Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7314/B

Business name: 
PPA INŽINIERING, s.r.o.
  (from: 08/25/1999)
PPA-MONT s.r.o.
  (from: 07/22/1994 until: 08/24/1999)
Registered seat: 
Vajnorská 137
Bratislava 831 04
  (from: 06/13/1995)
Polianky 5
Bratislava 840 02
  (from: 07/22/1994 until: 06/12/1995)
Identification number (IČO): 
31 376 045
  (from: 07/22/1994)
Date of entry: 
07/22/1994
  (from: 07/22/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/22/1994)
Objects of the company: 
montáž, oprava, údržba, vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 07/22/1994)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
  (from: 07/22/1994)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 07/22/1994)
výroba, inštalácia a oprava elektrických strojov a prístrojov
  (from: 07/22/1994)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 02/05/1996)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 01/04/2000)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 01/04/2000)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/04/2000)
poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky
  (from: 01/04/2000)
sprostredkovanie v oblasti obchodu, výroby a služieb
  (from: 01/04/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/04/2000)
prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo ich okolí
  (from: 03/04/2017)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/28/2019)
Partners: 
PPA CONTROLL a.s. IČO: 17 055 164
Vajnorská 137
Bratislava 830 00
Slovak Republic
  (from: 12/11/2002)
PPA CONTROLL a.s. IČO: 17 055 164
Vajnorská 137
Bratislava 830 00
Slovak Republic
  (from: 11/05/2001 until: 12/10/2002)
PPA CONTROLL a.s. IČO: 17 055 164
Vajnorská 137
Bratislava 830 00
Slovak Republic
  (from: 01/04/2000 until: 11/04/2001)
PPA CONTROLL a.s.
Čajkovského 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/03/1995 until: 01/03/2000)
PPA CONTROLL a.s.
Čajkovského 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/22/1994 until: 10/02/1995)
Contribution of each member: 
PPA CONTROLL a.s.
Amount of investment: 162 651 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 162 651 EUR
  (from: 10/27/2010)
PPA CONTROLL a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/22/1994 until: 10/02/1995)
PPA CONTROLL a.s.
Amount of investment: 2 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 2 200 000 Sk
  (from: 10/03/1995 until: 01/03/2000)
PPA CONTROLL a.s.
Amount of investment: 2 200 000 Sk Paid up: 2 200 000 Sk
  (from: 01/04/2000 until: 11/04/2001)
PPA CONTROLL a.s.
Amount of investment: 4 000 000 Sk Paid up: 4 000 000 Sk
  (from: 11/05/2001 until: 12/10/2002)
PPA CONTROLL a.s.
Amount of investment: 4 900 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 4 900 000 Sk
  (from: 12/11/2002 until: 10/26/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/22/1994)
Ing. Marián Kolenčík
Ľudovíta Štúra 1559/12
Močenok 951 31
From: 06/21/1999
  (from: 12/11/2002)
Ing. Bystrík Berthoty
Obchodná 29
Bratislava 811 06
From: 09/27/2012
  (from: 10/24/2012)
Ing. Igor Jamnický
Karpatská 3106/1
Žilina 010 08
From: 08/12/2013
  (from: 09/05/2013)
Ing. Karol Letko
ul. M.R. Štefánika 53
Zvolen 960 01
From: 08/12/2013
  (from: 09/05/2013)
Ing. Milan Baláž
Nezábudkova 12
Bratislava 821 01
  (from: 08/25/1999 until: 12/10/2002)
Ing. Milan Baláž
Nezábudková 12
Bratislava
From: 06/21/1999
  (from: 12/11/2002 until: 05/29/2006)
Ing. Milan Baláž
Nezábudková 12
Bratislava
From: 06/21/1999 Until: 04/27/2006
  (from: 05/30/2006 until: 05/29/2006)
Juraj Bartko
Bárdošova 12
Bratislava
  (from: 07/22/1994 until: 08/24/1999)
Ing. Štefan Belický
Kríkova 1
Bratislava
  (from: 06/13/1995 until: 08/24/1999)
Ing. František Klandúch
Bárdošova 12
Bratislava
  (from: 07/22/1994 until: 08/24/1999)
Ing. Marián Kolenčík
Repašského 5
Bratislava 841 02
