lošák - člen
Mieru 994/22
Bytča
  (from: 08/23/1995 until: 01/28/1996)
Ing. Marián Lošák - člen
ul. Mieru 994/22
Bytča
  (from: 08/12/1996 until: 11/14/1996)
Ing. Marián Lošák - člen
ul. Mieru 997/22
Bytča
  (from: 01/29/1996 until: 08/11/1996)
Ing. Albert M a j s t r í k - člen
37
Veľké Rovné
  (from: 04/23/1992 until: 04/27/1993)
Ing. Ľudovít M a r t i n i c k ý
Hlinická I/272
Bytča
  (from: 05/26/1993 until: 08/22/1995)
Ing. Peter Ondro - predseda
D. Jurkoviča 2362
Topoľčany
Until: 06/03/2003
  (from: 11/15/1996 until: 07/13/2003)
Ing. Jana P a v l í k o v á
475
Východná
  (from: 04/28/1993 until: 05/25/1993)
Ing. Juraj Paľko - predseda
Janka Kráľa 911/1
Sliač - Rybáre
From: 08/01/2005
  (from: 08/04/2005 until: 01/13/2006)
Ing. Juraj Paľko - predseda
Janka Kráľa 911/1
Sliač - Rybáre
From: 08/01/2005 Until: 01/01/2006
  (from: 01/14/2006 until: 01/13/2006)
Ing. Dušan Palkovič - člen
Holubyho 36
Bratislava
From: 08/17/2007
  (from: 08/29/2007 until: 12/10/2007)
Ing. Dušan Palkovič - člen
Holubyho 36
Bratislava
From: 08/17/2007 Until: 10/18/2007
  (from: 12/11/2007 until: 12/10/2007)
Ing. Vojtech Pánik - člen
Oslobodenia 829/7
Vrbové
From: 10/18/2007
  (from: 12/11/2007 until: 02/16/2009)
Ing. Vojtech Pánik - člen
Oslobodenia 829/7
Vrbové
From: 10/18/2007 Until: 02/02/2009
  (from: 02/17/2009 until: 02/16/2009)
Ing. Štefan Polák - člen
Ružová 1638/40
Žilina
From: 08/01/2005
  (from: 08/04/2005 until: 06/08/2006)
Ing. Štefan Polák - člen
Ružová 1638/40
Žilina
From: 08/01/2005 Until: 05/29/2006
  (from: 06/09/2006 until: 06/08/2006)
Ing. Milan R e b r o š - člen
Sídlisko SNP 1457/75
Považská Bystrica
  (from: 04/23/1992 until: 04/27/1993)
Ing. Stanislav S u č a n s k ý - člen
Sídlisko 1019
Bytča
  (from: 04/23/1992 until: 04/27/1993)
Ing. Vladimír Sako - člen
343/50
Veľké Rovné
  (from: 11/15/1996 until: 10/10/1999)
Bc. Róbert Staroň - člen
Zimná 2545/103
Spišská Nová Ves
From: 01/01/2006
  (from: 01/14/2006 until: 07/26/2007)
Ing. Róbert Staroň - člen
Zimná 2545/103
Spišská Nová Ves
From: 01/01/2006
  (from: 07/27/2007 until: 12/10/2007)
Ing. Róbert Staroň - predseda
Kvačalova 1168/41
Žilina - Závodie
From: 01/01/2006
  (from: 12/11/2007 until: 04/09/2009)
Ing. Róbert Staroň - predseda
Kvačalova 1168/41
Žilina - Závodie
From: 01/01/2006 Until: 03/31/2009
  (from: 04/10/2009 until: 04/09/2009)
Jozef T a b a č e k - člen
Hlinická 383
Bytča
  (from: 04/23/1992 until: 04/27/1993)
Ing. Martin Ťapay - predseda
Tehelná 464/14
Žilina - Bytčica
From: 07/11/2002
  (from: 10/04/2002 until: 05/17/2004)
Ing. Martin Ťapay - predseda
Tehelná 464/14
Žilina - Bytčica
From: 07/11/2002 Until: 04/02/2004
  (from: 05/18/2004 until: 05/17/2004)
Ing. Jiří Frolka - predseda predstavenstva
Čajakova 2172/6
Žilina 010 01
From: 06/18/2012
  (from: 07/10/2012 until: 05/31/2016)
Ing. Ivan Galvánek - člen predstavenstva
Revolučná 2818/9
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 06/18/2012
  (from: 07/10/2012 until: 05/31/2016)
Ing. Igor Kováč - člen predstavenstva
Žilinská cesta 479/86
Lietavská Lúčka 013 11
From: 10/03/2014
  (from: 10/25/2014 until: 05/31/2016)
Stephen Paul Ayres - člen
residence in the Slovak Republic :
Hospodárska 3617/76
Trnava
From: 10/18/2007
  (from: 12/11/2007 until: 02/16/2009)
Stephen Paul Ayres - člen
residence in the Slovak Republic :
Hospodárska 3617/76
Trnava
From: 10/18/2007 Until: 02/02/2009
  (from: 02/17/2009 until: 02/16/2009)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva, z ktorých je jeden vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 11/15/1996 until: 05/31/2016)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a prokurista. Prokurista je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva, z ktorých je jeden vždy predseda predstavenstva alebo prokurista a predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, u prokuristu označenie prokúry, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 08/12/1996 until: 11/14/1996)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. V oblasti finančnej a ekonomickej politiky koná menom spoločnosti aj prokurista. Prokurista podpisuje za spoločnosť spolu s predsedom predstavenstva.
