Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  45579/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
LIFESTYLE LOGISTIK II s. r .o.
  (from: 01/19/2008)
Registered seat: 
Jána Bottu 2
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/26/2020)
Identification number (IČO): 
36 767 352
  (from: 04/21/2007)
Date of entry: 
04/21/2007
  (from: 04/21/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/21/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (from: 04/21/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
  (from: 04/21/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/21/2007)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/21/2007)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 04/21/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/21/2007)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/21/2007)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/21/2007)
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/21/2007)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/21/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/21/2007)
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 04/21/2007)
upratovacie práce
  (from: 04/21/2007)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 04/21/2007)
zabezpečovanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností - obstarávateľská činnosť
  (from: 04/21/2007)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 04/21/2007)
manipulácia s tovarom
  (from: 04/21/2007)
logistika - optimalizácia prepravných ciest
  (from: 04/21/2007)
Partners: 
Corridor (CEE) Holdco B. V.
Stadsplateau 7
Utrecht 3521 AZ
Kingdom of the Netherlands
  (from: 07/09/2020)
Contribution of each member: 
Corridor (CEE) Holdco B. V.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/09/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/19/2018)
Bartosz Michal Mierzwiak
ul. Grudowska 3
Varšava 03-154
Poľská republika
From: 03/08/2016
  (from: 03/17/2016)
Daniel Mark Greenslade
Osborne Road 3
Kingston upon Thames KT2 5HB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 05/25/2018
  (from: 06/19/2018)
Pawel Jerzy Bartos
Porte de France 6C APP 374
Esch-Sur-Alzette / Belval L-4360
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 05/25/2018
  (from: 06/19/2018)
Acting in the name of the company: 
Ak má spoločnosť jedného konateľa je tento oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viacerých konateľov, konajú v mene spoločnosti vždy dvaja konatelia.
  (from: 10/07/2010)
Procuration: 
Michal Ptaszyński
Podchorążych 73/35a
Varšava 00-722
Poľská republika
From: 07/09/2020
  (from: 07/09/2020)
Prokurista koná v mene spoločnosti samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Prokurista je oprávnený scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti spoločnosti.
  (from: 07/09/2020)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/06/2020)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2007. . Zmena obchodného mena z Log Center Košice s.r.o. na LIFESTYLE LOGISTIK II s. r. o.
  (from: 01/19/2008)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 20.3.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 03/18/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.07.2010. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.09.2010.
  (from: 10/07/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 15.05.2012.
  (from: 06/07/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.01.2013.
  (from: 01/29/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.03.2014.
  (from: 03/25/2014)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person