Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  86/L

Business name: 
Poľnonákup TURIEC, a.s.
  (from: 04/27/1992)
Registered seat: 
Robotnícka 2
Martin 036 80
  (from: 09/30/2003)
Identification number (IČO): 
31 562 353
  (from: 04/27/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/27/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/27/1992)
Objects of the company: 
výroba hotových krmív
  (from: 02/10/1993)
výroba ostatných potravinárskych výrobkov
  (from: 02/10/1993)
veľkoobch., s poľn. strojmi vrátane prísl., náradia, poľ. trakt.
  (from: 02/10/1993)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 02/10/1993)
iný špecializovaný maloobchod v predajniach
  (from: 02/10/1993)
iné prechodné ubytovanie do triedy***
  (from: 02/10/1993)
prekladištia nákladov; skladovanie
  (from: 02/10/1993)
ostatné služby v doprave
  (from: 02/10/1993)
maloobchod s potravinami a pochutinami
  (from: 02/10/1993)
služby pre spoločnosť ako celok
  (from: 02/10/1993)
poľnohospodárstvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďaľšieho predaja
  (from: 10/11/1999)
veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností
  (from: 10/02/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/02/2000)
veľkoobchod s obilím, ostatnými poľnohospodárskymi základnými surovinami, živými zvieratami a polotovarmi
  (from: 10/02/2000)
maloobchod s obilím, ostatnými poľnohospodárskymi základnými surovinami, živými zvieratami a polotovarmi v rozsahu voľných živností
  (from: 10/02/2000)
sprostredkovanie obchodu s obilím, ostatnými poľnohospodárskymi základnými surovinami, živými zvieratami a polotovarmi
  (from: 10/02/2000)
maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností
  (from: 10/02/2000)
predaj na trhoch
  (from: 10/02/2000)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 10/02/2000)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/02/2000)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 10/02/2000)
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností v rozsahu voľných živností
  (from: 10/02/2000)
predaj zvierat, mäsa, živočíšnych a potravinárskych výrobkov v rozsahu voľných živností
  (from: 10/02/2000)
reklamné činnosti
  (from: 10/02/2000)
baliace činnosti
  (from: 10/02/2000)
cestná nákladná doprava
  (from: 10/02/2000)
predaj jedov a žieravín v maloobchode
  (from: 10/02/2000)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 10/02/2000)
chov hospodárskych zvierat
  (from: 06/08/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/27/1992)
Ing. Zuzana Hrušková - Chairman of the Board of Directors
357
Žabokreky 038 40
From: 06/01/2021
  (from: 06/08/2021)
Ing. Dagmar Hrušková - Member of the Board of Directors
A. Bernoláka 2612/21
Čadca 022 01
From: 06/01/2021
  (from: 06/08/2021)
MUDr. Miroslav Hruška - Member of the Board of Directors
13
Košťany nad Turcom 038 41
From: 06/01/2021
  (from: 06/08/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/27/1992)
Capital: 
2 869 175,93 EUR Paid up: 2 869 175,93 EUR
  (from: 07/10/2018)
Shares: 
Number of shares: 86447
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 07/10/2018)
Supervisory board: 
Ing. Katarína Hrušková
J. Kráľa 341/43
Martin 036 01
From: 06/01/2021
  (from: 06/08/2021)
Elena Hrušková
J. Kráľa 341/43
Martin 036 01
From: 06/01/2021
  (from: 06/08/2021)
Miroslav Hruška
J. Kráľa 341/43
Martin 036 01
From: 06/01/2021
  (from: 06/08/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súl. s ust. zák.č.92/91 Zb. a podľa schvál. privat. proj. č.j.389/92 z 11.4.1992.
  (from: 04/27/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa ll.2.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis:Sa 378
  (from: 06/14/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.6.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/18/1994)
Mimoriadne Valné zhromaždenie uskutočnené 14.12.1995 menovalo nových členov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 02/28/1996)
Na valnom zhromaždení dňa 27.5.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/11/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 23. 6. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/02/2000)
Spoločnosť vydala kmeňové akcie. Na valnom zhromaždení dňa 19.6.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/30/2002)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person