Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13271/N

Business name: 
IHC Engineering Slovakia, s.r.o.
  (from: 12/15/2017)
Registered seat: 
Dunajské nábrežie 4726
Komárno 945 01
  (from: 12/07/2012)
Identification number (IČO): 
36 547 735
  (from: 05/28/2002)
Date of entry: 
05/28/2002
  (from: 05/28/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/28/2002)
Objects of the company: 
projekčno-konštrukčná a technologická činnosť v oblasti stavby lodí, kovových konštrukcií a strojných zariadení
  (from: 05/28/2002)
projekčná činnosť v oblasti všeobecnej strojárenskej výroby, výroby chemických a spracovateľských strojov
  (from: 05/28/2002)
inžinierska činnosť
  (from: 05/28/2002)
automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (from: 05/28/2002)
inštalácia, údržba programov a odvírenie počítačov
  (from: 05/28/2002)
počítačová grafika a grafický design na zákazku, laminovanie, zhotovovanie tlačív, oznámení a vizitiek
  (from: 05/28/2002)
predaj hotových software - programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/28/2002)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 05/28/2002)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 05/28/2002)
rozmnožovanie nahraných zvukových a obrazovo-zvukových nosičov
  (from: 05/28/2002)
rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického a magnetooptického záznamu pre počítače
  (from: 05/28/2002)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/28/2002)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 05/28/2002)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/28/2002)
reklamná činnosť
  (from: 05/28/2002)
preklady do slovenského, maďarského, nemeckého a anglického jazyka, vrátane tlmočníckych služieb
  (from: 05/28/2002)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/28/2002)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/28/2002)
zváračstvo
  (from: 02/14/2007)
zámočníctvo
  (from: 02/14/2007)
Partners: 
IHC Merwede International B.V.
Smitweg 6
Kinderdijk 2961 AW
Kingdom of the Netherlands
Other identification number : 24431871
  (from: 05/23/2023)
IHC Merwede Holding B.V.
Smitweg 6
Kinderdijk 2961 AW
Kingdom of the Netherlands
Other identification number : 24368280
  (from: 05/23/2023)
Contribution of each member: 
IHC Merwede International B.V.
Amount of investment: 9 209 EUR Paid up: 9 209 EUR
  (from: 05/23/2023)
IHC Merwede Holding B.V.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 05/23/2023)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/28/2002)
Derk Willem te Bokkel
Boulevard Heuvelink 108
Arnhem 6828 KV
Holandské kráľovstvo
From: 12/21/2023
  (from: 01/23/2024)
Willem Johannes van de Voorde
Westeinde 26
Oud-Alblas 2969 BL
Holandské kráľovstvo
From: 04/18/2018
  (from: 08/23/2022)
Acting in the name of the company: 
V prípade, ak je vymenovaných viac konateľov, každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 01/01/2015)
Capital: 
9 959 EUR Paid up: 9 959 EUR
  (from: 01/28/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.05.2002 a jej Dodatkom č. 1 zo dňa 27.05.2002 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/28/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 10.12.2014 o zlúčení spoločnosti MERWEDE DESIGN PROPERTY, s.r.o. so sídlom Dunajské nábrežie 4726, 945 01 Komárno, IČO: 36 730 696 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 19344/N so spoločnosťou MERWEDE DESIGN, s.r.o. so sídlom Dunajské nábrežie 4726, Komárno, IČO: 36 547 735 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13271/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 18.12.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 2437/2014, Nz 59739/2014, NCRls 60689/2014 sa obchodná spoločnosť MERWEDE DESIGN, s.r.o. so sídlom Dunajské nábrežie 4726, Komárno, IČO: 36 547 735 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13271/N, stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti MERWEDE DESIGN PROPERTY, s.r.o. so sídlom Dunajské nábrežie 4726, 945 01 Komárno, IČO: 36 730 696 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 19344/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti ku dňu 01.01.2015.
  (from: 01/01/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2015)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
MERWEDE DESIGN PROPERTY, s.r.o. 36730696 ,
Dunajské nábrežie
4726
  (from: 01/01/2015)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person