Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19861/N

Business name: 
Káli - Mineral, s.r.o.
  (from: 05/03/2007 until: 10/11/2022)
Registered seat: 
Dunajská ul. 1120/4
Komárno 945 01
  (from: 05/03/2007 until: 10/11/2022)
Identification number (IČO): 
36 771 953
  (from: 05/03/2007)
Date of entry: 
05/03/2007
  (from: 05/03/2007)
Person dissolved from: 
17.8.2021
  (from: 09/24/2021)
Legal ground(s) for dissolution: 
§ 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka
  (from: 09/24/2021)
Date of deletion: 
10/12/2022
  (from: 10/12/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/12/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/03/2007)
Objects of the company: 
obchodná činnosť ( maloobchod, veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/03/2007 until: 10/11/2022)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/03/2007 until: 10/11/2022)
Partners: 
Laszlo Kassai
Plains Rd. E. 22-318
Burlington, ON. L7T-2C8
Canada
  (from: 05/03/2007 until: 10/11/2022)
Contribution of each member: 
Laszlo Kassai
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/03/2007 until: 01/15/2010)
Laszlo Kassai
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/16/2010 until: 10/11/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/03/2007 until: 10/11/2022)
Ing. Anton Chrenko
Sadmelijská 7466/5
Bratislava - Rača 831 06
From: 05/03/2007
  (from: 05/03/2007 until: 10/11/2022)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 05/03/2007 until: 10/11/2022)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/16/2010 until: 10/11/2022)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/03/2007 until: 01/15/2010)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 27CbR/37/2021 – 32 zo dňa 15.07.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.08.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti Káli - Mineral, s.r.o., so sídlom Dunajská ul. 1120/4, 945 01 Komárno, IČO: 36 771 953, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 19861/N bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 19861/N sa v y m a z u j e dňom 12.10.2022 obchodná spoločnosť Káli - Mineral, s.r.o., so sídlom Dunajská ul. 1120/4, 945 01 Komárno, IČO: 36 771 953.
  (from: 10/12/2022)
Na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 27CbR/37/2021 začalo dňa 26.03.2021 konanie o zrušení obchodnej spoločnosti: Káli - Mineral, s.r.o., IČO: 36 771 953.
  (from: 05/14/2021 until: 10/11/2022)
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 27CbR/37/2021 - 16 zo dňa 08.07.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.08.2021, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti Káli - Mineral, s.r.o., so sídlom Komárno, Dunajská ul. Č. 1120/4, IČO: 36771953.
  (from: 09/24/2021 until: 10/11/2022)
Date of updating data in databases:  11/24/2022
Date of extract :  11/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person