  (from: 01/29/1996 until: 08/11/1996)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členo- vi predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj podpis.
  (from: 04/23/1992 until: 01/28/1996)
Procuration: 
Ing. Vladimír Sako
343/50
Veľké Rovné
  (from: 01/29/1996 until: 11/14/1996)
Capital: 
1 209 693 EUR Paid up: 1 209 693 EUR
  (from: 07/10/2012 until: 05/31/2016)
13 387 269,2 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 07/09/2012)
403 231 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 12/31/2008)
Shares: 
Number of shares: 403231
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená.
  (from: 12/04/2013 until: 05/31/2016)
Number of shares: 403231
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená.
  (from: 07/10/2012 until: 12/03/2013)
Number of shares: 403231
Type: na majiteľa
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 07/09/2012)
Number of shares: 403231
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1993 until: 12/31/2008)
Number of shares: 390773
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 04/27/1993)
Number of shares: 12458
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 04/27/1993)
Supervisory board: 
Ing. Štefan B u č o
Úvažie ll49/lO
Bytča
  (from: 04/28/1993 until: 01/28/1996)
Ing. Viktor Birnstein - člen
Farského 16
Bratislava
  (from: 10/11/1999 until: 02/19/2001)
RNDr. Martin Blaškovič - predseda
Hlaváčikova 41
Bratislava
  (from: 01/15/1999 until: 10/10/1999)
RNDr. Martin Blaškovič - člen
Hlaváčikova 41
Bratislava
  (from: 10/11/1999 until: 08/03/2005)
RNDr. Martin Blaškovič - člen
Hlaváčikova 41
Bratislava
Until: 06/24/2005
  (from: 08/04/2005 until: 08/03/2005)
Emil C i e s a r i k - člen
Sídlisko 1014/46
Bytča
  (from: 04/23/1992 until: 01/28/1996)
Emil Ciesarík - člen
Lúčna 1014/1
Bytča
  (from: 01/29/1996 until: 10/10/1999)
Ing. Dana Haľamová - člen
Jasovská 17
Bratislava
  (from: 01/29/1996 until: 08/11/1996)
Ing. Dana Haľamová - člen
Saratovská 16
Bratislava
  (from: 08/12/1996 until: 01/14/1999)
Dr. Eduard Horváth - Predseda
Jasovská 17
Bratislava
  (from: 01/29/1996 until: 01/14/1999)
Ing. Ján K l o c o k
9O
Vyšný Kubín
  (from: 04/28/1993 until: 08/22/1995)
Ing. Miroslav K o v a l í k
ul.7. novembra 15
Martin
  (from: 04/28/1993 until: 01/28/1996)
Ing. Štefan L ö r i n z
Tolského 23
Košice
  (from: 04/28/1993 until: 01/28/1996)
PhDr. Benjamín Luknár - člen
Rustaveliho 3
Bratislava
  (from: 10/11/1999 until: 08/03/2005)
PhDr. Benjamín Luknár - člen
Rustaveliho 3
Bratislava
Until: 06/24/2005
  (from: 08/04/2005 until: 08/03/2005)
Ing. Margita M r á z o v á - člen
Palisády 26
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 04/27/1993)
Ing. Jana Pavlíková
475
Východná
  (from: 08/23/1995 until: 01/28/1996)
Ing. Jana Ragasová
Orechová 934/7
Lozorno
From: 05/25/2007
  (from: 06/20/2007 until: 07/09/2012)
Ing. Jana Ragasová
Orechová 934/7
Lozorno
From: 05/25/2007 Until: 05/25/2012
  (from: 07/10/2012 until: 07/09/2012)
Ing. Ján S p l a v e c - člen
85
Stupné
  (from: 04/23/1992 until: 04/27/1993)
Ing. Vladimír Sako - člen
343/50
Veľké Rovné
  (from: 10/11/1999 until: 02/19/2001)
Ján Šimoník - člen
Brezová 1015/5
Bytča
  (from: 05/02/2000 until: 08/03/2005)
Ján Šimoník - člen
Brezová 1015/5
Bytča
Until: 07/25/2005
  (from: 08/04/2005 until: 08/03/2005)
Ladislav Štica - člen
Jadrová 9
Bratislava
  (from: 10/11/1999 until: 06/19/2007)
Ladislav Štica - člen
Jadrová 9
Bratislava
Until: 05/25/2007
  (from: 06/20/2007 until: 06/19/2007)
Ján Talač - člen
Javorová 1000/12
Bytča
  (from: 10/11/1999 until: 11/29/2010)
Ján Talač - člen
Javorová 1000/12
Bytča
Until: 08/31/2010
  (from: 11/30/2010 until: 11/29/2010)
RNDr. Peter V á c l a v í k
A. Bernoláka 22
Žilina
  (from: 08/24/1993 until: 01/28/1996)
Ing. Juraj V l a s á k
