Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  45902/B

Business name: 
Agroenergo SK s.r.o.
  (from: 09/05/2015)
PRECISION, s.r.o.
  (from: 05/12/2007 until: 09/04/2015)
Registered seat: 
Vajnorská 100/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 06/21/2016)
Kyjevská 1633/4
Bratislava 831 02
  (from: 09/05/2015 until: 06/20/2016)
Gorkého 6
Bratislava 811 01
  (from: 06/10/2015 until: 09/04/2015)
Zálužická 7
Bratislava 821 01
  (from: 05/12/2007 until: 06/09/2015)
Identification number (IČO): 
36 776 068
  (from: 05/12/2007)
Date of entry: 
05/12/2007
  (from: 05/12/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/12/2007)
Objects of the company: 
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/24/2013)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/12/2007)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 05/24/2013)
administratívne práce
  (from: 05/12/2007)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 05/12/2007)
Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (from: 05/24/2013)
ekonomicko- organizačné, účtovné a obchodné poradenstvo
  (from: 05/12/2007)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 05/24/2013)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/2007)
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/2007)
prekladateľská a tlmočnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/2007)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 09/05/2015)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 09/05/2015)
Skladovanie
  (from: 09/05/2015)
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 09/05/2015)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 09/05/2015)
Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny
  (from: 09/05/2015)
Poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 09/05/2015)
Poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 09/05/2015)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 09/05/2015)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/05/2015)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/05/2015)
Výroba a dodávka elektriny zaradeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1MW vrátane.
  (from: 08/23/2019)
Partners: 
BENCONT GROUP, a. s.
Vajnorská 100/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Slovak Republic
  (from: 11/11/2015)
Stanislav Barinak
Černyševského 21
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 09/05/2015 until: 11/10/2015)
Ing. Bc. Róbert Havlát
Jaseňová 3523/10
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 06/10/2015 until: 09/04/2015)
Tomáš Szomolányi
Hodálová 3
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 05/24/2013 until: 06/09/2015)
Ing. Pavel Szomolányi , PhD.
Zálužická 7
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 05/12/2007 until: 05/23/2013)
Erika Szomolányiová
Zálužická 7
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 05/12/2007 until: 05/23/2013)
Martina Szomolányiová
Zálužická 7
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 05/12/2007 until: 03/10/2011)
Contribution of each member: 
BENCONT GROUP, a. s.
Amount of investment: 70 000 EUR Paid up: 70 000 EUR
Lien: Zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel 146/ZZ/2020 zo dňa 09.07.2020 bol obchodný podiel založený v prospech záložného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra.
  (from: 08/04/2020)
Ing. Pavel Szomolányi , PhD.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/12/2007 until: 09/17/2009)
Erika Szomolányiová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/12/2007 until: 09/17/2009)
Martina Szomolányiová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/12/2007 until: 09/17/2009)
Ing. Pavel Szomolányi , PhD.
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 09/18/2009 until: 12/16/2009)
Erika Szomolányiová
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 829,847972 EUR
  (from: 09/18/2009 until: 12/16/2009)
Martina Szomolányiová
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 829,847972 EUR
  (from: 09/18/2009 until: 12/16/2009)
Ing. Pavel Szomolányi , PhD.
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 12/17/2009 until: 05/23/2013)
Erika Szomolányiová
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 12/17/2009 until: 03/10/2011)
Martina Szomolányiová
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 12/17/2009 until: 03/10/2011)
Erika Szomolányiová
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 03/11/2011 until: 05/23/2013)
Tomáš Szomolányi
Amount of investment: 6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 05/24/2013 until: 06/09/2015)
Ing. Bc. Róbert Havlát
  (from: 06/10/2015 until: 09/04/2015)
Stanislav Barinak
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 09/05/2015 until: 11/10/2015)
BENCONT GROUP, a. s.
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 11/11/2015 until: 04/19/2017)
BENCONT GROUP, a. s.
Amount of investment: 70 000 EUR Paid up: 25 648 EUR
  (from: 04/20/2017 until: 05/02/2017)
BENCONT GROUP, a. s.
