Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10337/L

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Hotely a penzióny, a. s.
  (from: 11/25/2004)
CELPROJEKT-DELTA, a.s.
  (from: 02/18/2002 until: 11/24/2004)
Registered seat: 
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava 821 02
  (from: 08/10/2007)
A. Bernoláka 6
Ružomberok 034 50
  (from: 07/04/2006 until: 08/09/2007)
Pod Páračkou 62
Likavka 034 95
  (from: 11/25/2004 until: 07/03/2006)
A. Bernoláka 6
Ružomberok 034 50
  (from: 02/18/2002 until: 11/24/2004)
Identification number (IČO): 
36 403 806
  (from: 02/18/2002)
Date of entry: 
02/18/2002
  (from: 02/18/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/18/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/18/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/18/2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/18/2002)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami
  (from: 02/18/2002)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/18/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/18/2002)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/06/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/25/2004)
Managing board
  (from: 02/18/2002 until: 11/24/2004)
Marek Gašparec - predseda
Ružová dolina 20
Bratislava
From: 09/16/2004
  (from: 07/04/2006)
Mgr. Martin Katriak - člen
Lotyšská 2
Bratislava
From: 07/12/2007
  (from: 08/10/2007)
Marek Gašparec - predseda
Hnilecká 21
Bratislava
From: 09/16/2004
  (from: 11/25/2004 until: 07/03/2006)
Mgr. Barbora Hurbanová - člen
Hrobákova 22
Bratislava
From: 09/16/2004
  (from: 11/25/2004 until: 01/30/2007)
Bc. Peter Lanovec - predseda
D. Makovického 17
Ružomberok
  (from: 02/18/2002 until: 01/02/2003)
Mgr. Peter Lanovec - predseda
Jarná 3
Ružomberok
  (from: 01/03/2003 until: 11/24/2004)
Mgr. Peter Lanovec - predseda
Jarná 3
Ružomberok
Until: 09/16/2004
  (from: 11/25/2004 until: 11/24/2004)
Ing. Vladimír Muríň - podpredseda
Liptovská 13
Ružomberok
  (from: 02/18/2002 until: 11/24/2004)
Ing. Vladimír Muríň - podpredseda
Liptovská 13
Ružomberok
Until: 09/16/2004
  (from: 11/25/2004 until: 11/24/2004)
Ing. Michal Parišek - člen
Slnečná 39
Limbach
  (from: 02/18/2002 until: 11/24/2004)
Ing. Michal Parišek - člen
Slnečná 39
Limbach
Until: 09/16/2004
  (from: 11/25/2004 until: 11/24/2004)
Mgr. Barbora Tománková - člen
1. mája 45
Pezinok
From: 09/16/2004 Until: 07/12/2007
  (from: 08/10/2007 until: 08/09/2007)
Mgr. Barbora Tománková - člen
1. mája 45
Pezinok
From: 09/16/2004
  (from: 01/31/2007 until: 08/09/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 08/10/2007)
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 11/25/2004 until: 08/09/2007)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť vo vzťahu k tretím osobám je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/18/2002 until: 11/24/2004)
Capital: 
27 000 000 Sk
  (from: 02/18/2002)
Shares: 
Number of shares: 54
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 01/31/2007)
Number of shares: 27
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 11/25/2004 until: 01/30/2007)
Number of shares: 27
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 02/18/2002 until: 11/24/2004)
Stockholder: 
CELPROJEKT, a. s.
A. Bernoláka 6
Ružomberok
  (from: 01/03/2003 until: 02/07/2005)
Supervisory board: 
Ing. Roman Teťák
Štúrova 436
Nižná
From: 09/16/2004
  (from: 11/25/2004)
Lívia Šnegoňová
Lotyšská 10
Bratislava
From: 09/16/2004
  (from: 07/04/2006)
Marian Vozár
Horné Pršany 101
Banská Bystrica
From: 07/12/2007
  (from: 08/10/2007)
Ing. Milan Ondrejka - člen
Vyšný 1149
Liptovské Sliače
  (from: 02/18/2002 until: 11/24/2004)
Ing. Milan Ondrejka - člen
Vyšný 1149
Liptovské Sliače
Until: 09/16/2004
  (from: 11/25/2004 until: 11/24/2004)
Ing. Oľga Ondríková - podpredseda
Papiernícka 18
Ružomberok
  (from: 02/18/2002 until: 11/24/2004)
Ing. Oľga Ondríková - podpredseda
Papiernícka 18
Ružomberok
Until: 09/16/2004
  (from: 11/25/2004 until: 11/24/2004)
Lívia Šnegoňová
Komenského 24
Michalovce
From: 09/16/2004
  (from: 11/25/2004 until: 07/03/2006)
Ing. Silvia Šucová - predseda
Š. Moyzesa 23
Ružomberok
  (from: 02/18/2002 until: 11/24/2004)
Ing. Silvia Šucová - predseda
Š. Moyzesa 23
Ružomberok
Until: 09/16/2004
  (from: 11/25/2004 until: 11/24/2004)
Ing. Peter Zimerman
9.mája 25
Zvolen
From: 09/16/2004 Until: 07/12/2007
  (from: 08/10/2007 until: 08/09/2007)
Ing. Peter Zimerman
9.mája 25
Zvolen
From: 09/16/2004
  (from: 11/25/2004 until: 08/09/2007)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka na ustanovujúcom valnom zhromaždení 18. 12. 2001 v zmysle § 171 a nasl. Obchodného zákonníka, jednorázovo schválením stanov.
  (from: 02/18/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 11.12.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/03/2003)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person