Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  85/L

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
I G H P a.s. "v likvidácii"
  (from: 12/29/2000)
Registered seat: 
Komárňanská cesta 13
Nové Zámky 940 43
  (from: 12/17/2008)
Identification number (IČO): 
31 562 230
  (from: 04/27/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/27/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/27/1992)
Objects of the company: 
vývoj, výroba, opravy, údržba strojov pre geologické práce
  (from: 02/21/1994)
strojárenská výroba pre všeobecné účely
  (from: 02/21/1994)
konštrukčné práce
  (from: 02/21/1994)
ubytovanie v podnikovej ubytovni
  (from: 02/21/1994)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 02/21/1994)
kopírovanie písomnej a grafickej dokumentácie
  (from: 02/21/1994)
činnosť knižníc
  (from: 02/21/1994)
obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncesovanej živnosti
  (from: 02/21/1994)
prenájom výrobných základných prostriedkov
  (from: 02/21/1994)
vykonávanie geologických prác
  (from: 02/21/1994)
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úlohy hydrogeologického a inžinierskogeologického prieskumu
  (from: 02/21/1994)
vykonávanie laboratornych a technických prác pre hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum
  (from: 02/21/1994)
hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum za účelom zisťovania a hodnotenia geolog. činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie
  (from: 02/21/1994)
cestná nákladná motorová doprava tovaru
  (from: 04/25/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/29/2000)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 12/29/2000)
Capital: 
57 219 000 Sk
  (from: 04/27/1992)
Shares: 
Number of shares: 57219
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/22/1995)
Supervisory board: 
Milan Haluška - predseda
Čajakova 9
Žilina
  (from: 12/01/1998)
Ing. Emil Jánošík - člen
Polomská 2
Žilina
  (from: 12/01/1998)
Ing. Ján Smolka - člen
291
Predmier
  (from: 12/01/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Milan Hošek , PhD.
Duklianska 36
Skalica 909 01
From: 04/11/2008
  (from: 04/16/2008)
Other legal facts: 
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 22.4.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 375
  (from: 04/25/1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 22. 6. 2000 bol schválený vstup spoločnosti do likvidácie.
  (from: 12/29/2000)
Dňom začatia likvidácie je deň právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o zápise vstupu spoločnosti do likvidácie.
  (from: 02/28/2001)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person