Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  104/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Matiašovce
  (from: 12/31/1991 until: 04/08/2014)
Registered seat: 
Matiašovce 059 05
  (from: 04/02/1993 until: 04/08/2014)
Matiašovce
  (from: 12/31/1991 until: 04/01/1993)
Identification number (IČO): 
17 146 941
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
12/31/1991
  (from: 12/31/1991)
Date of deletion: 
04/09/2014
  (from: 04/09/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/09/2014)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska rastlinná a živočíšna výroba
  (from: 12/31/1991 until: 04/01/1993)
kovospracujúca výroba
  (from: 12/31/1991 until: 04/01/1993)
textilná výroba
  (from: 12/31/1991 until: 04/01/1993)
strihanie oviec a služby pre ovčiarstvo
  (from: 12/31/1991 until: 04/01/1993)
osobná a nákladná doprava pre vlastné potreby
  (from: 12/31/1991 until: 04/01/1993)
opravárenská činnosť
  (from: 12/31/1991 until: 04/01/1993)
asanačné a stavebné práce PSV
  (from: 12/31/1991 until: 04/01/1993)
drevovýroba
  (from: 12/31/1991 until: 04/01/1993)
obchodná činnosť v obore výroby rastlinnej a živočíšnej produkcie, potraviny
  (from: 12/31/1991 until: 04/01/1993)
bufetový predaj
  (from: 12/31/1991 until: 04/01/1993)
ubytovacie a stravovacie služby vo vlastných zariadeniach
  (from: 12/31/1991 until: 04/01/1993)
splavovanie plťami po Dunajci
  (from: 12/31/1991 until: 04/01/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl.nar.č. 256/90 Zb.
  (from: 12/31/1991 until: 04/01/1993)
poľnohospodárska a lesná výroba
  (from: 04/02/1993 until: 04/08/2014)
vnútroštátna nepravidelná verejná nákladná doprava
  (from: 04/02/1993 until: 04/08/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/02/1993 until: 04/08/2014)
Managing board
  (from: 12/31/1991 until: 04/01/1993)
Božena Deverová - člen
60
Matiašovce
  (from: 04/02/1993 until: 11/26/1997)
Dušan Džurňák - člen
238
Matiašovce
  (from: 04/02/1993 until: 07/31/1996)
Anna Galovičová - člen
252
Matiašovce
  (from: 04/02/1993 until: 10/22/1995)
Ing. Jozef GURECKA - predseda
Štúrova 203
Spišská Stará Ves
  (from: 12/31/1991 until: 10/22/1995)
Ján IVANČÁK - podpredseda
Tatranská 286
Spišská Stará Ves
  (from: 12/31/1991 until: 10/22/1995)
Jozef Klimek - člen
Štúrova 233
Spišská Stará Ves
  (from: 10/23/1995 until: 07/31/1996)
Jozef Krak - člen
27
Zálesie
  (from: 04/02/1993 until: 10/22/1995)
Anton Lopata - člen
192
Matiašovce
  (from: 04/02/1993 until: 07/31/1996)
Anton Lopata - člen
192
Matiašovce
  (from: 10/23/1995 until: 07/31/1996)
Emil Michna - člen
157
Matiašovce
  (from: 10/23/1995 until: 07/31/1996)
Ing. Martin Neumeister - predseda
Partizánska, blok Šípka 700/51
Poprad
  (from: 10/23/1995 until: 07/31/1996)
Jozef Rušin - člen
262
Matiašovce
  (from: 10/23/1995 until: 04/08/2014)
Ing. Jozef Gurecka - predseda
Mládeže 2356/35
Poprad
  (from: 08/01/1996 until: 04/08/2014)
Božena Deverová - člen
60
Matiašovce
  (from: 11/27/1997 until: 04/08/2014)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnoti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 04/02/1993 until: 04/08/2014)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/31/1991 until: 04/01/1993)
Registered capital: 
700 000 Sk
  (from: 04/02/1993 until: 04/08/2014)
Basic member contribution: 
5 000 Sk
  (from: 04/02/1993 until: 04/08/2014)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 10.12.1991 podľa zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve a vzniklo rozdelením Poľnohospodárskeho družstva Spišská Stará Ves. Stary spis: Dr 733
  (from: 12/31/1991 until: 04/08/2014)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného dňa 17.10.1992 a zmenených stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 17.11. 1992 v súlade so zák. č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 733
  (from: 04/02/1993 until: 04/08/2014)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 1.9.1995. Stary spis: Dr 733
  (from: 10/23/1995 until: 04/08/2014)
Zmena stanov schválená ČS družstva dňa 23.6.1996. Stary spis: Dr 733
  (from: 08/01/1996 until: 04/08/2014)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/31/2005
  (from: 06/30/2006)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Janka Vasiľová
Kudlovská 1
Humenné 066 01
From: 03/31/2005
  (from: 06/30/2006)
Date of updating data in databases:  02/02/2023
Date of extract :  02/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person