Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  894/S

Business name: 
SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.
  (from: 01/15/1997)
Registered seat: 
Kremnička 2
Banská Bystrica 974 05
  (from: 01/24/2007)
Nádražná 36
Ivánka pri Dunaji 900 28
  (from: 09/30/1999 until: 01/23/2007)
Grösslingova 56
Bratislava 812 81
  (from: 01/15/1997 until: 09/29/1999)
Identification number (IČO): 
35 706 660
  (from: 01/15/1997)
Date of entry: 
01/15/1997
  (from: 01/15/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/15/1997)
Objects of the company: 
poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 09/30/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 09/30/1999)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (from: 09/30/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/30/1999)
realizácia šľachtiteľského programu a zabezpečenie reprodukcie v chove HD umelou insemináciou
  (from: 09/30/1999)
realizácia selekčného programu v samčej časti populácie HD po dohode s príslušnými zväzmi
  (from: 09/30/1999)
dovoz genetického materiálu zo zahraničia po splnení osobitných veterinárnych predpisov
  (from: 09/30/1999)
predaj inseminačných dávok, embryí a ostatného genetického materiálu
  (from: 09/30/1999)
poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných plodov
  (from: 09/30/1999)
výkon inseminácie a ostatných biotechnických metód pracovníkmi spoločnosti spĺňajúcimi odborné predpoklady
  (from: 09/30/1999)
prevádzkovanie inseminačnej stanice býkov (ISB) za účelom získavania a spracovanie sperma býkov chovaných v inseminačných staniciach býkov (ISB)
  (from: 09/22/2015)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 10/11/2018)
poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 01/15/1997 until: 09/29/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 01/15/1997 until: 09/29/1999)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (from: 01/15/1997 until: 09/29/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/15/1997 until: 09/29/1999)
realizácia šlachtiteľského programu a zabezpečenie reprodukcie v chove HD umelou insemináciou
  (from: 01/15/1997 until: 09/29/1999)
realizácia selekčného programu v samčej časti populácie holsteinského plemena a u iných plemien po dohode s príslušnými zväzmi. Sperma nepreverených býkov sa môže používať len k testácii alebo k výskumným účelom s výnimkou špecializovaných mäsových plemien. Zabezpečenie testácie mladých plemenných býkov minimálne v rozsahu 15% z predaných inseminačných dávok
  (from: 01/15/1997 until: 09/29/1999)
dovoz genetického materialu zo zahraničia po splnení osobitných veterinárnych predpisov. Predaj tohoto materiálu pre cho- vateľov je možné uskutočniť len po regisrá- cii na ŠPÚ v Bratislave
  (from: 01/15/1997 until: 09/29/1999)
inseminačné dávky je možné získať z uznanej plemenárskej stanice, tieto musia pochádzať od plemenných zvierat spĺňajúcich kritériá pre dané plemeno a musia byť označené predpísaným spôsobom
  (from: 01/15/1997 until: 09/29/1999)
výkon inseminácie pracovníkmi spoločnosti, spĺňajúcimi odborné predpoklady s podmienkou, že budú nahlasované údaje o vykonaných insemináciach do centrálneho spracovania ŠPÚ SR podľa osobitných pokynov pre hodno- tenie výsledkov reprodukcie a k určovaniu pôvodov zvierat
  (from: 01/15/1997 until: 09/29/1999)
predaj inseminačných dávok spermy sa vyko- náva chovateľom na základe priparovacích plánov a šlachtiteľských plánov jednotlivých chovateľských zväzkov
