Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  894/S

Business name: 
SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.
  (from: 01/15/1997)
Registered seat: 
Kremnička 2
Banská Bystrica 974 05
  (from: 01/24/2007)
Identification number (IČO): 
35 706 660
  (from: 01/15/1997)
Date of entry: 
01/15/1997
  (from: 01/15/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/15/1997)
Objects of the company: 
poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 09/30/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 09/30/1999)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (from: 09/30/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/30/1999)
realizácia šľachtiteľského programu a zabezpečenie reprodukcie v chove HD umelou insemináciou
  (from: 09/30/1999)
realizácia selekčného programu v samčej časti populácie HD po dohode s príslušnými zväzmi
  (from: 09/30/1999)
dovoz genetického materiálu zo zahraničia po splnení osobitných veterinárnych predpisov
  (from: 09/30/1999)
predaj inseminačných dávok, embryí a ostatného genetického materiálu
  (from: 09/30/1999)
poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných plodov
  (from: 09/30/1999)
výkon inseminácie a ostatných biotechnických metód pracovníkmi spoločnosti spĺňajúcimi odborné predpoklady
  (from: 09/30/1999)
prevádzkovanie inseminačnej stanice býkov (ISB) za účelom získavania a spracovanie sperma býkov chovaných v inseminačných staniciach býkov (ISB)
  (from: 09/22/2015)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 10/11/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/15/1997)
Ing. Miloslav Šebek - Chairman of the Board of Directors
Poľná 127
Banská Bystrica 974 05
From: 09/27/2021
  (from: 03/05/2022)
Ing. František Urban - Member of the Board of Directors
Vojenská 2495/97
Levice 934 01
From: 09/27/2021
  (from: 03/05/2022)
MVDr. Miroslav Čupka - Member of the Board of Directors
Sedliacka 1129/3
Rimavská Sobota 979 01
From: 09/27/2021
  (from: 03/05/2022)
Acting in the name of the company: 
sú vo všetkých veciach oprávnení konať a podpisovať sa vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Člen predstavenstva Ing. Miloslav Šebek je oprávnený vo všetkých veciach konať a podpisovať sa v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku jej pečiatky sa uvedie meno a funkcia podpisujúceho sa a podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 03/05/2022)
Capital: 
170 000 EUR Paid up: 170 000 EUR
  (from: 02/03/2009)
Shares: 
Number of shares: 5000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sa môžu previesť na iného akcionára alebo iného nadobúdateľa iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti.
  (from: 09/27/2017)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Oravec
Zlatá 14178/6
Banská Bystrica 974 05
From: 09/27/2021
  (from: 03/05/2022)
Mgr. PhDr. Helena Drappanová
Čiližská 5007/28
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 09/27/2021
  (from: 03/05/2022)
Mgr. Dominka Vajdová
Tatranská 21/42
Valaská 974 46
From: 09/27/2021
  (from: 03/05/2022)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 318/96, NZ 327/96 zo dňa 18.11.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Spoločnosť preberie na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti, SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, s.r.o. Bratislava, Gröslingová 56, IČO: 31391451, vl.č. 15475/B. Stary spis: Sa 1844
  (from: 01/15/1997)
Notárska zápisnica č. N 134/97, Nz 117/97 zo dňa 29.5.1997, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 29.5.1997. Stary spis: Sa 1844
  (from: 09/11/1997)
Na valnom zhromaždení dňa 21.12.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 363/98, Nz 283/98 napísanej dňa 21.12.1998 notárom Mgr. Adámkom v Trenčíne, bolo schválená zmena stanov - vo forme Dodatku č. 2.
  (from: 05/05/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 12.8.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 193/99, Nz 144/99 napísanej dňa 12.8.1999 notárom JUDr. Adamekom v Trenčíne bola schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade.
  (from: 09/30/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.7.2000
  (from: 10/19/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2004.
  (from: 07/02/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.2005 osvedčená vo forme notárskej zápisnice N 27/2005, Nz 29084/2005- zmena stanov.
  (from: 08/16/2005)
Notárska zápisnica N 78/2006, Nz 48522/2006 zo dňa 28.11.2006.
  (from: 01/24/2007)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 08.12.2006.
  (from: 01/24/2007)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person