Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4683/V

Business name: 
Kalinič Košice s.r.o.
  (from: 05/27/1994 until: 01/26/2005)
Registered seat: 
CD Hutných stavieb
Bočiar 044 56
  (from: 10/04/1995 until: 01/26/2005)
Identification number (IČO): 
31 690 530
  (from: 05/27/1994)
Date of entry: 
05/27/1994
  (from: 05/27/1994)
Date of deletion: 
01/27/2005
  (from: 01/27/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/27/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/27/1994)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 05/27/1994 until: 01/26/2005)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 4683/V pri: Obchodné meno: Kalinič Košice s.r.o. Sídlo: CD Hutných stavieb, Košice-Bočiar, Sokoľany, 044 56 IČO: 31 690 530 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp.zn. 1K 201/99-13 zo dňa 17.7.2003 právoplatného dňa 20.8.2003 o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa §68 ods.4 zák.č. 513/91 Zb. v platnom znení.
  (from: 01/27/2005)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person