  (from: 01/15/1997 until: 09/29/1999)
držitelia plemenníkov sú povinní každoročne zabezpečiť preskúšanie vhodnosti a spôsobilosti plemenníkov, pre ktorých vydal ŠPÚ SR osvedčenia na použitie inseminácii
  (from: 01/15/1997 until: 09/29/1999)
plnenie dodržiavania uvedených podmienok a ustanovení horeuvedeného zákona bude priebežne kontrolované Plemenárskou inšpekciou SR
  (from: 01/15/1997 until: 09/29/1999)
poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných plodov
  (from: 01/15/1997 until: 09/29/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/15/1997)
Ing. Miloslav Šebek - Chairman of the Board of Directors
Poľná 127
Banská Bystrica 974 05
From: 09/27/2021
  (from: 03/05/2022)
Ing. František Urban - Member of the Board of Directors
Vojenská 2495/97
Levice 934 01
From: 09/27/2021
  (from: 03/05/2022)
MVDr. Miroslav Čupka - Member of the Board of Directors
Sedliacka 1129/3
Rimavská Sobota 979 01
From: 09/27/2021
  (from: 03/05/2022)
Ing. Miroslav Belanský
Sokolská 468/6
Cífer
  (from: 01/15/1997 until: 09/10/1997)
Ing. Juraj Drienka
Moskovská 22
Banská Bystrica
  (from: 09/11/1997 until: 06/05/2003)
Ing. Juraj Drienka
Moskovská 22
Banská Bystrica
From: 05/29/1997
  (from: 06/06/2003 until: 07/20/2007)
Ing. Juraj Drienka
Moskovská 22
Banská Bystrica
From: 05/29/1997 Until: 06/18/2007
  (from: 07/21/2007 until: 07/20/2007)
Ing. Ivan Hrica
822
Lozorno
  (from: 01/15/1997 until: 09/10/1997)
Pavol Chmelina - člen
Vlárska 7
Nemšová 914 41
From: 06/18/2007
  (from: 07/21/2007 until: 09/04/2009)
Pavol Chmelina - člen
Vlárska 7
Nemšová 914 41
From: 06/18/2007 Until: 06/26/2009
  (from: 09/05/2009 until: 09/04/2009)
Pavol Chmelina - člen
Vlárska 7
Nemšová 914 41
From: 06/26/2009
  (from: 09/05/2009 until: 08/26/2011)
Pavol Chmelina - člen
Vlárska 7
Nemšová 914 41
From: 06/26/2009 Until: 06/30/2011
  (from: 08/27/2011 until: 08/26/2011)
Ing. Vladimír Chovan
Športová 12
Trnava
  (from: 09/11/1997 until: 06/05/2003)
Ing. Vladimír Chovan
Športová 12
Trnava
From: 05/29/1997
  (from: 06/06/2003 until: 07/01/2005)
Ing. Vladimír Chovan - člen predstavenstva
M.Benku 30
Trnava 917 01
From: 05/29/1997
  (from: 07/02/2005 until: 09/04/2009)
Ing. Vladimír Chovan - člen predstavenstva
M.Benku 30
Trnava 917 01
From: 05/29/1997 Until: 06/26/2009
  (from: 09/05/2009 until: 09/04/2009)
Ing. Jozef Jiroš
Drotárska 4
Bratislava
  (from: 01/15/1997 until: 09/10/1997)
Ing. Stanislav Kobza
Nad Tehelňou 2306/11
Trenčín
  (from: 09/11/1997 until: 06/05/2003)
Ing. Stanislav Kobza
Nad Tehelňou 2306/11
Trenčín
From: 05/29/1997
  (from: 06/06/2003 until: 07/20/2007)
Ing. Stanislav Kobza
Nad Tehelňou 2306/11
Trenčín
From: 05/29/1997 Until: 06/18/2007
  (from: 07/21/2007 until: 07/20/2007)
Ing. Marta Kobzová - člen
Nad Tehelňou 2306/11
Trenčín 911 05
From: 06/18/2007
  (from: 07/21/2007 until: 09/04/2009)
Ing. Marta Kobzová - člen
Nad Tehelňou 2306/11
Trenčín 911 05
From: 06/18/2007 Until: 06/26/2009
  (from: 09/05/2009 until: 09/04/2009)
Ing. Marta Kobzová - člen
Nad Tehelňou 2306/11
Trenčín 911 05
From: 06/26/2009
  (from: 09/05/2009 until: 08/26/2011)
Ing. Marta Kobzová - člen
Nad Tehelňou 2306/11
Trenčín 911 05
From: 06/26/2009 Until: 06/30/2011
  (from: 08/27/2011 until: 08/26/2011)
Ing. Miroslav Maxon - člen
Orechovská 321/49
Trenčín - Istebník 911 05
From: 06/18/2007
  (from: 07/21/2007 until: 09/04/2009)
