Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4741/V

Business name: 
Obecná prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov r. s. p.
  (from: 02/15/2020)
Obecná prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov
  (from: 06/03/1994 until: 02/14/2020)
Registered seat: 
244
Jablonov nad Turňou 049 43
  (from: 01/13/2011)
73
Jablonov nad Turňou 049 43
  (from: 02/08/2006 until: 01/12/2011)
Jablonov nad Turňou 049 43
  (from: 06/03/1994 until: 02/07/2006)
Identification number (IČO): 
31 691 218
  (from: 06/03/1994)
Date of entry: 
06/03/1994
  (from: 06/03/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/03/1994)
Objects of the company: 
staviteľ, vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/03/1994)
pozemné a inžinierske stavby
  (from: 06/03/1994)
nákladná motorová doprava
  (from: 06/03/1994)
ostatné služby v doprave, vrátene inej vedľajšej činnosti-fekálne vozidlo
  (from: 06/03/1994)
pohrebné služby, vrátane prepravy zosnulých
  (from: 06/03/1994)
obchodná činnosť s potravinami, nápojmi a tabakom, zeleninou, ovocím a zemiakmi, s mäsom a mäsovými výrobkami, s tovarom pre domácnosť, s drevom a stavebným materiálom, s pevnými, plynnými a tekutými palivami a príbuznými výrobkami
  (from: 06/03/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/03/1994)
čistenie odpadových vôd
  (from: 06/03/1994)
uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb občanov obce Jablonov nad Turňou a ďalších obcí /odvoz odpadu a pod./
  (from: 06/03/1994)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 05/16/2000)
výroba ovocných a zeleninových nápojov
  (from: 05/16/2000)
turistické nocľahárne a chaty po triedu ***
  (from: 05/16/2000)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečných nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva
  (from: 05/16/2000)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 05/16/2000)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 05/16/2000)
vedľajšia a pomocná činnosť v doprave; sprostredkovanie dopravy
  (from: 05/16/2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/16/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 05/16/2000)
čistiace a iné prevádzkové služby-kosenie trávnatých porastov, výrub kríkov a divo rastúcich drevín, výsadba okrasných drevín, kvetov a ovocných stromov, parkové úpravy
  (from: 05/16/2000)
organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských podujatí
  (from: 05/16/2000)
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
  (from: 05/16/2000)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 10/27/2012)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/11/2018)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/18/2019)
výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (from: 07/18/2019)
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 07/18/2019)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/18/2019)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 07/18/2019)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 07/18/2019)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/18/2019)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 07/18/2019)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 07/18/2019)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/18/2019)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/18/2019)
poskytovanie služieb osobného charakteru
  (from: 07/18/2019)
služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 07/18/2019)
Prevádzkovanie verejných kanalizácií III. kategórie
  (from: 04/13/2021)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 04/13/2021)
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 11/01/2022)
Partners: 
Obec Jablonov nad Turňou, okres Rožňava IČO: 00 328 332
Jablonov nad Turňou 049 43
Slovak Republic
  (from: 08/09/2022)
Obec Jablonov nad Turňou, okres Rožňava
  (from: 06/03/1994 until: 08/26/1998)
Obec Jablonov nad Turňou, okres Rožňava
Jablonov nad Turňou 049 43
Slovak Republic
  (from: 02/08/2006 until: 08/08/2022)
Obec Jablonov nad Turňou, okres Rožňava
  (from: 08/27/1998 until: 02/07/2006)
Contribution of each member: 
Obec Jablonov nad Turňou, okres Rožňava
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/09/2022)
Obec Jablonov nad Turňou, okres Rožňava
