Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4733/V

Business name: 
M - M SLOVAKIA, s.r.o. cudzojaz. M - M SLOVAKIA LIMITED
  (from: 06/08/1994 until: 02/10/2004)
Registered seat: 
Chrapčiakova 24
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 05/11/1998 until: 02/10/2004)
J. Marikovszkého 1748/29
Rožňava 048 01
  (from: 01/30/1998 until: 05/10/1998)
Hviezdoslavova 24
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 02/06/1995 until: 01/29/1998)
Hviezdoslavova 17
Spišská Nová Ves
  (from: 06/08/1994 until: 02/05/1995)
Identification number (IČO): 
31 691 102
  (from: 06/08/1994)
Date of entry: 
06/08/1994
  (from: 06/08/1994)
Date of deletion: 
02/11/2004
  (from: 02/11/2004)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 02/11/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/08/1994)
Objects of the company: 
nákup a predaj potravín, ovocia, zeleniny, mäsa, mäsových výrobkov, tabakových výrobkov, drogérie, kozmetiky, textilných výrobkov, odevov, áut, náhradných súčiastok, obuvi
  (from: 06/08/1994 until: 02/05/1995)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 06/08/1994 until: 02/05/1995)
sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
  (from: 06/08/1994 until: 02/05/1995)
nákup tovarov za účelom ich ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných živností, najmä kvetov, dreva, drogérie, kozmetiky, textilných výrobkov, obuvi, kože
  (from: 02/06/1995 until: 02/10/2004)
výroba a predaj nealkoholických nápojov
  (from: 02/06/1995 until: 02/10/2004)
prenajímanie skladových priestorov
  (from: 02/06/1995 until: 02/10/2004)
vybavovanie colných deklarácií
  (from: 02/06/1995 until: 02/10/2004)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 02/06/1995 until: 02/10/2004)
sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
  (from: 02/06/1995 until: 02/10/2004)
Partners: 
František Fabo
Jilemníckeho 2530/17
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 05/11/1998 until: 02/10/2004)
Jozef Fabo
Šoltésovej č. 3
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 05/11/1998 until: 02/10/2004)
František Fabo
Jilemnického 2530/17
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 02/06/1995 until: 01/29/1998)
Jozef Fabo
Šoltésovej 3
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 02/06/1995 until: 01/29/1998)
František Fabo
Jilemnického 2530/17
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 06/08/1994 until: 02/05/1995)
Milan Kuzma
Šarišská 1
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 06/08/1994 until: 02/05/1995)
Cyril Melega
94
Spišské Tomášovce
Slovak Republic
  (from: 06/08/1994 until: 02/05/1995)
Igor Olofinskyy
J. Marikovszkého 1748/29
Rožňava
Slovak Republic
  (from: 01/30/1998 until: 05/10/1998)
Orhan Cetin
Bring Sreet 151
Enschede
Holandsko
  (from: 06/08/1994 until: 02/05/1995)
Nadežda Lukášová
Obloukova 2
Praha
Česká republika
  (from: 02/06/1995 until: 01/29/1998)
Contribution of each member: 
Milan Kuzma
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 48 000 Sk
  (from: 06/08/1994 until: 02/05/1995)
František Fabo
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 48 000 Sk
  (from: 06/08/1994 until: 02/05/1995)
Orhan Cetin
Amount of investment: 155 000 Sk Paid up: 47 000 Sk
  (from: 06/08/1994 until: 02/05/1995)
Cyril Melega
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 06/08/1994 until: 02/05/1995)
František Fabo
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 02/06/1995 until: 01/29/1998)
Jozef Fabo
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 02/06/1995 until: 01/29/1998)
Nadežda Lukášová
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 02/06/1995 until: 01/29/1998)
Igor Olofinskyy
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 01/30/1998 until: 05/10/1998)
František Fabo
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 05/11/1998 until: 02/10/2004)
Jozef Fabo
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 05/11/1998 until: 02/10/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/06/1995 until: 02/10/2004)
konatelia
  (from: 06/08/1994 until: 02/05/1995)
František Fabo
Jilemnického 2530/17
Spišská Nová Ves
  (from: 06/08/1994 until: 01/29/1998)
František Fabo
Jilemníckeho 2530/17
Spišská Nová Ves
  (from: 05/11/1998 until: 02/10/2004)
Jozef Fabo
Šoltésovej č. 3
Spišská Nová Ves
  (from: 05/11/1998 until: 02/10/2004)
Milan Kuzma
Šarišská 1
Spišská Nová Ves
  (from: 06/08/1994 until: 02/05/1995)
Igor Olofinskyy
J. Marikovszkého 1748/29
Rožňava
  (from: 01/30/1998 until: 05/10/1998)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/06/1995 until: 02/10/2004)
Konatelia konajú a podpisujú menom spoločnosti každý samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 06/08/1994 until: 02/05/1995)
Capital: 
500 000 Sk
  (from: 06/08/1994 until: 02/10/2004)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 4733/V pri: Obchodné meno: M - M SLOVAKIA, s.r.o. cudzojaz. M - M SLOVAKIA LIMITED Sídlo: Chrapčiakova 24, Spišská Nová Ves IČO: 31 691 102 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.kon. 3K 221/99-33 zo dňa 21.12.2001 právoplaným dňa 1.2.2002 o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa ust. § 68 ods. 4 zák.č. 513/91 Zb. v platnom znení. Na základe vyššie uvedených skutočností a v z mysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom. Deň výmazu: 11.2.2004.
  (from: 02/11/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 6.6.1994 v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 06/08/1994 until: 02/10/2004)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.1.1995.
  (from: 02/06/1995 until: 02/10/2004)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.1.98.
  (from: 01/30/1998 until: 02/10/2004)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.2.1998. "Uznesením Krajského súdu v Košiciach č.kon. 3K 222/99-33 zo dňa 20.12.2001 právoplatným dňa 1.2.2002 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka pre nedostatok majetku."
  (from: 05/11/1998 until: 02/10/2004)
Date of updating data in databases:  11/24/2022
Date of extract :  11/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person