Ing. Miroslav Maxon - člen
Orechovská 321/49
Trenčín - Istebník 911 05
From: 06/18/2007 Until: 06/26/2009
  (from: 09/05/2009 until: 09/04/2009)
Ing. Miroslav Maxon - člen
Orechovská 321/49
Trenčín - Istebník 911 05
From: 06/26/2009
  (from: 09/05/2009 until: 08/26/2011)
Ing. Miroslav Maxon - člen
Orechovská 321/49
Trenčín - Istebník 911 05
From: 06/26/2009 Until: 06/30/2011
  (from: 08/27/2011 until: 08/26/2011)
Ing. Miloslav Šebek
Poľná 916/127
Banská Bystrica - Radvaň
  (from: 09/11/1997 until: 06/05/2003)
Ing. Miloslav Šebek
Poľná 916/127
Banská Bystrica - Radvaň
From: 05/29/1997
  (from: 06/06/2003 until: 07/20/2007)
Ing. Miloslav Šebek
Poľná 916/127
Banská Bystrica - Radvaň
From: 05/29/1997 Until: 06/18/2007
  (from: 07/21/2007 until: 07/20/2007)
Ing. Pavol Štefánek
Čerešňová 1191/5
Nemšová 914 41
From: 05/29/1997
  (from: 01/24/2007 until: 09/04/2009)
Ing. Pavol Štefánek
Čerešňová 1191/5
Nemšová 914 41
From: 05/29/1997 Until: 06/26/2009
  (from: 09/05/2009 until: 09/04/2009)
Ing. Pavol Štefánek
Janka Palu 9/17
Nemšová
  (from: 09/11/1997 until: 06/05/2003)
Ing. Pavol Štefánek
Janka Palu 9/17
Nemšová
From: 05/29/1997
  (from: 06/06/2003 until: 01/23/2007)
Ing. Pavol Štefánek - predseda predstavenstva
Čerešňová 1191/5
Nemšová 914 41
From: 06/26/2009
  (from: 09/05/2009 until: 08/26/2011)
Ing. Pavol Štefánek - predseda predstavenstva
Čerešňová 1191/5
Nemšová 914 41
From: 06/26/2009 Until: 06/30/2011
  (from: 08/27/2011 until: 08/26/2011)
Ing. Václav Trtek - člen
123
Liptovský Ondrej 032 04
From: 06/26/2009
  (from: 09/05/2009 until: 08/26/2011)
Ing. Václav Trtek - člen
123
Liptovský Ondrej 032 04
From: 06/26/2009 Until: 06/30/2011
  (from: 08/27/2011 until: 08/26/2011)
Ing. Pavol Štefánek - predseda predstavenstva
Čerešňová 1191/5
Nemšová 914 41
From: 06/30/2011 Until: 09/27/2021
  (from: 03/05/2022 until: 03/04/2022)
Pavol Chmelina - člen predstavenstva
Vlárska 7
Nemšová 914 41
From: 06/30/2011 Until: 09/27/2021
  (from: 03/05/2022 until: 03/04/2022)
Ing. Miloslav Šebek - člen predstavenstva
Poľná 127
Banská Bystrica 974 05
From: 06/30/2011 Until: 09/27/2021
  (from: 03/05/2022 until: 03/04/2022)
Ing. Miloslav Šebek - člen predstavenstva
Poľná 127
Banská Bystrica 974 05
From: 06/30/2011
  (from: 08/27/2011 until: 03/04/2022)
Ing. Pavol Štefánek - predseda predstavenstva
Čerešňová 1191/5
Nemšová 914 41
From: 06/30/2011
  (from: 08/27/2011 until: 03/04/2022)
Pavol Chmelina - člen predstavenstva
Vlárska 7
Nemšová 914 41
From: 06/30/2011
  (from: 08/27/2011 until: 03/04/2022)
Acting in the name of the company: 
sú vo všetkých veciach oprávnení konať a podpisovať sa vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Člen predstavenstva Ing. Miloslav Šebek je oprávnený vo všetkých veciach konať a podpisovať sa v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku jej pečiatky sa uvedie meno a funkcia podpisujúceho sa a podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 03/05/2022)
V mene spoločnosti sú vo všetkých veciach oprávnení konať a podpisovať sa vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Člen predstavenstva Ing. Miloslav Šebek je oprávnený vo všetkých veciach konať a podpisovať sa v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku jej pečiatky sa uvedie meno a funkcia podpisujúceho sa a podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 09/27/2017 until: 03/04/2022)
Menom spoločnosti koná samostatne každý člen predstavenstva.
