Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13584/R

Business name: 
Technické služby Handlová, s.r.o.
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
Registered seat: 
Potočná 20
Handlová
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
Identification number (IČO): 
36 326 836
  (from: 12/17/2002)
Date of entry: 
12/17/2002
  (from: 12/17/2002)
Person dissolved from: 
3.1.2005
  (from: 05/17/2005)
Date of deletion: 
05/17/2005
  (from: 05/17/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle § 8a ods.1 písm. a) zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 05/17/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/17/2002)
Objects of the company: 
práce so špeciálnymi mechanizmami
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
tvorba a údržba verejnej zelene
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
poskytovanie záhradníckych služieb
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
správa a prevádzka mestskej tržnice a parkovísk
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
výstavba, údržba a starostlivosť o detské ihriská a parkoviská v rozsahu voľných živností
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
prevádzka a údržba WC
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
zemné práce
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
maliarske a natieračské práce
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
zváračské práce
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
oprava a údržba komunikácií a priestranstiev v rozsahu voľných živností
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
osadzovanie a údržba dopravných značiek a dopravného značenia
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
výzdoba verejného priestranstva
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
poskytovanie pohrebných služieb vrátane prepravy zosnulých
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
opravy, údržba a osádzanie vyhradených elektrických zariadení
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
prevádzkovanie verejného osvetlenia a mestského rozhlasu
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
zámočnícke práce
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
elektroinštalačné práce
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 04/30/2003 until: 05/16/2005)
prevádzkovanie pohrebísk
  (from: 04/30/2003 until: 05/16/2005)
Partners: 
Mesto Handlová
Nám. Baníkov 7
Handlová 972 51
Slovak Republic
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
Contribution of each member: 
Mesto Handlová
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
Ing. Jaroslav Packa
Morovnianska cesta 50/8
Handlová
From: 12/17/2002
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 1K 58/04-288 zo dňa 07.12.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.01.2005, zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Technické služby Handlová, s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová, IČO 36 326 836 pre nemajetnosť dlžníka.
  (from: 05/17/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 246/02, Nz 254/02 zo dňa 06.11.2002 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/17/2002 until: 05/16/2005)
Doplnenie č.1 formou úplného textu zakladateľskej listiny N 10/2003, Nz 5042/2003 zo dňa 24.01.2003.
  (from: 04/30/2003 until: 05/16/2005)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person