Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  26/T

Business name: 
Agro - Dvorníky, a.s.
  (from: 05/05/1993)
Registered seat: 
Stará ulica 641
Malé Dvorníky 929 01
  (from: 07/16/2015)
Identification number (IČO): 
31 435 246
  (from: 05/05/1993)
Date of entry: 
05/05/1993
  (from: 05/05/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/05/1993)
Objects of the company: 
poradenstvo v poľnohospodárstve a v potravinárstve
  (from: 05/05/1993)
obchodná činnosť
  (from: 05/05/1993)
účtovnícke a ekonomické služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/05/1993)
poľnohospodárska výroba
  (from: 05/05/1993)
leasingová činnosť
  (from: 06/08/2004)
nájom a prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/08/2004)
nájom a prenájm nehnuteľností, nebytových priestorov
  (from: 06/08/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/05/1993)
Ing. Csaba Keszegh - predseda
5489
Dunajská Streda 929 01
From: 06/08/2013
  (from: 07/09/2013)
Judita Hordósiová - člen
Nekyje na Ostrove 685
Vrakúň 930 25
From: 06/08/2013
  (from: 07/09/2013)
Kristína Klostermann - člen
Ružový háj 5509/19A
Dunajská Streda 929 01
From: 06/08/2013
  (from: 07/09/2013)
Zsolt Zsigrai - člen
Ružový háj 1374/39
Dunajská Streda 929 01
From: 06/08/2013
  (from: 07/09/2013)
Acting in the name of the company: 
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebné podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že kvytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 05/05/1993)
Capital: 
511 576 EUR
  (from: 06/15/2010)
Shares: 
Number of shares: 1452
Druh: na meno, verejne neobchodovateľné
Form: listinné
Nominal value: 332 EUR
  (from: 06/15/2010)
Number of shares: 868
Druh: na meno, verejne neobchodovateľné
Form: listinné
Nominal value: 34 EUR
  (from: 06/15/2010)
Supervisory board: 
András Bartalos
Mliečany 13
Dunajská Streda 929 01
From: 06/08/2013
  (from: 07/09/2013)
Mgr. Henrieta Katonová
Ružový háj 1377/24
Dunajská Streda 929 01
From: 06/08/2013
  (from: 07/09/2013)
Zsuzsanna Keszegh
5489
Dunajská Streda 929 01
From: 06/08/2013
  (from: 07/09/2013)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.01.1993 v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 77
  (from: 05/05/1993)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 22.05.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 74/00, Nz 91/00.
  (from: 10/10/2000)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person