Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4803/V

Business name: 
DREVGAT, spol. s r.o.
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
Registered seat: 
23
Budkovce 072 15
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
Identification number (IČO): 
31 691 871
  (from: 06/22/1994)
Date of entry: 
06/22/1994
  (from: 06/22/1994)
Date of deletion: 
05/17/2004
  (from: 05/17/2004)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 05/17/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/22/1994)
Objects of the company: 
výroba: piliarska a impregnácia dreva, stavebno-stolárska, tesársko-stolárstvo
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
kamenárstvo
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
pomocné stavebné práce
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
výroba vencov
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
prenájom tovaru osobnej potreby, potrieb pre domácnosť /Svadobka/
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
zber šatstva a bielizne
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
kaderníctvo, holičstvo
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
oprava obuvi
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
krajčírstvo
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
maloobchodný predaj vencov a smútočných potrieb
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
maloobchod: zmiešaný tovar najmä potraviny, pochutiny, nápoje, tabak, textil, obuv, kožený tovar, ovocie, zelenina
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
iný maloobchod so zmiešaným tovarom-REMPO
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
cukráreň-predaj cukrárenských výrobkov, nealkonápojov, cukroviniek
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
pohrebníctvo vrátane prepravy zosnulých
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
ochrana majetku a osôb-strážna služba
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
vináreň, kaviareň
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
Partners: 
Obec Budkovce
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
Contribution of each member: 
Obec Budkovce
Amount of investment: 129 000 Sk Paid up: 129 000 Sk
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
Štefan Bendzák
330
Budkovce
  (from: 04/24/1996 until: 11/22/1999)
Miloš Bosák
447
Budkovce
  (from: 11/23/1999 until: 05/16/2004)
Anna Bubenková
192
Budkovce
  (from: 06/22/1994 until: 04/23/1996)
Michal Eľko - riaditeľ
96
Dúbravka
  (from: 04/24/1996 until: 11/22/1999)
Mária Janusková
341
Budkovce
  (from: 06/22/1994 until: 04/23/1996)
Jozef Lörinc
34
Budkovce
  (from: 06/22/1994 until: 06/25/1995)
Ing. Štefan Matuch
97
Slavkovce
  (from: 06/26/1995 until: 04/23/1996)
Marián Uhrina
446
Budkovce
  (from: 11/23/1999 until: 05/16/2004)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, vždy spoločne dvaja. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú konatelia tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
Capital: 
129 000 Sk
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
Supervisory board: 
Andrej Gajdoš - člen
384
Budkovce
  (from: 04/24/1996 until: 11/22/1999)
Ing. Jozef Polačko - člen
340
Budkovce
  (from: 04/24/1996 until: 11/22/1999)
Andrej Prada - člen
189
Budkovce
  (from: 04/24/1996 until: 11/22/1999)
Mária Adamová
449
Budkovce
  (from: 11/23/1999 until: 05/16/2004)
Matej Wiczmándy
24
Budkovce
  (from: 11/23/1999 until: 05/16/2004)
Stanislav Sopko
380
Budkovce
  (from: 11/23/1999 until: 05/16/2004)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 4803/V pri: Obchodné meno: DREVGAT, spol. s r.o. Sídlo: 072 15 Budkovce 23 IČO: 31 691 871 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 4K 318/99-11 zo dňa 16.2.2001 o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom. Deň výmazu: 17.5.2004.
  (from: 05/17/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.5.1994 č. N 105/94, Nz 77/94, spísanej JUDr. Ladislavom Lehňom, notárom v Michalovciach podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 06/22/1994 until: 05/16/2004)
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 5.12.1995.
  (from: 04/24/1996 until: 05/16/2004)
Zápisnica z VZ spoločnosti zo dňa 12.5.1999, 17.5.1999 a 14.11.1999. Krajský súd v Košiciach uznesením č. 4 K 318/99-11 zo dňa 16.2.2001 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Uznesenie Krajského súdu v Košiciach 4K 318/99-11 zo dňa 16.2.2001, ktorým sa návrh o vyhlásenie konkurzu na dlžníka DREVGAT s.r.o. Budkovce, Budkovce pre nedostatok majetku zamieta.
  (from: 11/23/1999 until: 05/16/2004)
Date of updating data in databases:  05/20/2022
Date of extract :  05/23/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person