Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13185/P

Business name: 
BARDBYT, s.r.o.
  (from: 11/15/2001)
Registered seat: 
Moyzesova 7
Bardejov 085 01
  (from: 11/15/2001)
Identification number (IČO): 
36 476 633
  (from: 11/15/2001)
Date of entry: 
11/15/2001
  (from: 11/15/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/15/2001)
Objects of the company: 
správa domov, bytov a nebytových priestorov
  (from: 11/15/2001)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/15/2001)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 11/15/2001)
montáž, revízie a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 11/15/2001)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 11/15/2001)
prenájom automobilov
  (from: 11/15/2001)
skladovanie
  (from: 11/15/2001)
upratovacie práce a čistenie budov
  (from: 11/15/2001)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/15/2001)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/15/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/15/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/15/2001)
zemné práce mechanizmami
  (from: 11/15/2001)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 11/15/2001)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 11/15/2001)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 11/15/2001)
výkon činnosti stavebného dozoru: pozemné stavby
  (from: 11/15/2001)
murárstvo
  (from: 11/15/2001)
stolárske práce
  (from: 11/15/2001)
zámočnícke práce
  (from: 11/15/2001)
klampiarstvo
  (from: 11/15/2001)
vodoinštalatérske práce
  (from: 11/15/2001)
plynoinštalatérstvo
  (from: 11/15/2001)
izolatérstvo
  (from: 10/28/2002)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 03/23/2007)
prevádzkovanie verejných WC
  (from: 03/23/2007)
demolačné, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
  (from: 03/23/2007)
zváračské práce
  (from: 03/23/2007)
lešenárske práce
  (from: 03/23/2007)
montáž sadrokartónu (mimo izolatérstva)
  (from: 03/23/2007)
obkladanie stien suchým spôsobom
  (from: 03/23/2007)
kladenie zámkovej dlažby
  (from: 03/23/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 03/23/2007)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 03/23/2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celkova hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 03/23/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/23/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/23/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/23/2007)
služby súvisiace s databázami
  (from: 03/23/2007)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/29/2016)
elektroinštalatérstvo
  (from: 11/15/2001 until: 03/22/2007)
Partners: 
Mesto Bardejov IČO: 00 321 842
  (from: 11/15/2001)
Contribution of each member: 
Mesto Bardejov
Amount of investment: 90 000 EUR Paid up: 90 000 EUR
  (from: 02/08/2020)
Mesto Bardejov
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/15/2001 until: 10/13/2010)
Mesto Bardejov
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 10/14/2010 until: 02/07/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/15/2001)
Ing. Jaroslav Žák
Gorkého 9
Bardejov 085 01
From: 03/29/2004
  (from: 06/21/2017)
RSDr. Milan Prokopovič
Tehelná 73
Bardejov
  (from: 11/15/2001 until: 05/13/2003)
RSDr. Milan Prokopovič
Tehelná 73
Bardejov
From: 11/15/2001
