Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5031/V

Business name: 
BESTO, s.r.o.
  (from: 06/29/2007)
Registered seat: 
Pri Krásnej 6
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
  (from: 08/20/2019)
Identification number (IČO): 
31 694 535
  (from: 08/11/1994)
Date of entry: 
08/11/1994
  (from: 08/11/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/11/1994)
Objects of the company: 
projektové práce pre výrobné a montážne technologické linky, vybavenie skladov a obchodných domov a dopravníkové systémy
  (from: 08/11/1994)
konštruktérske práce v oblasti strojárstva
  (from: 08/11/1994)
vývoj, výroba, servis strojov a zariadení
  (from: 08/11/1994)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 08/11/1994)
výroba kovových prefabrikátov pre stavby
  (from: 08/11/1994)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 08/11/1994)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 08/11/1994)
poradenská činnosť v oblasti projektovania a výroby v oblasti strojárstva
  (from: 08/11/1994)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/29/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/29/2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 06/29/2007)
sprostredkovanie v oblasti dopravy
  (from: 06/29/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/29/2007)
prenájom garáží a odstavných plôch, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 06/29/2007)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 06/29/2007)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/29/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/29/2007)
činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/29/2007)
leasingová a akvizičná činnosť
  (from: 06/29/2007)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/29/2007)
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/29/2007)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 06/29/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/29/2007)
prieskum trhu
  (from: 06/29/2007)
sekretárske služby
  (from: 06/29/2007)
baliace činnosti
  (from: 06/29/2007)
neverejné skladovanie
  (from: 06/29/2007)
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
  (from: 06/29/2007)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/29/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/29/2007)
organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, kurzov, školení, seminárov v rozsahu voľných živností
  (from: 06/29/2007)
Partners: 
Ing. Juraj Béreš
Rybárska 7
Rozhanovce 044 42
Slovak Republic
  (from: 05/20/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Juraj Béreš
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/20/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/11/1994)
Ing. Juraj Béreš - Individual managing director
Rybárska 7
Rozhanovce 044 42
From: 08/11/1994
  (from: 06/29/2007)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/11/1994)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/20/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice N 75/94 Nz 74/94 zo dňa 15.6.1994 podľa § 105 a nasl.ust.zák. 513/91 Zb.
  (from: 08/11/1994)
Zmena zakl.listiny formou notárskej zápisnice číslo N 216/98, Nz 214/98 zo dňa 27.7.1998. Zakl.listina je upravená podľa zák.č.11/98 Z.z.
  (from: 09/11/1998)
Okresný súd Košice I uznesením zo dňa 15.10.2014 č.k. 31R/5/2014-355 povolil reštrukturalizáciu dlžníka BESTO, s.r.o., so sídlom Rybárska 7, Rozhanovce 044 42, IČO: 31 694 535 a ustanovil správcu JUDr. Jaroslava Stojku, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 01 Košice, značka správcu S 1360. Okresný súd Košice I uznesením zo dňa 9.6.2015 č.k. 31R/5/2014 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka BESTO, s.r.o., so sídlom Rybárska 7, Rozhanovce 044 42, IČO: 31 694 535 schválený na schvaľovacej schôdzi konanej dňa 14.5.2015. Okresný súd Košice I uznesením zo dňa 9.6.2015 č.k. 31R/5/2014 ukončil reštrukturalizáciu dlžníka BESTO, s.r.o., so sídlom Rybárska 7, Rozhanovce 044 42, IČO: 31 694 535.
  (from: 11/22/2016)
Date of updating data in databases:  05/20/2022
Date of extract :  05/23/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person