Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4733/V

Business name: 
M - M SLOVAKIA, s.r.o. cudzojaz. M - M SLOVAKIA LIMITED
  (from: 06/08/1994 until: 02/10/2004)
Registered seat: 
Chrapčiakova 24
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 05/11/1998 until: 02/10/2004)
Identification number (IČO): 
31 691 102
  (from: 06/08/1994)
Date of entry: 
06/08/1994
  (from: 06/08/1994)
Date of deletion: 
02/11/2004
  (from: 02/11/2004)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 02/11/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/08/1994)
Capital: 
500 000 Sk
  (from: 06/08/1994 until: 02/10/2004)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 4733/V pri: Obchodné meno: M - M SLOVAKIA, s.r.o. cudzojaz. M - M SLOVAKIA LIMITED Sídlo: Chrapčiakova 24, Spišská Nová Ves IČO: 31 691 102 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.kon. 3K 221/99-33 zo dňa 21.12.2001 právoplaným dňa 1.2.2002 o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa ust. § 68 ods. 4 zák.č. 513/91 Zb. v platnom znení. Na základe vyššie uvedených skutočností a v z mysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom. Deň výmazu: 11.2.2004.
  (from: 02/11/2004)
Date of updating data in databases:  11/24/2022
Date of extract :  11/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person