Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4803/V

Business name: 
DREVGAT, spol. s r.o.
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
Registered seat: 
23
Budkovce 072 15
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
Identification number (IČO): 
31 691 871
  (from: 06/22/1994)
Date of entry: 
06/22/1994
  (from: 06/22/1994)
Date of deletion: 
05/17/2004
  (from: 05/17/2004)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 05/17/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/22/1994)
Capital: 
129 000 Sk
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 4803/V pri: Obchodné meno: DREVGAT, spol. s r.o. Sídlo: 072 15 Budkovce 23 IČO: 31 691 871 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 4K 318/99-11 zo dňa 16.2.2001 o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom. Deň výmazu: 17.5.2004.
  (from: 05/17/2004)
Date of updating data in databases:  05/20/2022
Date of extract :  05/23/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person