Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7279/S

Business name: 
BVL, s.r.o.
  (from: 10/09/2012 until: 02/01/2018)
Q - Consult, s.r.o.
  (from: 08/22/2001 until: 10/08/2012)
Registered seat: 
Sládkovičova 82
Podbrezová 976 81
  (from: 09/28/2012 until: 02/01/2018)
Podlavická cesta 31
Banská Bystrica 974 09
  (from: 03/25/2005 until: 09/27/2012)
ČSA 13
Banská Bystrica 974 01
  (from: 02/14/2003 until: 03/24/2005)
Kapitulská 8
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/22/2001 until: 02/13/2003)
Identification number (IČO): 
36 050 016
  (from: 08/22/2001)
Date of entry: 
08/22/2001
  (from: 08/22/2001)
Person dissolved from: 
12.9.2017
  (from: 02/02/2018)
Date of deletion: 
02/02/2018
  (from: 02/02/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/02/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/22/2001)
Objects of the company: 
poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní a zlepšovaní systémov zabezpečovania kvality a certifikácie výrobkov
  (from: 08/22/2001 until: 09/07/2015)
školiaca činnosť v oblasti manažérstva kvality
  (from: 08/22/2001 until: 09/07/2015)
nezávislé previerky systémov riadenia kvality
  (from: 08/22/2001 until: 09/07/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovou službou - prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/19/2003 until: 09/07/2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/19/2003 until: 09/07/2015)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 12/19/2003 until: 09/07/2015)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/19/2003 until: 09/07/2015)
správa registratúrnych záznamov
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
finančný leasing
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
reklamná činnosť
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
propagačná činnosť
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
služby videokamerou
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
fotografické služby
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
organizovanie veľtrhov a výstav v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
výroba zvukových a zvukovoobrázkových nosičov
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
tlmočnícke a prekladateľské služby: anglický a nemecký jazyk
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
softvérové služby - predaj programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
servis počítačových sietí
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
upratovacie služby
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
personálne poradenstvo
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
poradenská činnosť v oblasti programového vybavenia počítača
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
administratívne práce
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
kopírovacie služby
  (from: 04/27/2005 until: 09/07/2015)
Partners: 
Lenka Blažejová
Krivánska 4
Banská Bystrica 974 11
Slovak Republic
  (from: 02/23/2010 until: 09/27/2012)
Ing. Ivan Matys
Podlavická cesta 31
Banská Bystrica 974 09
Slovak Republic
  (from: 02/14/2003 until: 02/22/2010)
Ing. Ivan Matys
ČSA 13
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/22/2001 until: 02/13/2003)
JUDr. Andrea Matysová
ČSA 13
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/22/2001 until: 02/13/2003)
Roland Antol
Kolkáreň 5/9
Podbrezová 976 81
Slovak Republic
  (from: 09/28/2012 until: 02/01/2018)
Contribution of each member: 
Ing. Ivan Matys
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 08/22/2001 until: 02/13/2003)
JUDr. Andrea Matysová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/22/2001 until: 02/13/2003)
Ing. Ivan Matys
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 02/14/2003 until: 04/26/2005)
Ing. Ivan Matys
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 04/27/2005 until: 02/15/2010)
Ing. Ivan Matys
Amount of investment: 33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 02/22/2010)
Lenka Blažejová
Amount of investment: 33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 02/23/2010 until: 09/27/2012)
Roland Antol
Amount of investment: 33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 09/28/2012 until: 02/01/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/22/2001 until: 02/01/2018)
Roland Antol
Kolkáreň 5/9
Podbrezová 976 81
From: 09/25/2012
  (from: 09/28/2012 until: 09/07/2015)
Roland Antol
Kolkáreň 5/9
Podbrezová 976 81
From: 09/25/2012 Until: 07/31/2015
  (from: 09/08/2015 until: 09/07/2015)
Ing. Ivan Matys
ČSA 13
Banská Bystrica
  (from: 08/22/2001 until: 02/13/2003)
Ing. Ivan Matys
Podlavická cesta 31
Banská Bystrica 974 09
From: 08/22/2001
  (from: 02/14/2003 until: 09/27/2012)
Ing. Ivan Matys
Podlavická cesta 31
Banská Bystrica 974 09
From: 08/22/2001 Until: 09/25/2012
  (from: 09/28/2012 until: 09/27/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 08/22/2001 until: 02/01/2018)
Capital: 
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 02/01/2018)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 04/27/2005 until: 02/15/2010)
500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 02/14/2003 until: 04/26/2005)
200 000 Sk
  (from: 08/22/2001 until: 02/13/2003)
Other legal facts: 
Súd uznesením č. k. 61Cbr/53/2016-31 zo dňa 16.08.2017, právoplatným dňa 12.09.2017 zrušil obchodnú spoločnosť BVL, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 82, 976 81 Podbrezová, IČO: 36 050 016, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vo vložke číslo 7279/S bez likvidácie.
  (from: 02/02/2018)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 8.12.2000, v zmysle rozhodnutia spoločníkov v.o.s. Q-Consult o transformácii, podľa §§ 28, 69, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 08/22/2001 until: 02/01/2018)
Valné zhromaždenie dňa 27.12.2002 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy a prevod obchodného podielu / Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 27.12.2002 /. Úplné znenie spoločenskej zmluvy spísané dňa 27.12.2002.
  (from: 02/14/2003 until: 02/01/2018)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 12/19/2003 until: 02/01/2018)
Date of updating data in databases:  03/27/2023
Date of extract :  03/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person