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/03/1994 until: 08/26/1998)
Obec Jablonov nad Turňou, okres Rožňava
  (from: 08/27/1998 until: 02/07/2006)
Obec Jablonov nad Turňou, okres Rožňava
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/08/2006 until: 01/19/2009)
Obec Jablonov nad Turňou, okres Rožňava
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 02/14/2020)
Obec Jablonov nad Turňou, okres Rožňava
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/15/2020 until: 08/08/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/09/2022)
konatelia
  (from: 02/15/2020 until: 08/08/2022)
Individual managing director
  (from: 10/25/2017 until: 02/14/2020)
konatelia
  (from: 06/03/1994 until: 10/24/2017)
Ladislav Štefán
273
Jablonov nad Turňou 049 43
From: 01/01/2020
  (from: 02/15/2020)
Ing. Elemír Bartha
4
Jablonov nad Turňou 049 43
From: 01/01/2011
  (from: 01/13/2011 until: 01/29/2015)
Ing. Elemír Bartha
4
Jablonov nad Turňou 049 43
From: 01/01/2011 Until: 01/05/2015
  (from: 01/30/2015 until: 01/29/2015)
Zoltán Boros
301
Jablonov nad Turňou 049 43
From: 01/05/2015
  (from: 01/30/2015 until: 02/14/2020)
Zoltán Boros
301
Jablonov nad Turňou 049 43
From: 01/05/2015 Until: 12/31/2019
  (from: 02/15/2020 until: 02/14/2020)
Katarína Fodorová
316
Jablonov nad Turňou
  (from: 06/03/1994 until: 02/07/2006)
Katarína Fodorová
316
Jablonov nad Turňou 049 43
From: 06/03/1994
  (from: 02/08/2006 until: 01/12/2011)
Katarína Fodorová
316
Jablonov nad Turňou 049 43
From: 06/03/1994 Until: 01/01/2011
  (from: 01/13/2011 until: 01/12/2011)
Ing. Adam Garan
Obrancov mieru 27
Košice
  (from: 06/03/1994 until: 05/15/2000)
Jarmila Gyarmathyová
25
Jablonov nad Turňou 049 43
From: 01/01/2011
  (from: 01/13/2011 until: 01/29/2015)
Jarmila Gyarmathyová
25
Jablonov nad Turňou 049 43
From: 01/01/2011 Until: 01/05/2015
  (from: 01/30/2015 until: 01/29/2015)
Ing. Karol Harman
223
Jablonov nad Turňou
  (from: 06/03/1994 until: 05/15/2000)
Pavel Hric
251
Jablonov nad Turňou
  (from: 06/03/1994 until: 01/01/2002)
Pavol Kardos
337
Jablonov nad Turňou 049 43
From: 03/12/2007
  (from: 03/21/2007 until: 01/12/2011)
Pavol Kardos
337
Jablonov nad Turňou 049 43
From: 03/12/2007 Until: 01/01/2011
  (from: 01/13/2011 until: 01/12/2011)
Štefan Kocsis
10
Jablonov nad Turňou 049 43
From: 01/05/2015
  (from: 01/30/2015 until: 10/24/2017)
Štefan Kocsis
10
Jablonov nad Turňou 049 43
From: 01/05/2015 Until: 10/02/2017
  (from: 10/25/2017 until: 10/24/2017)
Patrik Milata
227
Jablonov nad Turňou 049 43
From: 01/01/2020
  (from: 02/15/2020 until: 08/08/2022)
Patrik Milata
227
Jablonov nad Turňou 049 43
From: 01/01/2020 Until: 06/27/2022
  (from: 08/09/2022 until: 08/08/2022)
Ing. Tibor Zubrický
258
Jablonov nad Turňou 049 43
From: 03/13/2000
  (from: 02/08/2006 until: 03/20/2007)
Ing. Tibor Zubrický
258
Jablonov nad Turňou 049 43
From: 03/13/2000 Until: 03/12/2007
  (from: 03/21/2007 until: 03/20/2007)
Ing. Tibor Zubrický
č. 258
Jablonov nad Turňou
  (from: 05/16/2000 until: 02/07/2006)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/25/2017)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/31/2017 until: 10/24/2017)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/03/1994 until: 05/30/2017)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/15/2020)
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 02/14/2020)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/08/2006 until: 01/19/2009)
100 000 Sk
  (from: 06/03/1994 until: 08/26/1998)
Other legal facts: 
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 30.7.1998 vo forme notárskej zápisnice N 361/98, Nz 348/98 v znení zák. 11/98 Z
  (from: 08/27/1998)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou napísanou vo forme notárskej zápisnice napísanej dňa 21.4.1994 č.NZ 89/94 JUDr.Juditou Nagyovou,notárkou v Rožňave podľa zákona č.513/91 Zb.
  (from: 06/03/1994)
Nátárska zápisnica č. N 102/2000, Nz 103/2000 zo dňa 27.4.2000.
  (from: 05/16/2000)
Spoločnosť Obecná prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov ako sociálny integračný podnik v súlade s ust. § 5 ods. 1 písm. b) z. č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
  (from: 07/18/2019)
Registrovaný sociálny podnik
  (from: 04/14/2023)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person