  (from: 05/14/2003 until: 07/16/2004)
RSDr. Milan Prokopovič
Tehelná 73
Bardejov
From: 11/15/2001 Until: 03/29/2004
  (from: 07/17/2004 until: 07/16/2004)
Ing. Jaroslav Žák
Gorkého 9
Bardejov 085 01
From: 03/29/2004
  (from: 07/17/2004 until: 06/20/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/15/2001)
Capital: 
90 000 EUR Paid up: 90 000 EUR
  (from: 02/08/2020)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 10/14/2010 until: 02/07/2020)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/14/2003 until: 10/13/2010)
200 000 Sk
  (from: 11/15/2001 until: 05/13/2003)
Supervisory board: 
PaedDr. Marián Šoth
Pod Šibeňou horou 61
Bardejov 085 01
From: 01/07/2019
  (from: 03/16/2019)
Mgr. Slavomír Krok
Ťačevská 23
Bardejov 085 01
From: 01/07/2019
  (from: 03/16/2019)
Mgr. Ľubomír Šesták
Jiráskova 21
Bardejov 085 01
From: 12/29/2022
  (from: 02/01/2023)
Mgr. Peter Dolhý
Andreja Svianteka 23
Bardejov 085 01
From: 12/29/2022
  (from: 02/01/2023)
PaedDr., PhDr. Ján Maník , PhD., MBA
Bezručova 28
Bardejov 085 01
From: 12/29/2022
  (from: 02/01/2023)
Ing. Ladislav Arendáč
Komenského 7
Bardejov 085 01
From: 02/19/2011
  (from: 04/07/2011 until: 03/15/2019)
Ing. Ladislav Arendáč
Komenského 7
Bardejov 085 01
From: 02/19/2011 Until: 01/07/2019
  (from: 03/16/2019 until: 03/15/2019)
Miroslav Bejda - člen
Komenského 17
Bardejov
Until: 02/17/2003
  (from: 11/15/2001 until: 05/13/2003)
Miroslav Bejda
Komenského 17
Bardejov 085 01
From: 01/29/2007
  (from: 03/23/2007 until: 04/06/2011)
Miroslav Bejda
Komenského 17
Bardejov 085 01
From: 01/29/2007 Until: 02/19/2011
  (from: 04/07/2011 until: 04/06/2011)
Peter Cingeľ - člen
Ťačevská 6
Bardejov 085 01
From: 03/29/2004
  (from: 07/17/2004 until: 03/22/2007)
Peter Cingeľ - člen
Ťačevská 6
Bardejov 085 01
From: 03/29/2004 Until: 01/29/2007
  (from: 03/23/2007 until: 03/22/2007)
Mgr. Helena Gmitterová
Pod Šibeňou Horou 77
Bardejov 085 01
From: 12/15/2014
  (from: 01/15/2015 until: 03/15/2019)
Mgr. Helena Gmitterová
Pod Šibeňou Horou 77
Bardejov 085 01
From: 12/15/2014 Until: 01/07/2019
  (from: 03/16/2019 until: 03/15/2019)
Mgr. Pavol Goriščák
Lipova 2878/16
Bardejov 085 01
From: 12/15/2014
  (from: 01/15/2015 until: 03/15/2019)
Mgr. Pavol Goriščák
Lipova 2878/16
Bardejov 085 01
From: 12/15/2014 Until: 01/07/2019
  (from: 03/16/2019 until: 03/15/2019)
Ladislav Haniš - člen
Sady 13
Bardejov 085 01
From: 12/16/2003
  (from: 07/13/2004 until: 03/22/2007)
Ladislav Haniš - člen
Sady 13
Bardejov 085 01
From: 12/16/2003 Until: 01/29/2007
  (from: 03/23/2007 until: 03/22/2007)
MUDr. Andrej Havrilla - člen
Wolkerova 4
Bardejov
From: 07/29/2002
  (from: 10/28/2002 until: 04/06/2011)
MUDr. Andrej Havrilla - člen
Wolkerova 4
Bardejov
From: 07/29/2002 Until: 02/19/2011
  (from: 04/07/2011 until: 04/06/2011)
Tibor Holtman - člen
Dlhý rad 20
Bardejov 085 01
From: 03/29/2004
  (from: 07/17/2004 until: 03/22/2007)
Tibor Holtman - člen
Dlhý rad 20
Bardejov 085 01
From: 03/29/2004 Until: 01/29/2007
  (from: 03/23/2007 until: 03/22/2007)
Slavomír Hudák - člen
Ťačevská 24
Bardejov
From: 02/17/2003 Until: 12/16/2003
  (from: 05/14/2003 until: 07/12/2004)
Milan Kapec
J. Greššáka 5
Bardejov 085 01
From: 02/19/2011
  (from: 04/07/2011 until: 01/14/2015)
Milan Kapec
J. Greššáka 5
Bardejov 085 01
From: 02/19/2011 Until: 12/15/2014
  (from: 01/15/2015 until: 01/14/2015)
Milan Kapec - člen