Amount of investment: 70 000 EUR Paid up: 70 000 EUR
  (from: 05/03/2017 until: 08/03/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/11/2015)
Individual managing director
  (from: 06/10/2015 until: 11/10/2015)
konatelia
  (from: 05/12/2007 until: 06/09/2015)
Ing. Marek Reguli
Palkovičova 245/13
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 10/22/2015
  (from: 11/11/2015)
Ing. Matúš Jančura
Komárnická 112/4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
From: 10/22/2015
  (from: 12/14/2016)
Ing. Jana Gnojčáková
Hviezdoslavova 4593/61
Pezinok 902 01
From: 05/31/2016
  (from: 06/21/2016 until: 11/14/2018)
Ing. Jana Gnojčáková
Hviezdoslavova 4593/61
Pezinok 902 01
From: 05/31/2016 Until: 10/26/2018
  (from: 11/15/2018 until: 11/14/2018)
Ing. Bc. Róbert Havlát
Jaseňová 3523/10
Bratislava 811 04
From: 05/29/1978
  (from: 06/10/2015 until: 09/04/2015)
Ing. Bc. Róbert Havlát
Jaseňová 3523/10
Bratislava 811 04
From: 05/29/1978 Until: 08/20/2015
  (from: 09/05/2015 until: 09/04/2015)
Ing. Matúš Jančura
Sídlisko Juh 1059/3
Vranov nad Topľou 093 01
From: 10/22/2015
  (from: 11/11/2015 until: 12/13/2016)
Iva Smreková
Kyjevská 4
Bratislava 831 02
From: 08/20/2015
  (from: 09/05/2015 until: 06/20/2016)
Iva Smreková
Kyjevská 4
Bratislava 831 02
From: 08/20/2015 Until: 05/31/2016
  (from: 06/21/2016 until: 06/20/2016)
Tomáš Szomolányi
Hodálová 3
Bratislava 841 04
From: 05/02/2013
  (from: 05/24/2013 until: 06/09/2015)
Tomáš Szomolányi
Hodálová 3
Bratislava 841 04
From: 05/02/2013 Until: 05/06/2015
  (from: 06/10/2015 until: 06/09/2015)
Ing. Pavel Szomolányi , PhD.
Zálužická 7
Bratislava 821 01
From: 05/12/2007
  (from: 05/12/2007 until: 05/23/2013)
Ing. Pavel Szomolányi , PhD.
Zálužická 7
Bratislava 821 01
From: 05/12/2007 Until: 05/02/2013
  (from: 05/24/2013 until: 05/23/2013)
Erika Szomolányiová
Zálužická 7
Bratislava 821 01
From: 05/12/2007
  (from: 05/12/2007 until: 05/23/2013)
Erika Szomolányiová
Zálužická 7
Bratislava 821 01
From: 05/12/2007 Until: 05/02/2013
  (from: 05/24/2013 until: 05/23/2013)
Martina Szomolányiová
Zálužická 7
Bratislava 821 01
From: 05/12/2007
  (from: 05/12/2007 until: 03/10/2011)
Martina Szomolányiová
Zálužická 7
Bratislava 821 01
From: 05/12/2007 Until: 02/28/2011
  (from: 03/11/2011 until: 03/10/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
  (from: 06/21/2016)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 11/11/2015 until: 06/20/2016)
samostatne
  (from: 05/12/2007 until: 11/10/2015)
Capital: 
70 000 EUR Paid up: 70 000 EUR
  (from: 05/03/2017)
70 000 EUR Paid up: 25 648 EUR
  (from: 04/20/2017 until: 05/02/2017)
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/10/2015 until: 04/19/2017)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 12/17/2009 until: 06/09/2015)
6 638,783776 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 09/18/2009 until: 12/16/2009)
200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/12/2007 until: 09/17/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.04.2007 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 05/12/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2011.
  (from: 03/11/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.05.2013.
  (from: 05/24/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.05.2015
  (from: 06/10/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.08.2015.
  (from: 09/05/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.10.2015
  (from: 11/11/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.05.2016.
  (from: 06/21/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.10.2018.
  (from: 11/15/2018)
Date of updating data in databases:  05/11/2021
Date of extract :  05/12/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person