Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  45684/B

Business name: 
PAN SOLUTIONS Slovakia, spol. s r. o., v likvidácii
  (from: 01/01/2012 until: 04/25/2013)
PAN SOLUTIONS Slovakia, spol. s r.o.
  (from: 04/27/2007 until: 12/31/2011)
Registered seat: 
Seberíniho 1
Bratislava 821 03
  (from: 04/27/2007 until: 04/25/2013)
Identification number (IČO): 
36 770 027
  (from: 04/27/2007)
Date of entry: 
04/27/2007
  (from: 04/27/2007)
Person dissolved from: 
1.1.2012
  (from: 04/26/2013)
Date of deletion: 
04/26/2013
  (from: 04/26/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/26/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/27/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/27/2007 until: 04/25/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/27/2007 until: 04/25/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/27/2007 until: 04/25/2013)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 04/27/2007 until: 04/25/2013)
poradenská a konzultačná činnosť pre obchod a služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/27/2007 until: 04/25/2013)
lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/27/2007 until: 04/25/2013)
technicko-organizačné zabezpečenie seminárov, kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/27/2007 until: 04/25/2013)
technicko-organizačné zabezpečenie výstav, zábavných, kultúrnych a vzdelávacích podujatí
  (from: 04/27/2007 until: 04/25/2013)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/27/2007 until: 04/25/2013)
vydavateľská činnosť, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/27/2007 until: 04/25/2013)
marketing - prieskum trhu
  (from: 04/27/2007 until: 04/25/2013)
factoring a forfating v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/27/2007 until: 04/25/2013)
administratívne práce
  (from: 04/27/2007 until: 04/25/2013)
činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 04/27/2007 until: 04/25/2013)
Partners: 
PAN SOLUTIONS, spol. s r.o.
Kubova 8
Praha 186 00
Czech Republic
  (from: 04/27/2007 until: 04/25/2013)
Contribution of each member: 
PAN SOLUTIONS, spol. s r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/27/2007 until: 12/31/2011)
PAN SOLUTIONS, spol. s r.o.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/01/2012 until: 04/25/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/27/2007 until: 04/25/2013)
Jana Marcová
Kubova 8
Praha 186 00
Česká republika
From: 04/27/2007
  (from: 04/27/2007 until: 04/25/2013)
Mgr. Jan Levíček
Odlehlá 21
Brno 621 00
Česká republika
From: 04/27/2007
  (from: 04/27/2007 until: 04/25/2013)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne a v plnom rozsahu. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/27/2007 until: 04/25/2013)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/01/2012 until: 04/25/2013)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/27/2007 until: 12/31/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2012
  (from: 04/26/2013)
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2012
  (from: 01/01/2012 until: 04/25/2013)
 Liquidators:
JUDr. Juraj Anetta
Sklenárova 24
Bratislava 821 09
From: 01/01/2012 Until: 04/26/2013
  (from: 01/01/2012)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a povinností. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s dokončením nevybavených obchodov.
  (from: 01/01/2012)
Date of completion of voluntary liquidation: 10/31/2012
  (from: 04/26/2013)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2012 o schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava s výmazom zo dňa 07.03.2013, Magistrátu hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 15.04.2013 a Colného úradu Bratislava zo dňa 16.04.2013. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť PAN SOLUTIONS Slovakia, spol. s r.o., v likvidácii, so sídlom Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 36 770 027, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 45684/B.
  (from: 04/26/2013)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 27.03.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 04/27/2007 until: 04/25/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.12.2011.
  (from: 01/01/2012 until: 04/25/2013)
Date of updating data in databases:  12/04/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person