Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10257/T

Business name: 
Poľnonákup Trnava, a.s.
  (from: 07/07/2000 until: 12/22/2004)
Registered seat: 
Chovateľská 2
Trnava 917 01
  (from: 09/25/2002 until: 12/22/2004)
Záhradnícka 27
Bratislava 811 07
  (from: 07/07/2000 until: 09/24/2002)
Identification number (IČO): 
35 791 756
  (from: 07/07/2000)
Date of entry: 
07/07/2000
  (from: 07/07/2000)
Date of deletion: 
12/23/2004
  (from: 12/23/2004)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/23/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/07/2000)
Objects of the company: 
nákup, ošetrovanie a predaj rastlinných výrobkov
  (from: 07/07/2000 until: 12/22/2004)
skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejného skladu
  (from: 07/07/2000 until: 12/22/2004)
výroba a predaj kŕmnych zmesí
  (from: 07/07/2000 until: 12/22/2004)
prenajímanie poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
  (from: 07/07/2000 until: 12/22/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/07/2000 until: 12/22/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/07/2000 until: 12/22/2004)
nákup a predaj osív a priemyselných hnojív (okrem jedov a žieravín)
  (from: 07/07/2000 until: 12/22/2004)
oprava, montáž a údržba strojnotechnologických zariadení
  (from: 07/07/2000 until: 12/22/2004)
oprava, údržba motorových vozidiel
  (from: 07/07/2000 until: 12/22/2004)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/07/2000 until: 12/22/2004)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 09/25/2002 until: 12/22/2004)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potlačovanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi, vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
  (from: 09/25/2002 until: 12/22/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/07/2000 until: 12/22/2004)
Ing. Pavol Barlík - člen predstavenstva
Okružná č. 6492/3
Trnava
From: 04/02/2002
  (from: 06/17/2002 until: 06/29/2004)
Ing. Pavol Barlík - člen predstavenstva
Okružná č. 6492/3
Trnava 917 01
From: 04/02/2002 Until: 05/27/2004
  (from: 06/30/2004 until: 06/29/2004)
Ing. Peter Kompiš - predseda predstavenstva
Lachova 1609/28
Bratislava
From: 04/02/2002
  (from: 06/17/2002 until: 06/29/2004)
Ing. Peter Kompiš - predseda predstavenstva
Lachova 1609/28
Bratislava 851 03
From: 04/02/2002 Until: 03/15/2004
  (from: 06/30/2004 until: 06/29/2004)
Ing. Igor Michalec
Hálova 17
Bratislava
  (from: 07/07/2000 until: 06/16/2002)
JUDr. Zuzana Veselá
Haburská 20
Bratislava
  (from: 07/07/2000 until: 06/16/2002)
Lubomír Zezula
Osuského 3a
Bratislava
  (from: 07/07/2000 until: 06/16/2002)
Jozef Plank - člen predstavenstva
Krajná 5
Trnava
From: 04/02/2002
  (from: 06/17/2002 until: 12/22/2004)
Ing. Pavol Barlík - predseda
Okružná 3/6492
Trnava 917 01
From: 05/27/2004
  (from: 06/30/2004 until: 12/22/2004)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/07/2000 until: 12/22/2004)
Capital: 
162 000 000 Sk
  (from: 07/07/2000 until: 12/22/2004)
Shares: 
Number of shares: 162
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 07/07/2000 until: 12/22/2004)
Stockholder: 
MERKURIA-AGRO, a.s.
Bajkalská 25
Bratislava 821 01
  (from: 07/23/2003 until: 12/22/2004)
Supervisory board: 
Ing. Jaromír Košín
Hviezdoslavova 467/29
Rimavská Sobota
  (from: 07/07/2000 until: 06/16/2002)
Ing. Terézia Kysová
Čajkovského 49
Trnava
  (from: 07/07/2000 until: 06/16/2002)
RNDr. Stanislav Ladziansky
Galayova 45
Bratislava
  (from: 07/07/2000 until: 06/16/2002)
Ing. Igor Michalec - predseda dozornej rady
Halova 17
Bratislava
From: 04/02/2002
  (from: 06/17/2002 until: 12/22/2004)
Mgr. Ľubomír Zezula - člen dozornej rady
Osuského 3a
Bratislava
From: 04/02/2002
  (from: 06/17/2002 until: 12/22/2004)
Ing. Dušan Hecht - člen dozornej rady
Andovská 9 A/7755
Nové Zámky 940 53
From: 04/02/2002
  (from: 06/17/2002 until: 12/22/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.6.2000 pod č. Nz 144/00 v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/07/2000 until: 12/22/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 2. 4. 2002 o zmene v orgánoch spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2. 4. 2002. Funkcia členov predstavenstva L. Zezulu, Ing. I. Michaleca, JUDr. Z. Veselej sa končí dňom 2. 4. 2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. T. Kysovej, Ing. J. Košína, RNDr. S. Ladzianskeho sa končí dňom 2. 4. 2002.
  (from: 06/17/2002 until: 12/22/2004)
Notárska zápisnica č. N 326/02, Nz 285/02 zo dňa 24. 7. 2002 notára JUDr. Miroslava Gregora, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti, rozšírenie predmetu činnosti a bol schválený Dodatok č. 1 k Stanovám spoločnosti.
  (from: 09/25/2002 until: 12/22/2004)
Legal successor: 
MERKURIA - AGRO a.s.
Bajkalská 25
Bratislava 827 18
  (from: 12/23/2004)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person