Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7349/B

Business name: 
CBCI, spol. s r.o.
  (from: 08/01/2000)
Contact Business Center International, spol. s r.o., Skratený názov: CBCI, spol. s r.o.
  (from: 07/29/1994 until: 07/31/2000)
Registered seat: 
Dunajská 25
Bratislava 811 08
  (from: 07/29/2005)
Dunajská 29
Bratislava 811 08
  (from: 03/31/2000 until: 07/28/2005)
Mlynské Nivy 3
Bratislava 811 08
  (from: 05/13/1998 until: 03/30/2000)
Včelárska 27
Bratislava 821 05
  (from: 07/29/1994 until: 05/12/1998)
Identification number (IČO): 
31 376 444
  (from: 07/29/1994)
Date of entry: 
07/29/1994
  (from: 07/29/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/29/1994)
Objects of the company: 
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/29/1994)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 07/29/1994)
kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/29/1994)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 07/29/1994)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 05/13/1998)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/25/2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/25/2006)
Partners: 
Ing. Ivan Ostrihoň
Brusnicová 27
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Daniela Cibulová
Smolenická 16
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/29/1994 until: 01/20/1998)
Mgr. Radovan Horecký
Haburská 41
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/13/1998 until: 04/16/2004)
Mgr. Radovan Horecký
Haburská 41
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/21/1998 until: 05/12/1998)
PhDr. Lubomír Lipka
Heydukova 29
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/29/1994 until: 01/20/1998)
Ing. Ivan Ostrihoň
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 04/17/2004 until: 03/25/2009)
Ing. Ivan Ostrihoň
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 05/13/1998 until: 04/16/2004)
JUDr. Jozef Vaculík
Lotyšská 26
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/21/1998 until: 05/12/1998)
JUDr. Jozef Vaculík
Lotyšská 26
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/29/1994 until: 01/20/1998)
Ing. Ivan Ostrihoň
Brusnicová 27
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 03/26/2009 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Ivan Ostrihoň
  (from: 03/26/2009 until: 05/23/2022)
Ing. Ivan Ostrihoň
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 05/24/2022)
Daniela Cibulová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/29/1994 until: 01/20/1998)
PhDr. Lubomír Lipka
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/29/1994 until: 01/20/1998)
JUDr. Jozef Vaculík
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/29/1994 until: 01/20/1998)
JUDr. Jozef Vaculík
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/21/1998 until: 05/12/1998)
Mgr. Radovan Horecký
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/21/1998 until: 05/12/1998)
Mgr. Radovan Horecký
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 65 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 04/16/2004)
Ing. Ivan Ostrihoň
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 65 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 04/16/2004)
Ing. Ivan Ostrihoň
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/17/2004 until: 03/25/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/17/2004)
Individual managing director
  (from: 05/13/1998 until: 04/16/2004)
konatelia
  (from: 01/21/1998 until: 05/12/1998)
konatelia
  (from: 07/29/1994 until: 01/20/1998)
Ing. Ivan Ostrihoň
Brusnicová 27
Bratislava 831 05
From: 05/06/1998
  (from: 03/26/2009)
Mgr. Radovan Horecký
Haburská 41
Bratislava
  (from: 01/21/1998 until: 05/12/1998)
PhDr. Lubomír Lipka
Heydukova 29
Bratislava
  (from: 07/29/1994 until: 01/20/1998)
Ing. Ivan Ostrihoň
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
  (from: 08/01/2000 until: 11/27/2003)
Ing. Ivan Ostrihoň
Jašíkova 13
Bratislava 821 03
  (from: 05/13/1998 until: 07/31/2000)
Ing. Ivan Ostrihoň
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
From: 05/06/1998
  (from: 11/28/2003 until: 12/21/2007)
Ing. Ivan Ostrihoň
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
From: 05/06/1998
  (from: 12/22/2007 until: 03/25/2009)
JUDr. Jozef Vaculík
Lotyšská 26
Bratislava
  (from: 07/29/1994 until: 01/20/1998)
JUDr. Jozef Vaculík
Lotyšská 26
Bratislava
  (from: 01/21/1998 until: 05/12/1998)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti uskutočňuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/22/2007)
Konateľ a prokurista konajú a zastupujú spoločnosť každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vykonávajú tak, že k opečiatkovanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis s dodatkom - konateľ- a prokurista svoj vlastnoručný podpis s dodatkom - prokurista.
  (from: 07/29/2005 until: 12/21/2007)
Spoločnosť má jedného konateľa. Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený vykonávať konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/17/2004 until: 07/28/2005)
Spoločnosť je navonok zastupovaná jedným alebo viacerými konateľmi. Za spoločnosť koná a podpisujekonateľ samostatne.
  (from: 05/13/1998 until: 04/16/2004)
V mene spoločnosti konajú obaja konatelia spoločne.
  (from: 01/21/1998 until: 05/12/1998)
V mene spoločnosti koná navonok a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 07/29/1994 until: 01/20/1998)
Procuration: 
Ing. Roman Doupovec
Nobelovo nám. 1173/7
Bratislava 851 01
From: 12/22/2007
  (from: 12/22/2007 until: 01/08/2019)
Ing. Roman Doupovec
Nobelovo nám. 1173/7
Bratislava 851 01
From: 12/22/2007 Until: 12/17/2018
  (from: 01/09/2019 until: 01/08/2019)
Ing. Miloš Sušarský
Kozia 25
Bratislava 811 03
From: 07/29/2005
  (from: 03/25/2006 until: 12/21/2007)
Ing. Miloš Sušarský
Kozia 25
Bratislava 811 03
From: 07/29/2005 Until: 11/29/2007
  (from: 12/22/2007 until: 12/21/2007)
Ing. Miloš Sušarský
Osloboditeľov 2
Martin 036 01
From: 07/29/2005
  (from: 07/29/2005 until: 03/24/2006)
Prokurista koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti uskutočňuje prokurista tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a dodatok "prokurista".
  (from: 12/22/2007 until: 01/08/2019)
Konateľ a prokurista konajú a zastupujú spoločnosť každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vykonávajú tak, že k opečiatkovanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis s dodatkom - konateľ- a prokurista svoj vlastnoručný podpis s dodatkom - prokurista.
  (from: 07/29/2005 until: 12/21/2007)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 03/26/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/17/2004 until: 03/25/2009)
200 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 04/16/2004)
100 000 Sk
  (from: 07/29/1994 until: 05/12/1998)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 18.1.1994 v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka, Z.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 14158
  (from: 07/29/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6. 5. 1998. Stary spis: S.r.o. 14158
  (from: 05/13/1998)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.3.2000.
  (from: 03/31/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.7.2000. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.7.2000. Zmena obchodného mena, pôvodné Contact Business Center International, spol. s r.o.
  (from: 08/01/2000)
Udelenie prokúry Ing. Milošovi Sušarskému dňa 08.07.2005.
  (from: 07/29/2005)
Rozhodnutie valného zhromaždenia z dňa 29.11.2007.
  (from: 12/22/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.2.2009.
  (from: 03/26/2009)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person