Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13584/R

Business name: 
Technické služby Handlová, s.r.o.
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
Registered seat: 
Potočná 20
Handlová
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
Identification number (IČO): 
36 326 836
  (from: 12/17/2002)
Date of entry: 
12/17/2002
  (from: 12/17/2002)
Person dissolved from: 
3.1.2005
  (from: 05/17/2005)
Date of deletion: 
05/17/2005
  (from: 05/17/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle § 8a ods.1 písm. a) zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 05/17/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/17/2002)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 1K 58/04-288 zo dňa 07.12.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.01.2005, zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Technické služby Handlová, s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová, IČO 36 326 836 pre nemajetnosť dlžníka.
  (from: 05/17/2005)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person