  (from: 01/15/1997 until: 09/26/2017)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Slovenské biologické služby, a.s., odštepný závod Banská Bystrica
  (from: 09/11/1997 until: 01/23/2007)
Registered seat: 
Kremnička 2
Banská Bystrica 974 08
  (from: 09/11/1997 until: 01/23/2007)
Head: 
Ing. Juraj Drienka
Moskovská 22
Banská Bystrica
  (from: 09/11/1997 until: 01/23/2007)
Ing. Juraj Drienka
Moskovská 22
Banská Bystrica
Until: 8.12.2006
  (from: 01/24/2007 until: 01/23/2007)
 
 
Name: 
Slovenské biologické služby a.s., odštepný závod Bratislava
  (from: 09/11/1997 until: 08/15/2005)
Registered seat: 
Grösslingova 56
Bratislava 811 09
  (from: 09/11/1997 until: 08/15/2005)
Head: 
Ing. Ivan Podoba
Sládkovičova 182/82
Bánovce nad Bebravou
  (from: 09/11/1997 until: 08/15/2005)
Ing. Ivan Podoba
Sládkovičova 182/82
Bánovce nad Bebravou
Until: 4.8.2005
  (from: 08/16/2005 until: 08/15/2005)
 
 
Capital: 
170 000 EUR Paid up: 170 000 EUR
  (from: 02/03/2009)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 06/06/2003 until: 02/02/2009)
5 000 000 Sk
  (from: 09/30/1999 until: 06/05/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 01/15/1997 until: 09/29/1999)
Shares: 
Number of shares: 5000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sa môžu previesť na iného akcionára alebo iného nadobúdateľa iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti.
  (from: 09/27/2017)
Number of shares: 5000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 02/03/2009 until: 09/26/2017)
Number of shares: 5000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/06/2003 until: 02/02/2009)
Number of shares: 5000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/30/1999 until: 06/05/2003)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/15/1997 until: 09/29/1999)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Oravec
Zlatá 14178/6
Banská Bystrica 974 05
From: 09/27/2021
  (from: 03/05/2022)
Mgr. PhDr. Helena Drappanová
Čiližská 5007/28
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 09/27/2021
  (from: 03/05/2022)
Mgr. Dominka Vajdová
Tatranská 21/42
Valaská 974 46
From: 09/27/2021
  (from: 03/05/2022)
Ing. Ľubomír Gajdoš
Vážska 447/34
Nemšová 914 41
From: 06/30/2010
  (from: 08/14/2010 until: 08/26/2011)
Ing. Ľubomír Gajdoš
Vážska 447/34
Nemšová 914 41
From: 06/30/2010 Until: 06/30/2011
  (from: 08/27/2011 until: 08/26/2011)
Ing. Anna Hajnovičová
Partizánska 62
Solčany
  (from: 09/30/1999 until: 06/05/2003)
Ing. Anna Hajnovičová
Partizánska 62
Solčany
From: 08/12/1999
  (from: 06/06/2003 until: 09/04/2009)
Ing. Anna Hajnovičová
Partizánska 62
Solčany
From: 08/12/1999 Until: 06/26/2009
  (from: 09/05/2009 until: 09/04/2009)
Ing. Anna Hajnovičová
Partizánska 62
Solčany 956 17
From: 06/26/2009
  (from: 09/05/2009 until: 08/13/2010)
Ing. Anna Hajnovičová
Partizánska 62
Solčany 956 17
From: 06/26/2009 Until: 06/30/2010
  (from: 08/14/2010 until: 08/13/2010)
Ing. Juraj Heyder
Záhradná 32
Šenkvice 900 81
  (from: 09/11/1997 until: 10/18/2000)
Ing. Josef Jiroš
Drotárska 4
Bratislava
  (from: 09/11/1997 until: 09/29/1999)
Ing. Stanislav Kobza
Nad Tehelňou 2306/11
Trenčín
  (from: 01/15/1997 until: 09/10/1997)
Ing. Jozef Oravec
Poľná 25
Banská Bystrica 974 05
From: 06/25/2004
  (from: 07/02/2005 until: 09/04/2009)
Ing. Jozef Oravec
Poľná 25
Banská Bystrica 974 05
From: 06/25/2004 Until: 06/25/2008
  (from: 09/05/2009 until: 09/04/2009)