Mamateyova 8
Bratislava
  (from: 04/28/1993 until: 08/23/1993)
Ing. Ivona Vavrová
Fláviovská 1140/16
Bratislava 851 10
From: 06/18/2012
  (from: 07/10/2012 until: 07/14/2015)
Ing. Ivona Vavrová
Fláviovská 1140/16
Bratislava 851 10
From: 06/18/2012 Until: 06/22/2015
  (from: 07/15/2015 until: 07/14/2015)
Ing. Ivona Vavrová
Matejkova 3338/22
Bratislava
From: 05/25/2007
  (from: 06/20/2007 until: 07/09/2012)
Ing. Ivona Vavrová
Matejkova 3338/22
Bratislava
From: 05/25/2007 Until: 05/25/2012
  (from: 07/10/2012 until: 07/09/2012)
Ing. Ivona Vávrová - člen
V. Clementisa 6449/19
Trnava
  (from: 01/15/1999 until: 10/10/1999)
Ing. Ivona Vávrová - predseda
Jasovská 9
Bratislava
  (from: 10/11/1999 until: 06/19/2007)
Ing. Ivona Vávrová - predseda
Jasovská 9
Bratislava
Until: 05/25/2007
  (from: 06/20/2007 until: 06/19/2007)
Juraj Vengrický - člen
Thurzova 965/6
Bytča
  (from: 05/02/2000 until: 02/19/2001)
Světlana Dodeková
Thurzova 972/18
Bytča - Veľká Bytča 014 01
From: 10/21/2010 Until: 10/21/2015
  (from: 12/10/2015 until: 12/09/2015)
Ing. Jana Ragasová
Orechová 934
Lozorno
From: 06/18/2012
  (from: 07/10/2012 until: 05/31/2016)
Marta Tkáčová
Veltlínska 5
Bratislava 831 02
From: 06/22/2015
  (from: 07/15/2015 until: 05/31/2016)
Světlana Dodeková
Thurzova 972/18
Bytča - Veľká Bytča 014 01
From: 10/21/2010
  (from: 11/30/2010 until: 12/09/2015)
Peter Milučký
Veľké Rovné 53
Veľké Rovné 013 62
From: 10/28/2015
  (from: 12/10/2015 until: 05/31/2016)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti KINEX, a.s. zo dňa 26.05.2016, ktorým bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou KINEX BEARINGS, a.s., so sídlom 1. mája 71/36, 014 83 Bytča, IČO: 35 962 623, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom a na základe predloženej Zmluvy o zlúčení, sa akciová spoločnosť s obchodným menom KINEX, a.s., so sídlom 1. mája 71/36, 014 83 Bytča, IČO: 31 561 896, dňom 01.06.2016 z obchodného registra Okresného súdu Žilina V Y M A Z Á V A.
  (from: 06/01/2016)
Spoločnosť bola založená zakl. listinou zo dňa 3.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súlade s § 172,175 zák.č. 513/91 Zb., rozh. o schválení privat. proj. č.j. 91/92 z 23.3.92 a zák.č. 92/91 Zb.
  (from: 04/23/1992 until: 05/31/2016)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa ll.2.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 347
  (from: 04/28/1993 until: 05/31/2016)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.6.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/24/1993 until: 05/31/2016)
Valné zhromaždenie, konané dňa 19.5.1995, schválilo zmenu stanov spoločnosti.
  (from: 08/23/1995 until: 05/31/2016)
Mimoriadne valné zhromaždenie, konané dňa 14.12.1995 rozhodlo o zmene stanov spoloč- nosti.
  (from: 01/29/1996 until: 05/31/2016)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.10.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/15/1999 until: 05/31/2016)
Na valnom zhromaždení dňa 22.1.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/11/1999 until: 05/31/2016)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 26.6.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/20/2001 until: 05/31/2016)
Na valnom zhromaždení dňa 20. 8. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/12/2002 until: 05/31/2016)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 26. 6. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/31/2002 until: 05/31/2016)
Na valnom zhromaždení dňa 27.9.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/25/2002 until: 05/31/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/01/2016)
Legal successor: 
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36
Bytča 014 83
  (from: 06/01/2016)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person