  (from: 08/25/1999 until: 12/10/2002)
Ing. Juraj Kubala
Seberíniho 15
Bratislava
  (from: 06/13/1995 until: 08/24/1999)
Ing. Juraj Kubala
Seberíniho 15
Bratislava 821 03
  (from: 08/25/1999 until: 12/10/2002)
Ing. Juraj Kubala
Brezová 403/10
Hamuliakovo 900 43
From: 03/10/1995
  (from: 08/03/2005 until: 10/23/2012)
Ing. Juraj Kubala
Brezová 403/10
Hamuliakovo 900 43
From: 03/10/1995 Until: 09/27/2012
  (from: 10/24/2012 until: 10/23/2012)
Ing. Juraj Kubala
Seberíniho 15
Bratislava
From: 03/10/1995
  (from: 12/11/2002 until: 08/02/2005)
Ing. Marián Orlický
Hronská 14
Bratislava
  (from: 07/22/1994 until: 06/12/1995)
Ing. Zdenko Vaca
Heyrovského 8
Bratislava
  (from: 07/22/1994 until: 06/12/1995)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti vždy dvaja spoločne. K vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 07/22/1994)
Capital: 
162 651 EUR Paid up: 162 651 EUR
  (from: 10/27/2010)
4 900 000 Sk Paid up: 4 900 000 Sk
  (from: 12/11/2002 until: 10/26/2010)
4 000 000 Sk
  (from: 11/05/2001 until: 12/10/2002)
2 200 000 Sk
  (from: 10/03/1995 until: 11/04/2001)
200 000 Sk
  (from: 07/22/1994 until: 10/02/1995)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená Zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice č. N 1/94, Nz 1/94 napísanou JUDr. Alžbetou Juríkovou dňa 3.1.1994 v súlade s ust. § 56 a nasl. a §§ 105 až 153 Obch. zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 14121
  (from: 07/22/1994)
Uznesenie z valného zhromaždenia, konaného dňa 10. 3. 1995. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 40/95, Nz 39/95 napísaná dňa 2. 6. 1995 notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou.
  (from: 06/13/1995)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 45/95, Nz 45/95 zo dňa 27.6.1995 spísaná notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou. Stary spis: S.r.o. 14121
  (from: 10/03/1995)
Koncesná listina ev.č. ŽO-95/7887/605 zo dňa 2.6.1995 vydaná Obvodným úradom Bratislava 4. Stary spis: S.r.o. 14121
  (from: 02/05/1996)
Uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.6.1998. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 165/98, Nz 160/98 spísanej dňa 22.6.1998 notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou v súlade s ustanoveniami Zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 07/21/1998)
Zápisnica 1/1999 z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 21.6.1999, dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice č. N 133/99, Nz 130/99 napísanej dňa 21.6.1999 notárkou JUDr. Juríkovou, zmena obchodného mena z PPA-MONT s.r.o.
  (from: 08/25/1999)
Živnostenský list vydaný Daňovým úradom Bratislava III dňa 19.10.1999, právoplatný dňa 27.10.1999 sp.č. Žo-99/13975/002, reg.č. 2225/99.
  (from: 01/04/2000)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.5.2001 o zlúčení so spoločnosťou PPA - Žilina s.r.o., Radlinského 5, 010 01 Žilina, ktorá zaniká bez likvidácie a ktorej práva, záväzky, pohľadávky i budúce preberá spoločnosť PPA INŽINIERING, s.r.o. Notárska zápisnica N 104/01, Nz 102/01 zo dňa 28.5.2001 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny.
  (from: 11/05/2001)
Osvedčenie o rozhodnutí spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 413/02, Nz 393/02 napísanej dňa 1.10.2002 notárom JUDr. Lošonským PhD. o schválení zlúčenia PPA Košice s.r.o. IČO: 31 723 080, Vajnorská 137, Bratislava s PPA INŽINIERING, s.r.o. Vajnorská 137, Bratislava IČO: 31 376 045, ktorá sa stáva právnym nástupcom zrušenej spoločnosti PPA Košice s.r.o.
  (from: 12/11/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.09.2012.
  (from: 10/24/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.08.2013.
  (from: 09/05/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.02.2017.
  (from: 03/04/2017)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person