Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  27/T

Business name: 
Poľnonákup ROVINA a.s.
  (from: 04/28/1992 until: 12/20/2006)
Registered seat: 
Matuškovská cesta
Galanta 924 38
  (from: 01/24/1994 until: 12/20/2006)
Identification number (IČO): 
31 412 254
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Date of deletion: 
12/21/2006
  (from: 12/21/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/21/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Capital: 
345 236 000 Sk
  (from: 03/07/2002 until: 12/20/2006)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 01.08.2006, č.k. 3K 33/00-511, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.09.2006 bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu, z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz. Zároveň bol funkcie správcu konkurznej podstaty zbavený Ing. Robert Sedlák, so sídlom Štefánikova č. 5, 811 05 Bratislava. Podľa § 68 ods. 1 Obchodného zákonníka v y m a z u j e s a dňom 21.12.2006 z Obchodného registra Okresného súdu Trnava celý zápis pri subjekte Poľnonákup ROVINA, a.s., so sídlom Matúškovská cesta 1568/18, 924 38 Galanta, IČO: 31 412 254.
  (from: 12/21/2006)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person