Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  29/T

Business name: 
STAVEX, a.s. - v likvidácii
  (from: 11/14/1997 until: 01/05/2005)
STAVEX a.s.
  (from: 04/07/1992 until: 11/13/1997)
Registered seat: 
Matúškovská cesta 882/9
Galanta 924 37
  (from: 12/04/1995 until: 01/05/2005)
Hodská 387/10
Galanta 924 37
  (from: 07/18/1994 until: 12/03/1995)
Františka Zupku
Galanta 924 37
  (from: 04/07/1992 until: 07/17/1994)
Identification number (IČO): 
31 412 645
  (from: 04/07/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/07/1992)
Date of deletion: 
01/06/2005
  (from: 01/06/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/06/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/07/1992)
Objects of the company: 
dodávka stavebných prác pre bytovú a účelovú výstavbu, inžinierske siete, opravy a rekonštrukcie, zabezpečenie inžinierskej a obchodnej činnosti, veľkoobchodnej a moloobchodnej činnosti, nákladnej a osobnej dopravy, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, môže a.s. vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti
  (from: 04/07/1992 until: 01/05/2005)
Management body: 
likvidátor
  (from: 11/14/1997 until: 01/05/2005)
Managing board
  (from: 04/07/1992 until: 11/13/1997)
Ladislav Adamec
90
Javorinka
  (from: 07/18/1994 until: 12/03/1995)
Ing. Peter Bafia - člen
Uhrovecká 2
Bratislava
  (from: 04/07/1992 until: 07/17/1994)
Jozef Benko
1451
Šoporňa
  (from: 12/04/1995 until: 11/09/1997)
Ing. Jozef Cesnek - predseda
Stromová 7
Sereď
  (from: 04/07/1992 until: 07/17/1994)
Ján Červenka
81
Križovany
  (from: 12/04/1995 until: 11/13/1997)
Ing. Kamil Chovanec
Novomestská 44/45
Sereď
  (from: 07/18/1994 until: 12/03/1995)
Ing. Kamil Chovanec - podpredseda
Novomestská 44/45
Sereď
  (from: 04/07/1992 until: 07/17/1994)
Ing. Roman Lánik
Koniarekova 11
Trnava
  (from: 11/10/1997 until: 11/13/1997)
Štefan Lóry
Nemocničná 8
Galanta
  (from: 07/18/1994 until: 12/03/1995)
Ing. Pavol Michaliga
265
Šoporňa
  (from: 12/04/1995 until: 11/09/1997)
Ing. Imrich Petro
Slnečná 3
Šaľa
  (from: 07/18/1994 until: 12/03/1995)
Ing. Imrich Petro - člen
Slnečná 3
Šaľa
  (from: 04/07/1992 until: 07/17/1994)
Fridrich Szabó
F.Kráľa 2
Šaľa
  (from: 07/18/1994 until: 12/03/1995)
Ľudovít Šíp
Tehelná 10
Sereď
  (from: 12/04/1995 until: 11/13/1997)
Ľudovít Šíp - člen
Tehelná 12
Sereď
  (from: 04/07/1992 until: 07/17/1994)
Ing. Aladár Štefunko
G. Dusíka 2
Trnava
  (from: 11/10/1997 until: 11/13/1997)
Ing. Pavol Štipala
V. Clementisa 47
Trnava
  (from: 11/10/1997 until: 11/13/1997)
Jozef Takáč
Bernolákova 1479/11
Šaľa
  (from: 12/04/1995 until: 11/09/1997)
Acting in the name of the company: 
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný vždy podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj podpis.
  (from: 04/07/1992 until: 11/13/1997)
Capital: 
105 149 000 Kčs
  (from: 04/07/1992 until: 01/05/2005)
Shares: 
Number of shares: 101995
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/07/1992 until: 01/05/2005)
Number of shares: 3154
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/07/1992 until: 01/05/2005)
Supervisory board: 
Alžbeta Cibulková - predseda
Hlboká 1
Šaľa
  (from: 04/07/1992 until: 07/17/1994)
Alžbeta Cibuľková
Hlboká 1
Šaľa
  (from: 07/18/1994 until: 12/03/1995)
Ing. Roman Fodor
Česká 1437
Galanta
  (from: 07/18/1994 until: 12/03/1995)
Jozef Foltinovič - člen
Dlhá 1982/17
Sereď
  (from: 04/07/1992 until: 07/17/1994)
Ing. Mária Gašparíková
Jilemnického 21
Svit
  (from: 12/04/1995 until: 01/05/2005)
Štefan Grell - člen
Partizánska 796
Galanta
  (from: 04/07/1992 until: 07/17/1994)
Ing. Štefan Legény
Garbiarska 49/5
Sereď
  (from: 12/04/1995 until: 01/05/2005)
Miroslav Petre
Bohdanovce nad Trnavou
  (from: 12/04/1995 until: 01/05/2005)
Jaroslav Pronský
Októbrova 1196/92
Galanta
  (from: 07/18/1994 until: 12/03/1995)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Roman Lánik
Koniarekova 5869/11
Trnava
  (from: 11/14/1997 until: 01/05/2005)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 11/14/1997 until: 01/05/2005)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 11. 2. 1993 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti STAVEX. V súlade s ust. § 4a zák. č. 328/1991 voči spoločnosti STAVEX a.s. začaté dohodovacie konanie na Krajskom súde v Bratislave pod č.k. 2K 25/93. Stary spis: Sa 87
  (from: 12/20/1993 until: 01/05/2005)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 8.7.1993. Zmena názvu ulice Františka Zupku na ul. Hodskú uznesením mestského zastupiteľstva MsÚ Galanta uznesením č.7/1991 zo dňa 29.10.1991. Stary spis: Sa 87
  (from: 07/18/1994 until: 01/05/2005)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 7.12.1993 pod č.k. 2K 25/93, právoplatným dňa 31.12.1993, bolo zastavené konanie v konkurznej veci veriteľa HIRCEM, a.s. Rohožník proti dlžníkovi STAVEX a.s. Galanta, o vyhlásenie konkurzu. Stary spis: Sa 87
  (from: 12/07/1994 until: 01/05/2005)
Zmena stanov schválená na MVZ dňa 04.10.1995. Stary spis: Sa 87
  (from: 12/04/1995 until: 01/05/2005)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. Z-2-3K 163/96 bol vyhlásený konkurz na majetok STAVEX, a.s. - v likvidácii Galanta. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená Mgr. Jana Tomčíkova sídlo AK nám. Slobody 23, 811 03 Bratislava.
  (from: 09/29/1997 until: 01/05/2005)
Valné zhromaždenie konané dňa 28.06.1996 rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou.
  (from: 11/14/1997 until: 01/05/2005)
Date of updating data in databases:  05/30/2023
Date of extract :  05/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person