Ing. Jozef Oravec
Poľná 25
Banská Bystrica 974 05
From: 06/26/2009
  (from: 09/05/2009 until: 08/26/2011)
Ing. Jozef Oravec
Poľná 25
Banská Bystrica 974 05
From: 06/26/2009 Until: 06/30/2011
  (from: 08/27/2011 until: 08/26/2011)
Ing. Ivan Podoba
Sládkovičova 182/48
Bánovce nad Bebravou 957 01
  (from: 10/19/2000 until: 06/05/2003)
Ing. Ivan Podoba
Sládkovičova 182/48
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 07/04/2000
  (from: 06/06/2003 until: 08/26/2011)
Ing. Ivan Podoba
Sládkovičova 182/48
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 07/04/2000 Until: 06/30/2011
  (from: 08/27/2011 until: 08/26/2011)
Ing. Ladislav Száraz
Rastice 700
Zlaté Klasy
  (from: 09/11/1997 until: 06/05/2003)
Ing. Ladislav Száraz
Rastice 700
Zlaté Klasy
From: 05/29/1997
  (from: 06/06/2003 until: 07/01/2005)
Ing. Ladislav Száraz
Rastice 700
Zlaté Klasy
From: 05/29/1997 Until: 06/25/2004
  (from: 07/02/2005 until: 07/01/2005)
Ing. Pavol Štefánek
J.Paľu 9/17
Nemšová
  (from: 01/15/1997 until: 09/10/1997)
Ing. Ladislav Vlčej
Záhradná 12
Skalica
  (from: 01/15/1997 until: 09/10/1997)
Ing. Marta Kobzová
Nad Tehelňou 2306/11
Trenčín 911 05
From: 06/30/2011 Until: 09/27/2021
  (from: 03/05/2022 until: 03/04/2022)
Ing. Jozef Oravec
Poľná 25
Banská Bystrica 974 05
From: 06/30/2011 Until: 09/27/2021
  (from: 03/05/2022 until: 03/04/2022)
Ing. Miroslav Maxon
Orechovská, Istebník 321/49
Trenčín 911 05
From: 06/30/2011 Until: 09/27/2021
  (from: 03/05/2022 until: 03/04/2022)
Ing. Jozef Oravec
Poľná 25
Banská Bystrica 974 05
From: 06/30/2011
  (from: 08/27/2011 until: 03/04/2022)
Ing. Marta Kobzová
Nad Tehelňou 2306/11
Trenčín 911 05
From: 06/30/2011
  (from: 08/27/2011 until: 03/04/2022)
Ing. Miroslav Maxon
Orechovská, Istebník 321/49
Trenčín 911 05
From: 06/30/2011
  (from: 08/27/2011 until: 03/04/2022)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 318/96, NZ 327/96 zo dňa 18.11.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Spoločnosť preberie na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti, SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, s.r.o. Bratislava, Gröslingová 56, IČO: 31391451, vl.č. 15475/B. Stary spis: Sa 1844
  (from: 01/15/1997)
Notárska zápisnica č. N 134/97, Nz 117/97 zo dňa 29.5.1997, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 29.5.1997. Stary spis: Sa 1844
  (from: 09/11/1997)
Na valnom zhromaždení dňa 21.12.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 363/98, Nz 283/98 napísanej dňa 21.12.1998 notárom Mgr. Adámkom v Trenčíne, bolo schválená zmena stanov - vo forme Dodatku č. 2.
  (from: 05/05/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 12.8.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 193/99, Nz 144/99 napísanej dňa 12.8.1999 notárom JUDr. Adamekom v Trenčíne bola schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade.
  (from: 09/30/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.7.2000
  (from: 10/19/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2004.
  (from: 07/02/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.2005 osvedčená vo forme notárskej zápisnice N 27/2005, Nz 29084/2005- zmena stanov.
  (from: 08/16/2005)
Notárska zápisnica N 78/2006, Nz 48522/2006 zo dňa 28.11.2006.
  (from: 01/24/2007)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 08.12.2006.
  (from: 01/24/2007)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person