J. Grešáka 5
Bardejov 085 01
From: 03/29/2004
  (from: 07/17/2004 until: 03/22/2007)
Milan Kapec - člen
J. Grešáka 5
Bardejov 085 01
From: 03/29/2004 Until: 01/29/2007
  (from: 03/23/2007 until: 03/22/2007)
Ing. Jozef Kvokačka - člen
Poštárka 10
Bardejov
Until: 02/17/2003
  (from: 11/15/2001 until: 05/13/2003)
PaedDr. Miroslav Mačej
Kukorelliho 3567/65
Bardejov 085 01
From: 12/15/2014
  (from: 01/15/2015 until: 03/15/2019)
PaedDr. Miroslav Mačej
Kukorelliho 3567/65
Bardejov 085 01
From: 12/15/2014 Until: 01/07/2019
  (from: 03/16/2019 until: 03/15/2019)
Mgr. Ján Mika
Krátka 2
Bardejov 085 01
From: 01/29/2007
  (from: 03/23/2007 until: 07/23/2014)
Mgr. Ján Mika
Krátka 2
Bardejov 085 01
From: 01/29/2007 Until: 06/30/2014
  (from: 07/24/2014 until: 07/23/2014)
Ing. Miloš Mikula - člen
Jiráskova 7
Bardejov
From: 02/17/2003
  (from: 05/14/2003 until: 07/16/2004)
Ing. Miloš Mikula - člen
Jiráskova 7
Bardejov
From: 02/17/2003 Until: 03/29/2004
  (from: 07/17/2004 until: 07/16/2004)
Ing. Ján Mochnacký - člen
Partizánska 26
Bardejov
Until: 07/29/2002
  (from: 11/15/2001 until: 10/27/2002)
JUDr. Ján Novotný
Nábrežná 9
Bardejov 085 01
From: 01/29/2007
  (from: 03/23/2007 until: 01/14/2015)
JUDr. Ján Novotný
Nábrežná 9
Bardejov 085 01
From: 01/29/2007 Until: 12/15/2014
  (from: 01/15/2015 until: 01/14/2015)
MUDr. Peter Prokopovič - člen
B.S. Timravy 9
Bardejov
  (from: 11/15/2001 until: 05/13/2003)
MUDr. Peter Prokopovič - člen
B.S. Timravy 9
Bardejov
From: 11/15/2001
  (from: 05/14/2003 until: 07/16/2004)
MUDr. Peter Prokopovič - člen
B.S. Timravy 9
Bardejov
From: 11/15/2001 Until: 03/29/2004
  (from: 07/17/2004 until: 07/16/2004)
Ing. Juraj Šoltés - člen
Pod papierňou 52
Bardejov
From: 07/29/2002 Until: 02/17/2003
  (from: 10/28/2002 until: 05/13/2003)
PaedDr. Marián Šoth
Pod Šibeňou horou 61
Bardejov 085 01
From: 01/29/2007
  (from: 03/23/2007 until: 03/15/2019)
PaedDr. Marián Šoth
Pod Šibeňou horou 61
Bardejov 085 01
From: 01/29/2007 Until: 01/07/2019
  (from: 03/16/2019 until: 03/15/2019)
Ing. František Vaško - člen
Toplianska 6
Bardejov
Until: 07/29/2002
  (from: 11/15/2001 until: 10/27/2002)
Ing. Jaroslav Žák - člen
Gorkého 9
Bardejov
From: 02/17/2003
  (from: 05/14/2003 until: 07/16/2004)
Ing. Jaroslav Žák - člen
Gorkého 9
Bardejov
From: 02/17/2003 Until: 03/29/2004
  (from: 07/17/2004 until: 07/16/2004)
Mgr. Pavol Goriščák
Lipova 2878/16
Bardejov 085 01
From: 01/07/2019 Until: 12/29/2022
  (from: 02/01/2023 until: 01/31/2023)
Mgr. Pavol Goriščák
Lipova 2878/16
Bardejov 085 01
From: 01/07/2019
  (from: 03/16/2019 until: 01/31/2023)
Tomáš Kravec
Kamenec 7
Bardejov 085 01
From: 01/07/2019 Until: 12/29/2022
  (from: 02/01/2023 until: 01/31/2023)
Tomáš Kravec
Kamenec 7
Bardejov 085 01
From: 01/07/2019
  (from: 03/16/2019 until: 01/31/2023)
Mgr. Pavol Bicák
Wolkerova 588/2
Bardejov 085 01
From: 01/07/2019 Until: 12/29/2022
  (from: 02/01/2023 until: 01/31/2023)
Mgr. Pavol Bicák
Wolkerova 588/2
Bardejov 085 01
From: 01/07/2019
  (from: 03/16/2019 until: 01/31/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.9.2001 č. N 303/01, Nz 275/01, spísanej JUDr. Jánom Hamarom, notárom v Bardejove, podľa zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 11/15/2001)
Dodatok č.1 zo dňa 29.7.2002 k zakladateľskej listine.
  (from: 10/28/2002)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person